Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU
Okna

PROJEKT: „Okna technickým oborům dokořán“


Krajská hospodářská komora kraje Vysočina společně s partnerem projektu, jímž je Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, v době od 1. 2. 2012 do 30. 1. 2015 realizují projekt zaměřený na účinnou podporu technického vzdělávání na základních školách v Kraji Vysočina s názvem

„Okna technickým oborům dokořán“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.36/01.0018.

Tento projekt, jehož rozpočet činí 4 951 840,48Kč, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.
Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů, včetně vytvoření podmínek pro zvýšenou motivaci žáků základních škol ke vzdělávání v těchto oborech za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce v průmyslu Kraje Vysočina.

Specifické cíle jsou ve vazbě na hlavní cíl projektu následující:
 • Zvýšení motivace škol a firem k intenzivnější spolupráci a tím dosažení většího propojení mezi vzděláváním a praxí včetně zvýšení intenzity popularizace technických oborů a řemesel. Posílení stávající výuky na základních školách o nové prvky, které ji doplní a rozšíří.
 • Podpoření spolupráci mezi středními školami technického a řemeslného zaměření a základními školami.
 • Rozvíjení manuálních dovedností žáků základních škol prostřednictvím využití "dílen zručnosti" a zlepšení návaznosti na středoškolské technické a řemeslné vzdělávání.
 • Vytvoření podmínek pro fungování systému podpory technických oborů na lince Základní škola – Střední technická škola – Zaměstnavatel.
Projekt je v souladu s výzvou zaměřen na tyto cílové skupiny:
 • žáky druhého stupně základních škol a školských zařízení,
 • pracovníky škol a školských zařízení,
 • vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.
Hlavní cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol, s nimiž projekt pracuje nejvíce a na něž jsou zaměřeny prakticky všechny aktivity projektu. Tato skupina je projektem oslovována a motivována tak, aby měla v průběhu projektu i po jeho ukončení k dispozici více informací a konkrétních postupů pro své rozhodování o budoucím studiu a profesní kariéře. Žáci základních škol jsou do projektu zapojováni v rámci školního vyučování a to v hodinách, které jsou pro to vhodné (praktické vyučování, občanská výchova). V průběhu realizace projektu jsou využívány stávající dobré zkušenosti (best practice) a vytvářeny takové nástroje a postupy, které budou dostupné, zajímavé a funkční. Mezi ně patří například zprostředkování informací z firem ve formě virtuálních oken do jednotlivých technických oborů, exkurze a besedy se zástupci firem (jednateli, personalisty, mistry z výroby), motivační dílny zručnosti a specializační dílny zručnosti nebo workshopy učitelů středních odborných škol pro žáky základních škol.

V průběhu projektu jsou a postupně budou realizovány čtyři klíčové aktivity a to:

 • 01 Virtuální okno technického oboru – v rámci této aktivity jsou vytvářeny virtuální prezentace (s využitím videa, fotografií a prostorové fotografie, doplněné o znalostní kvíz a souhrnné informace) vybraných deseti technických oborů s vazbou na konkrétní střední technické školy a firmy. Jedná se o technické obory klempíř stavební výroby, nástrojař, operátor dřevařské a nábytkářské výroby, elektrikář, mechanik elektrotechnik, truhlář, obráběč kovů, zedník, instalatér a tesař.
  Smyslem této aktivity je připravit zajímavý materiál pro žáky druhého stupně základních škol a jejich učitele, který vhodným způsobem doplní výuku na základní škole v předmětu, který je proto vhodný (praktické vyučování, občanská výchova).
  Hlavními výstupy této aktivity bude vytvoření inovovaného produktu, obsahujícího 10 virtuálních interaktivních výukových prezentací zmiňovaných deseti technických oborů a 40 metodických výukových materiálů popisujících způsob praktického zařazení virtuálních prezentací do různých vyučovacích předmětů na druhém stupni základních škol a v hodinách odborných předmětů na středních školách.
 • 02 Okno do praxe v technickém oboru – ve vazbě na klíčovou aktivitu 01 bude tato aktivita zahrnovat praktickou návštěvu vybrané firmy žáky 8. či 9. tříd základní školy, spojenou nejen s pouhou prohlídkou této firmy, jejích dílen a pracovišť, ale i s besedou s personálním šéfem firmy, mistrem z praxe v daném oboru, případně s dalšími zainteresovanými odborníky – konkrétními řemeslníky.
  Hlavním výstupem této aktivity bude podpořených 500 žáků 8. a 9. tříd základních škol v Kraji Vysočina, kteří navštíví po předchozím seznámení se s „virtuálními okny“ konkrétní firmy a získají tak další poznatky a reálné představy o konkrétním oboru přímo od zástupců praxe.
 • 03 Okna do dílen zručnosti – tato aktivita má přímou vazbu na předcházející aktivity a kompletuje celou linii Základní škola – Střední škola a Firma. Návštěvou vybrané střední odborné školy technického zaměření žáci základních škol získají nejen přehled o podmínkách studia na této škole, struktuře jejích studijních oborů, ale hlavně absolvují tzv. „motivační dílny zručnosti“, kde si pod vedením učitelů odborných předmětů vyzkouší práci s konkrétním materiálem.
  Žáci ZŠ, kteří projeví na základě „motivační dílny zručnosti“ zájem o konkrétní řemeslo, budou dále pracovat ve „specializačních dílnách zručnosti“ v rámci výuky volitelného předmětu praktické/technické činnosti na ZŠ a budou koordinováni středními technickými školami, které poskytnou odbornou pomoc (učitele odborných předmětů, materiál či polotovary své dílny. Žáci ZŠ vyrobí konkrétní výrobky.
  Hlavním výstupem této aktivity bude:
  • 500 podpořených žáků 8. a 9. tříd základních škol v Kraji Vysočina, kteří se seznámí s prostředím středních odborných škol, s obory, které tyto školy vyučují a s prostředím dílen,
  • minimálně 100 podpořených žáků – absolventů „specializačních dílen zručnosti“, kteří vyrobí vlastní výrobek pod odborným dohledem a zkusí si tak prakticky zvolené řemeslo,
  • vytvoření Metodické příručky pro výuku praktických/technických činností.
 • 04 Okna spolupráce otevřená – v rámci této aktivity bude uspořádáno celkem pět odborných metodicko-informačních seminářů na téma „Technické vzdělávání a kariérové poradenství na ZŠ a SŠ, minulost, současnost a perspektivy“. Semináře budou určeny pro učitele, management a kariérové poradce ZŠ i SŠ Kraje Vysočina a zúčastní se jich i zástupci firem.
  Hlavním výstupem této aktivity bude vytvoření souboru funkčních modelů spolupráce škol se sociálními partnery, jakož i souboru návrhů a doporučení pro školy, které chtějí aktivně spolupracovat se sociálními partnery (Informačním poradenským střediskem při Úřadě práce, firmami) v regionu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů technických škol na trhu práce. Celkem bude podpořeno 50 účastníků výše zmiňovaných odborných seminářů.
Hlavním přínosem projektu pro cílovou skupinu žáků základních škol bude:
 • získání kvalitních informací o struktuře technických a řemeslných oborů v Kraji Vysočina,
 • získání informací přímo z firem o možnostech a podmínkách uplatnění v technických oborech,
 • poznání vlastních dovedností a předpokladů pro zdárné studium technických oborů a řemesel, jakož i bližší poznání obsahu a náročnosti studia těchto oborů na středních odborných technických školách,
 • umožnění lepšího kontaktu s reálným pracovním prostředím, reálnými pracovními podmínkami a získání konkrétních informací o možnostech následného uplatnění na trhu práce.
Hlavním přínosem pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků bude:
 • získání větších kontaktů s reálným pracovním prostředím, jakož i získání důležitých kontaktů z odborného podnikatelského prostředí,
 • umožnění podílet se na tvorbě systému práce se žáky vzhledem k technickým oborům a řemeslům,
 • umožnění zrychlených a zjednodušených přístupů k informacím potřebným pro kariérové poradenství,
 • získání kvalitnějších podkladů pro kariérní poradenství na školách a zlepšení jeho praktické realizace,
 • zvýšení kvalifikace pro praktickou výuku odborných předmětů.
Přidané hodnoty projektu, tj. jeho inovativnost, spočívá ve vytvoření systematického propojení linky základní škola – střední škola – zaměstnavatel. Projekt zasáhne celé území Kraje Vysočina a využije zejména kontaktů okresních hospodářských komor na podnikatelské prostředí, jakož i kontaktů partnera projektu na školské prostředí v celém kraji. Největší přidanou hodnotou projektu bude probuzení zájmu žáků o technické obory a zprostředkovaně pak i změna pohledu rodičů a veřejnosti vůbec na technické a řemeslné obory.
Projekt přispěje ke zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech.


Přílohy:
Prezentace projektu OKNA.ppt
Inzerát do novin OKNA.doc
Označení místnosti OKNA.doc


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 11. 2012 | 5684 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: OHK jihlava
Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací