Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU
Projekty a dotace EU

Vyhlášena 2. výzva v programu Školící střediska

Logo OPPI Příjem registračních žádostí: 1.11.2009 – 31.5.2010
Příjem plných žádostí: 1.1.2010 – 30.6.2010
Plánovaná alokace na tuto výzvu: 1 mld. Kč
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest (www.czechinvest.org)
Podporované aktivity:
Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávání a jejich vybavení, zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty.

Kdo může být žadatelem:

 1. Právnická nebo fyzická osoba vymezená dle § 2, odst. 2 písm. a), b) a c) Obchodního zákoníku, která má:
  • minimálně 2 uzavřená účetní období bezprostředně předcházející roku podání registrační žádosti,
  • živnostenské oprávnění odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE (Viz příloha č. 3. Výzvy - Kategorie podporovaných CZ-NACE), přičemž činnost dle podporovaného CZ-NACE aktivně vykonává,
  • zabezpečuje projektem v tomto programu vzdělávání primárně pro zaměstnance v podporovaných oborech (podle CZ-NACE),

  nebo

 2. Právnická nebo fyzická osoba, která má:
  • živnostenské oprávnění odpovídající CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j. n.),
  • minimálně 2 uzavřená účetní období bezprostředně předcházející roku podání registrační žádosti, po jejichž trvání zároveň může doložit aktivní podnikatelskou činnost dle živnostenského oprávnění odpovídajícímu CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j. n.),
  • zabezpečuje vzdělávání pro zaměstnance podnikatelů s živnostenským oprávněním v oblasti odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE,

  nebo

 3. Obecně prospěšná společnost nebo občanské sdružení, které:
  • zabezpečují vzdělávání pro zaměstnance podnikatelů s živnostenským oprávněním v oblasti odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE,
  • mají minimálně 2 uzavřená účetní období bezprostředně předcházející roku podání registrační žádosti,
  • mají živnostenské oprávnění odpovídající CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j. n.),

  nebo

 4. Sdružení právnických osob nebo podnikatelská, oborová, odvětvová nebo profesní komory, které:
  • jsou zřízené dle Obchodního zákoníku nebo dle jiného právního předpisu,
  • zabezpečují vzdělávání pro zaměstnance svých členů majících živnostenské oprávnění odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE,
  • mají minimálně 2 uzavřená účetní období bezprostředně předcházející roku podání registrační žádosti,
  • mají živnostenské oprávnění odpovídající CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j. n.),

  nebo

 5. Právnická osoba, která nemůže doložit minimálně 2 uzavřená účetní období bezprostředně předcházející roku podání registrační žádosti, může být příjemcem dotace, pokud:
  • je v nadpolovičním vlastnictví subjektu, který může doložit minimálně 2 uzavřená účetní období bezprostředně předcházející roku podání registrační žádosti, přičemž se může jednat i o zahraniční subjekt,
  • má živnostenské oprávnění odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE (viz. příloha č. 3 Výzvy) nebo CZ-NACE 85.59 (ostatní vzdělávání j.n.) a zabezpečuje vzdělávání pro zaměstnance podniků s živnostenským oprávněním v oblasti odpovídající některému z podporovaných CZ-NACE (viz. příloha č. 3 Výzvy).

Příjemce podpory je povinen se zavázat, že více než polovina využívané kapacity předmětu projektu bude sloužit ke školení zaměstnanců subjektů z podporovaných ekonomických oblastí činností (viz. příloha č. 3) a v případě kontroly toto prokázat. Příjemcem podpory nesmí být vzdělávací instituce působící v systému formálního vzdělávání (veřejná vysoká škola, střední škola, střední odborné učiliště apod.).

Způsobilými výdaji jsou:

 • dlouhodobý hmotný majetek – nákup pozemků (max. do výše 10 % celkových skutečných způsobilých investičních výdajů) či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení a zařizovací předměty staveb, případně projektová dokumentace, školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání a další způsobilé výdaje spojené s uvedením strojů a zařízení určených pro vzdělávání do provozu,
 • dlouhodobý hmotný majetek, s výjimkou pozemků a budov, který ještě nebyl odpisovaný,
 • dlouhodobý nehmotný majetek – školicí programy, software a data (bližší specifikace viz podmínky výzvy)

Odvětvové vymezení
Vzdělávací aktivity školicího střediska musí v nadpoloviční míře směřovat mezi zaměstnance subjektů z následujících vymezených oblastí:

 • zpracovatelského průmyslu,
 • služeb zejména tzv. průmyslových služeb,
 • energetiky,
 • stavebnictví,
 • aktivit spojených s Informačními a komunikačními technologiemi,
 • ostatních aktivit nepřímo podporující výše zmíněné činnosti (jako např. technické zkoušky a analýzy, manipulace s nákladem a skladování, architektonické a inženýrské činnosti, apod.).

Výčet těchto podporovaných CZ-NACE je uveden v příloze č. 3.

Forma a výše podpory

 • dotace,
 • dotace na jeden projekt – min. 200 tis. Kč, max. 100 mil. Kč,
 • dotace se řídí Regionální mapou intenzity podpory pro ĆR na období let 2007–2013 (NUTS 2 Jihovýchod – maximálně: 60 % pro malé podniky, 50 % pro střední a 40 % velké podniky),
 • podporu poskytovanou v režimu de minimis je možné poskytnout pouze, pokud celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nepřekročí v kterémkoli tříletém období (to znamená, že při sečtení podpory de minimis získané v současném daňovém období a za dvě předcházející daňová období) částku 200 000 EUR.
Další informace k programu najdete na: www.czechinvest.org


Uvažujete o možnosti využít při rozvoji Vaší firmy peněžní prostředky z EU?

Ano,už mám podanou žádost (Počet hlasů: 173)
(10.05 %)

Ano,uvažuji o tom (Počet hlasů: 226)
(13.13 %)

Nevím,co je k tomu nutné (Počet hlasů: 411)
(23.88 %)

Ne,v současné době neuvažuji (Počet hlasů: 548)
(31.84 %)

Ne,rozhodně nemám zájem (Počet hlasů: 363)
(21.09 %)Celkem hlasovalo: 1721
| Autor: Ing. Romana Bendová | Vydáno dne 28. 08. 2009 | 5149 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.czechinvest.org
Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací