Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU
Semináře a školení

MEZINÁRODNÍ/PŘESHRANIČNÍ OBCHODNÍ STYK smluvní praxe, řešení sporů a rozhodčí řízení

Seminář je zaměřen na problematiku praktického významu rozhodčího řízení, jeho úskalí, ale i na provázanosti      na smluvní praxi zejména v přeshraničním a mezinárodním obchodním styku. Upozorníme Vás na největší problémy v obchodních vztazích se zahraničím, jak se jim vyvarovat a jak se připravit na možné uplatňování nároků právní cestou.

Termín:            19. listopadu 2015 od 13.00 – 17.00 hod.         

Místo konání:     OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava


Program semináře:

12.30 - 13.00                PREZENCE

13.00 - 16.30                PREZENTACE NA UVEDENÁ TÉMATA (s přestávkami)

 • Způsoby a úskalí rozhodování sporů v mezinárodním / přeshraničním obchodním styku
 • Rozhodčí řízení
 • Místo řízení
 • Rozhodci v mezinárodním rozhodčím řízení
 • Význam a úloha procesního zastoupení ve sporech z mezinárodního obchodního styku
 • Příprava na řešení možného budoucího sporu, náklady řízení, financování sporu a vymáhání nároků
 • Rozhodné právo
 • Mezinárodní rozhodčí soudy – Mezinárodní rozhodčí instituce
 • Rizika extenzivního účinku rozhodčích smluv na třetí osoby
 • Insolvence, akcesorické závazky, ručení a zajištění pohledávek v mezinárodním obchodě

16.30 - 17.00                 DISKUSE


Lektoři:
          

Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek a JUDr. Vít Horáček, Ph.D. se posledních 25 let intenzivně zabývají problematikou mezinárodního i tuzemského rozhodčího řízení a jsou rozhodci u celé řady mezinárodních rozhodčích institucí.

Cena:             400,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava,  600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava

Přihlášku (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 18. 11. 2015.

Účastnický poplatek včetně 21 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300 v období od 9. 11. 2015 do 18. 11. 2015. Variabilní symbol: 191115.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.

MEZINÁRODNÍ/PŘESHRANIČNÍ OBCHODNÍ STYK
smluvní praxe, řešení sporů a rozhodčí řízení

Obsahová specifikace semináře:

Způsoby a úskalí rozhodování sporů v mezinárodním/příhraničním obchodním styku

 • Tvorba smlouvy a některé otázky významně ovlivňující pozdější řešení sporů
 • Význam ujednání o způsobu řešení sporů a o rozhodném právu
 • Předsmluvní jednání a jejich vliv na pozdější výklad smluv a řešení sporů v mezinárodním obchodním styku
 • Smluvní podmínky, standardizované smlouvy – význam, rizika a způsob práce s mezinárodně uznávanými standardy, zejména v návaznosti na určení rozhodného práva a způsobu řešení sporů

Rozhodčí řízení

 • Specifikace rozhodčího řízení a mezinárodního prvku v rozhodčím řízení
 • Výhody a nevýhody rozhodčího řízení ve srovnání s řízením soudním v mezinárodním obchodě

Místo řízení

 • Pojem a význam místa řízení
 • Volba místa řízení
 • Výhody a nevýhody některých míst pro vedení rozhodčího řízení v mezinárodním obchodním styku

Například: Česká Republika, Bulharsko, Francie, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Velká Británie, některé zámořské destinace ad.

Rozhodci v mezinárodním rozhodčím řízení
 • Způsob výběru rozhodců
 • Kvalifikace rozhodců
 • Postavení rozhodců

Význam a úloha procesního zastoupení ve sporech z mezinárodního obchodního styku

Příprava na řešení možného budoucího sporu, náklady řízení, financování sporu a vymáhání nároků

 • Zohlednění případných sporů při vypracování rozpočtu projektů
 • Příprava na dokazování v možném sporu v průběhu realizace obchodního případu
 • Náklady sporného řízení
 • Financování sporného řízení třetími subjekty

Úloha, význam a postavení některých stálých mezinárodních rozhodčích soudů a institucí

 • Rozhodčí řízení ad hoc versus institucionalizované rozhodčí řízení

K některým mezinárodním rozhodčím soudům a rozhodčím institucím

 • ICC – Mezinárodní obchodní komora a Mezinárodní rozhodčí soud při ICC
 • VIAC – Mezinárodní rozhodčí soud při Hospodářské komoře Rakouska
 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • LCIA – Londýnský mezinárodní rozhodčí soud / London Court of International Arbitration
 • SCC – Arbitrážní institut při Stockholmské obchodní komoře
 • Rozhodčí soud při Polské hospodářské komoře
 • Rozhodčí soud LEWIATAN (Polsko)
 • Další stálé rozhodčí soudy v zemích východní a střední Evropy

Rozhodné právo

 • Pojem rozhodného práva
 • Způsob určení a význam volby rozhodného práva
 • Způsob volby rozhodného práva
 • Aplikace rozhodného práva
 • Úskalí aplikace rozhodného práva cizozemskými soudy a rizika s tím související
 • Úskalí aplikace rozhodného práva v rozhodčím řízení a rizika s tím související
 • Právo EU, jeho význam a aplikace v mezinárodním rozhodčím řízení

Mezinárodní rozhodčí soudy – Mezinárodní rozhodčí instituce

Rizika extenzivního účinku rozhodčích smluv na třetí osoby

 • Koncepce „Group of companies
 • Extenzivní účinek rozhodčích a jiných ujednání
 • Vazba na místo řízení a na zvolená procesní pravidla

Insolvence, akcesorické závazky, ručení a zajištění pohledávek v mezinárodním obchodě

 • Specifika a uplatňování nároků ve sporném řízení, obzvláště v mezinárodním rozhodčím řízení
 • Zvláštnosti některých teritorií ohledně uznávání úpadku prohlášeného v jiném státě a jejich projevy ve sporném řízení, obzvláště v mezinárodním rozhodčím řízení.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 2147 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: OHK Jihlava
Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Daňový kalendář
<<říjen>>
02.01.2018
Daň z příjmů
09.01.2018
Spotřební daň
20.01.2018
Daň z přidané hodnoty
22.01.2018
Daň z příjmů
24.01.2018
Spotřební daň
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Energetické daně
25.01.2018
Spotřební daň
25.01.2018
Spotřební daň
31.01.2018
Biopaliva
31.01.2018
Daň silniční
31.01.2018
Daň z nemovitých věcí
31.01.2018
Daň z příjmů
09.02.2018
Spotřební daň
15.02.2018
Daň z příjmů
15.02.2018
Daň z příjmů
20.02.2018
Daň z příjmů
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Energetické daně
26.02.2018
Spotřební daň
26.02.2018
Spotřební daň
26.02.2018
Spotřební daň
28.02.2018
Daň z příjmů
01.03.2018
Daň z příjmů
01.03.2018
Odvod z loterií a jiných podobných her
12.03.2018
Spotřební daň
15.03.2018
Daň z příjmů
20.03.2018
Daň z příjmů
20.03.2018
Daň z příjmů
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Energetické daně
26.03.2018
Spotřební daň
26.03.2018
Spotřební daň
27.03.2018
Spotřební daň
03.04.2018
Daň z příjmů
03.04.2018
Daň z příjmů
03.04.2018
Daň z příjmů
09.04.2018
Spotřební daň
16.04.2018
Daň silniční
20.04.2018
Daň z přidané hodnoty
20.04.2018
Daň z příjmů
24.04.2018
Spotřební daň
25.04.2018
Daň z hazardních her
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Energetické daně
25.04.2018
Spotřební daň
25.04.2018
Spotřební daň
30.04.2018
30.04.2018
Daň z příjmů
10.05.2018
Spotřební daň
21.05.2018
Daň z příjmů
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Energetické daně
25.05.2018
Spotřební daň
25.05.2018
Spotřební daň
25.05.2018
Spotřební daň
31.05.2018
Daň z nemovitých věcí
31.05.2018
Daň z nemovitých věcí
31.05.2018
Daň z příjmů
11.06.2018
Spotřební daň
15.06.2018
Daň z příjmů
20.06.2018
Daň z příjmů
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Energetické daně
25.06.2018
Spotřební daň
25.06.2018
Spotřební daň
25.06.2018
Spotřební daň
02.07.2018
Daň z příjmů
02.07.2018
Daň z příjmů
02.07.2018
Oznámení CRS (GATCA)
02.07.2018
Oznámení FATCA
10.07.2018
Spotřební daň
16.07.2018
Daň silniční
20.07.2018
Daň z přidané hodnoty
20.07.2018
Daň z příjmů
25.07.2018
Daň z hazardních her
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Energetické daně
25.07.2018
Spotřební daň
25.07.2018
Spotřební daň
25.07.2018
Spotřební daň
30.07.2018
31.07.2018
Daň z příjmů
09.08.2018
Spotřební daň
20.08.2018
Daň z příjmů
24.08.2018
Spotřební daň
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Energetické daně
27.08.2018
Spotřební daň
27.08.2018
Spotřební daň
31.08.2018
Daň z nemovitých věcí
31.08.2018
Daň z příjmů
10.09.2018
Spotřební daň
17.09.2018
Daň z příjmů
20.09.2018
Daň z příjmů
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Energetické daně
25.09.2018
Spotřební daň
25.09.2018
Spotřební daň
25.09.2018
Spotřební daň
30.09.2018
Daň z přidané hodnoty
01.10.2018
Daň z příjmů
10.10.2018
Spotřební daň
16.10.2018
Daň silniční
20.10.2018
Daň z přidané hodnoty
22.10.2018
Daň z příjmů
25.10.2018
Daň z hazardních her
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Energetické daně
25.10.2018
Spotřební daň
25.10.2018
Spotřební daň
25.10.2018
Spotřební daň
31.10.2018
Daň z přidané hodnoty
31.10.2018
Daň z příjmů
09.11.2018
Spotřební daň
20.11.2018
Daň z příjmů
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Energetické daně
26.11.2018
Spotřební daň
26.11.2018
Spotřební daň
26.11.2018
Spotřební daň
30.11.2018
Daň z nemovitých věcí
30.11.2018
Daň z příjmů
10.12.2018
Spotřební daň
17.12.2018
Daň silniční
17.12.2018
Daň z příjmů
20.12.2018
Daň z příjmů
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Energetické daně
27.12.2018
Spotřební daň
27.12.2018
Spotřební daň
27.12.2018
Spotřební daň
31.12.2018
Daň z příjmů

Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací