Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU
SVaV

PROJEKT SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina je partnerem projektu „SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY“ (SVV), jehož nositelem je agentura CzechTrade.
Cílem projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí" (SVV) je koncepčně připravovat a organizovat společné prezentace českých firem a odborných asociací na zahraničních veletrzích a tím podpořit jejich konkurenceschopnost a potenciál na zahraničních trzích.

 • projekt je realizován agenturou CzechTrade, která je také poskytovatelem podpory pro účastníky;
 • příjemci podpory jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky a profesní organizace;
 • pro období 2010 - 2012 projekt zahrnuje minimálně 100 specializovaných veletrhů a výstav v zahraničí vhodných pro oborovou prezentaci podnikatelských subjektů z oborů výroby a služeb, jejichž přidaná hodnota vzniká v ČR. Na těchto vybraných akcí bude zajištěna účast minimálně 1400 vystavovatelů z ČR;
 • u všech společných účastí jsou realizovány podpůrné doprovodné činnosti v oblasti komunikace - zejména výroba a distribuce tiskovin, organizace tiskových konferencí, setkání s místní oborovou a podnikatelskou sférou, propagace české účasti v médiích apod.
 • projekt poskytuje všem účastníkům potřebné informace a odborné poradenství o možnostech marketingové prezentace jejich výrobků a služeb v zahraničí;
 • projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013
 • přípravou, koordinací a organizačním zajištěním
 • realizačních činností byla na základě výběrového řízení pověřena Hospodářská komora České republiky (HK ČR). Zajišťuje koordinaci, marketingovou a komunikační podporu v místě konání veletrhu a vyřizuje potřebnou administrativu spojenou s účastí na výstavní akci a žádostí o podporu. Díky své celorepublikové působnosti poskytuje HK ČR zájemcům také poradenství a konzultace při přípravě, realizaci a vyhodnocování efektivity účasti na veletrhu.
Oprávnění žadatelé:
 • MSP
 • velké podniky
 • profesní a zaměstnavatelské svazy (dle zákona č. 82/1990 Sb., o sdružení občanů, § 9 a)
 • Hospodářská komora a Agrární komora České republiky (dle zákona č. 301/1992 Sb.)
 • Svaz českých a moravských výrobních družstev o Svaz českých a moravských spotřebních družstev (zájmo¬vé sdružení právnických osob podle občanského zákona)
Podmínky pro MSP a velké podniky
 • musí být oprávněn k podnikání na území České republiky O splňovat ekonomickou činnost CZ-NACE (výroba)
 • nesmí mít sídlo v Praze, s výjimkou toho, pokud je činnost prokazatelně spojena s výrobou a službami realizované mimo území hl. m. Prahy O musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě (§ 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb.)
 • nesmí mít nedoplatky vůči státu a zaměstnanců o na předmětnou akci nesmí čerpat podporu z dalších
 • veřejných zdrojů o nesmí být společností v konkurzu, v insolventním řízení,
 • v úpadku, v exek|jci o nesmí vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A01 a A03)
Podmínky pro žadatele (komplexně)
 • splnit pravidla publicity dle OPPI O fyzická účast na místě konání veletrhu O celková výše podpory de minimis nesmí přesáhnout za poslední 3 účetní období 200.000 EUR
 • poskytnout součinnost při přípravě, realizaci a vyúčtování výstavy/veletrhu
Co jsou způsobilé výdaje?
 • pronájem výstavní plochy (min. 4m2)
 • zápis do katalogu O registrační poplatek
 • realizace expozice včetně základního vybavení
 • základní grafika (označení stánku, logo) O technické přípojky (el. přípojka, voda)
Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Marková
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27/82 | 190 00 Praha 9 – Vysočany
T: 266 721 537, M: 724 613 988
Markova@komora.cz | veletrhy@komora.cz | www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 06. 06. 2011 | 4221 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: komora.cz/veletrhy
Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Daňový kalendář
<<listopad>>
02.01.2018
Daň z příjmů
09.01.2018
Spotřební daň
20.01.2018
Daň z přidané hodnoty
22.01.2018
Daň z příjmů
24.01.2018
Spotřební daň
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Energetické daně
25.01.2018
Spotřební daň
25.01.2018
Spotřební daň
31.01.2018
Biopaliva
31.01.2018
Daň silniční
31.01.2018
Daň z nemovitých věcí
31.01.2018
Daň z příjmů
09.02.2018
Spotřební daň
15.02.2018
Daň z příjmů
15.02.2018
Daň z příjmů
20.02.2018
Daň z příjmů
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Energetické daně
26.02.2018
Spotřební daň
26.02.2018
Spotřební daň
26.02.2018
Spotřební daň
28.02.2018
Daň z příjmů
01.03.2018
Daň z příjmů
01.03.2018
Odvod z loterií a jiných podobných her
12.03.2018
Spotřební daň
15.03.2018
Daň z příjmů
20.03.2018
Daň z příjmů
20.03.2018
Daň z příjmů
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Energetické daně
26.03.2018
Spotřební daň
26.03.2018
Spotřební daň
27.03.2018
Spotřební daň
03.04.2018
Daň z příjmů
03.04.2018
Daň z příjmů
03.04.2018
Daň z příjmů
09.04.2018
Spotřební daň
16.04.2018
Daň silniční
20.04.2018
Daň z přidané hodnoty
20.04.2018
Daň z příjmů
24.04.2018
Spotřební daň
25.04.2018
Daň z hazardních her
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Energetické daně
25.04.2018
Spotřební daň
25.04.2018
Spotřební daň
30.04.2018
30.04.2018
Daň z příjmů
10.05.2018
Spotřební daň
21.05.2018
Daň z příjmů
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Energetické daně
25.05.2018
Spotřební daň
25.05.2018
Spotřební daň
25.05.2018
Spotřební daň
31.05.2018
Daň z nemovitých věcí
31.05.2018
Daň z nemovitých věcí
31.05.2018
Daň z příjmů
11.06.2018
Spotřební daň
15.06.2018
Daň z příjmů
20.06.2018
Daň z příjmů
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Energetické daně
25.06.2018
Spotřební daň
25.06.2018
Spotřební daň
25.06.2018
Spotřební daň
02.07.2018
Daň z příjmů
02.07.2018
Daň z příjmů
02.07.2018
Oznámení CRS (GATCA)
02.07.2018
Oznámení FATCA
10.07.2018
Spotřební daň
16.07.2018
Daň silniční
20.07.2018
Daň z přidané hodnoty
20.07.2018
Daň z příjmů
25.07.2018
Daň z hazardních her
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Energetické daně
25.07.2018
Spotřební daň
25.07.2018
Spotřební daň
25.07.2018
Spotřební daň
30.07.2018
31.07.2018
Daň z příjmů
09.08.2018
Spotřební daň
20.08.2018
Daň z příjmů
24.08.2018
Spotřební daň
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Energetické daně
27.08.2018
Spotřební daň
27.08.2018
Spotřební daň
31.08.2018
Daň z nemovitých věcí
31.08.2018
Daň z příjmů
10.09.2018
Spotřební daň
17.09.2018
Daň z příjmů
20.09.2018
Daň z příjmů
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Energetické daně
25.09.2018
Spotřební daň
25.09.2018
Spotřební daň
25.09.2018
Spotřební daň
30.09.2018
Daň z přidané hodnoty
01.10.2018
Daň z příjmů
10.10.2018
Spotřební daň
16.10.2018
Daň silniční
20.10.2018
Daň z přidané hodnoty
22.10.2018
Daň z příjmů
25.10.2018
Daň z hazardních her
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Energetické daně
25.10.2018
Spotřební daň
25.10.2018
Spotřební daň
25.10.2018
Spotřební daň
31.10.2018
Daň z přidané hodnoty
31.10.2018
Daň z příjmů
09.11.2018
Spotřební daň
20.11.2018
Daň z příjmů
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Energetické daně
26.11.2018
Spotřební daň
26.11.2018
Spotřební daň
26.11.2018
Spotřební daň
30.11.2018
Daň z nemovitých věcí
30.11.2018
Daň z příjmů
10.12.2018
Spotřební daň
17.12.2018
Daň silniční
17.12.2018
Daň z příjmů
20.12.2018
Daň z příjmů
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Energetické daně
27.12.2018
Spotřební daň
27.12.2018
Spotřební daň
27.12.2018
Spotřební daň
31.12.2018
Daň z příjmů

Kalendář
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací