Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 40 nalezených)

Projekty a dotace EU

| 0-25 | 25-40 |
Projekty a dotace EU

Marketing - dotace na propagaci v zahraničí

Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing.

Malé a střední podniky (MSP) mohou využít dotační podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na svoji účast na veletrzích v zahraničí. Podporu je možné nyní čerpat z Výzvy IV programu Marketing, ve které je alokováno 200 milionů korun. Podnikatelé mohou o dotace žádat do 31. května 2019, žádosti přijímá Agentura pro podnikání a inovace (API).

Výzva IV programu Marketing zde.| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 02. 04. 2019 | 78 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Veletrh dotačních příležitostí

Agentura Czech Invest pořádá Veletrh dotačních příležitostí.

Veletrh proběhne 5.12.2016 v prostorách KÚ Kraje Vysočina. Bude to jedinečná koncentrace dotačních titulů na jedno místo v jeden den. Akce je vhodná pro firmy, kteríé mají investiční či rozvojový záměr a hledají odbornou konzultaci v oblasti získání dotací a financování.

Více indormací naleznete v pozvánce na Veletrh dotačních příležitostí.pdf| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 29. 11. 2016 | 785 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Připravujeme projektovou žádost pro členské firmy!


O co se jedná?

O podporu zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a dosažení souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.  Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Co lze podpořit?

 • obecné IT dovednosti
 • měkké a manažerské dovednosti
 • jazykové vzdělávání
 • specializované IT vzdělávání
 • účetní, ekonomické a právní kurzy
 • technické a jiné odborné vzdělávání

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2016 | 2769 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Nová výzva v rámci Operačního programu zaměstnanost pro zaměstnavatele.

MPSV vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu s názvem

„Podnikové vzdělávání zaměstnanců“ 

Zahájení příjmu žádostí o podporu – 1.7.2016    (do 31.8.2016)

Kdo může žádat – osoba právnická i fyzická registrovaná v ČR, která má vlastní IČ, má aktivní datovou schránku a nepatří mezi osoby, které se nemohou výzvy zúčastnit z důvodu insolvence, pokut, dluhu aj.

Kdo nemůže žádat – školy a školská zařízení, subjekty působící v oblasti sociálního začleňování.

Výše dotace -  max. 85%  způsobilých výdajů, ex post, v režimu de minimis

Na co lze poskytnout podporu (způsobilé výdaje) -  Způsobilé výdaje jsou v rámci této výzvy vykazované ve zjednodušené formě, tzv. jednotkových nákladech. Vybrané vzdělávání tak bude zařazeno do konkrétní kategorie, dle které bude následně vypočítána výsledná finanční podpora. Jednotlivé kategorie tak určují i maximální délku kurzu pro osobu na rok.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 28. 06. 2016 | 1901 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Pomůžeme získat dotace i Vaší firmě!

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ II

O co se jedná?

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, které jsou v ČR realizovány již od roku 2009. Pomůže firmám a jejich zaměstnancům přizpůsobit a rozšířit své dovednosti v reakci na neustále se měnící situaci na trhu. Vzdělávání může být obecné (přenositelné), v odůvodněných případech i specifické (nepřenositelné). V obou případech se musí jednat o vzdělávání v odborných kurzech.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 04. 2016 | 2117 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Zpráva o ukončení projektu „PRAXE – základ vzdělání“

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina 31. 8. 2015 úspěšně ukončila projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015.

Do projektu se zapojily střední odborné školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje.

Klíčovými aktivitami projektu byly:

KA 1 Přednášky odborníka z praxe – za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 1 127 žáků v 1 121 hodinách a 5 pracovníků v dalším vzdělávání ve 20 hodinách

KA 2 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 65 žáků v 1 660 hodinách

KA 3 Stáž žáků ve firmě - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 254 žáků v 6 810 hodinách

KA 4 Analýza a popis možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělávání v regionu – byla vytvořena komplexní analýza vyhodnocující realizaci projektu z prohledu realizace klíčových aktivit v jednotlivých krajích, která je zde ke stažení.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2015 | 3216 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Kraj Vysočina - Kraj vyhlásil dva grantové programy na podporu podnikání

LOGO Kraj VysočinaZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém květnovém zasedání dva ze tří grantových programů určených na rozvoj podnikatelského prostředí v regionu. Jedná se o grantové programy Inovační vouchery a Prodejny regionálních produktů. Poslední z trojice programů určených primárně pro podnikatelský sektor, Rozvoj podnikatelů, bude vyhlášený v červnu letošního roku.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 05. 2015 | 2500 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

PRAXE – základ vzdělání

Logo OPVK

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina realizuje od 30. 9. 2014 do 31. 8. 2015 projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015, jehož cílem je:

 • seznamovat žáky i učitele v prostředí školy s novými poznatky i trendy v konkrétním oboru,
 • realizovat praktické vyučování na pracovištích zaměstnavatelů tak, aby žáci získali představu o reálném pracovním prostředí a práci v oboru,
 • přibližovat obsah vyučovacích předmětů potřebám zaměstnavatelů a využívat pro praktické vyučování jejich technologické vybavení,
 • zvyšovat odborné a klíčové kompetence žáků za pomoci odborníků z praxe a tím napomáhat ke zvýšení motivace žáků o studovaný obor,
 • přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu,
 • propojit a aktivizovat spolupráci firem a netechnických škol.

Další indormace na stránkách KHK Kraje Vysočina


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 02. 01. 2015 | 3693 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Databáze finančních programů na podporu inovací.

Tato databáze byla vytvořena na základě spolupráce Vysoké školy polytechnické Jihlava, Okresní hospodářské komory v Jihlavě a Slovenské poľnohospodářské univerzity v Nitře. Její tvorba byla financována z grantů VŠPJ. 

Struktura databáze obsahuje inovační programy financované z komunitárních programů Evropské komise, ze strukturálních fondů (operační programy ČR), z národních programů, z mezinárodních programů (uzavřených na základě mezinárodních smluv) a programů komerční bankovní sféry. Zároveň zde naleznete odkazy na další zajímavé stránky.

Adresa databáze je: http://195.113.207.171/~programy


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 17. 10. 2014 | 2417 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

14. července 2014 vláda schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020 (OP PIK). Operační program se po jeho schválení ze strany Evropské komise stane klíčovým nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období 2014 — 2020.

Více informací o programu: http://www.mpo.cz/dokument151263.html

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 07. 2014 | 1228 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Aktuální informace o programech podpory podnikání - 16. 6. 2014

16.6.2014 | CzechInvest | Vyhlášení III. Výzvy – III. prodloužení v programu Rozvoj.

Dne 16. 6. 2014 byla vyhlášena Výzva III. - III. prodloužení v programu Rozvoj. Příjem Registračních žádostí byl zahájen 16. 6. 2014 (od 12:00 hod) prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Plánovaná alokace pro tuto výzvu činí 2 mld. Kč. Text výzvy i veškeré její přílohy jsou zveřejněny na webových stránkách agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Rozvoj: Tento program napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky.

Vaše dotazy na programy podpory podnikání rádi zodpovíme na bezplatné informační lince 800 800 777 (v pracovních dnech od 9 do 13 hodin) a na e-mailové adrese programy@czechinvest.org


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 18. 06. 2014 | 2762 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Vyhlášena Výzva III. - II. prodloužení v programu Potenciál

Dne 10. 6. 2014 byla vyhlášena Výzva III. - II. prodloužení v programu Potenciál. Příjem Registračních žádostí byl zahájen 10. 6. 2014 (od 12:00 hod) prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Plánovaná alokace pro tuto výzvu činí 1 mld. Kč. Text výzvy i veškeré její přílohy naleznete zde.

Potenciál: program pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 11. 06. 2014 | 2703 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“


Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání od června 2012 do října 2014 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je nastavit v České republice systém dalšího vzdělávání formou stáží a tento systém dále ověřit prostřednictvím realizace konkrétních stáží ve firmách.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 02. 2014 | 4842 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Program rozvoje venkova

Modernizace zemědělských podniků

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo poslední letošní výzvu o dotaci v rámci agropodnikání. Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu.

Chystáte se modernizovat nebo rozšířit svůj zemědělský podnik? Zajímáte se o podnikání v rostlinné nebo živočišné výrobě? Potom je program Modernizace zemědělských podniků, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství určen právě vám.

Jedná se o poslední možnost získat dotaci až 60%.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 02. 2014 | 2773 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

Grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina 

2) Celkový objem finančních prostředků:            2 300 000 Kč

Titul A: Webové stránky                                      300 000 Kč
Titul B: Bezpečnost a archivace dat                    1 000 000 Kč
Titul C: Virtualizace                                            800 000 Kč
Titul D: Vzdělávání v oblasti ICT                          200 000 Kč

(v případě, že finanční prostředky jednoho z titulů nebudou plně vyčerpány a v druhém titulu vznikne převis, je v kompetenci řídícího výboru rozhodnout o převodu těchto prostředků mezi jednotlivými tituly programu)

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 02. 2014 | 2633 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Zaměstnejte účastníka projektu Třetí kariéra a získejte příspěvek 112 tis. KčProjekt Třetí kariéra realizovaný Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Jihlavě, v němž je společnosti VIA ALTA a.s. dodavatelem služeb, nabízí zaměstnavatelům, kteří poskytnou účastníkům projektu pracovní uplatnění, úhradu mzdových nákladů.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 01. 2014 | 2930 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Schválen nový program EPSILON

14. 1. 2014 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Vládou České republiky byl 18. prosince 2013 schválen Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s vysokým potenciálem rychlého uplatnění výsledků v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Cílem programu je podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě.

Program je rozdělen do tří podprogramů:

1 - Znalostní ekonomika,
2 - Energetika a materiály,
3 - Životní prostředí.

Příjemci podpory mohou být podniky a výzkumné organizace.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 14. 01. 2014 | 2725 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

CzechAccelerator 2011 - 2014 - prodloužen termín pro podávání přihlášek

Agentura pro podporu podnikání a Investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky prodloužila termín pro podávání přihlášek do projektu CzechAccelerator 2011 – 2014. Projekt je určen firmám, které disponují inovativními produkty, jenž mají šanci uspět na globálním trhu a jejichž podnikání probíhá v oblastech biotechnologií, ICT, life sciences, zdravotnické techniky, čistých technologií, nanotechnologií a přesného strojírenství. Přihlášky je možné podávat do 28. února 2013.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 02. 2013 | 3334 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Pozvánka na Veletrh komunitárních programů

Dne 6. prosince 2011 od 9:30 - 15:30 se pod záštitou radního pro oblast regionálního rozvoje pana Martina Hyského uskuteční v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, v místnosti B 3.16 akce s názvem Veletrh komunitárních programů aneb jak úspěšně žádat o finanční prostředky přímo z Evropské komise. Do Kraje Vysočina přijedou při této příležitosti odborníci, kteří představí jednotlivé programy a poradí, jakým způsobem žádat o evropské peníze.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 11. 2011 | 3046 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Výzva k předkládání projektů

vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny

Název programu:

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2010
Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a na inovace v podnicích.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 10. 02. 2010 | 3745 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Vyhlášení II. Výzvy v programu Marketing

Logo OPPI Příjem registračních žádostí: 1. 3. 2010 - 30. 6. 2010
Příjem plných žádostí: 1. 5. 2010 - 31. 10. 2010
Plánovaná alokace na tuto výzvu: 500 mil. Kč
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest (www.czechinvest.org)

| Autor: Ing. Romana Bendová | Vydáno dne 21. 01. 2010 | 4144 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Záruky a úvěry pro MSP v roce 2010

CMZRB ČMZRB bude v roce 2010 poskytovat podporu pro malé a střední podnikatele v rámci 4 programů podpory:
 • ZÁRUKA – záruky za provozní úvěry,
 • ZÁRUKA – záruky za investiční úvěry,
 • PROGRES – podřízené úvěry,
 • START – záruky s finančním příspěvkem.

Program záruk za provozní úvěry přechází z roku 2009. Ostatní programy budou vyhlášeny na počátku ledna jako nové výzvy k podávání žádostí s trváním do konce roku 2010. Podpory by měly umožnit snazší získání bankovních úvěrů ve výši minimálně 8 – 9 mld. Kč.


| Autor: Ing. Romana Bendová | Vydáno dne 15. 12. 2009 | 4475 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Vyhlášena 3. Výzva v programu ICT v podnicích

Logo OPPI Příjem registračních žádostí: 01. 01. 2010 – 15. 10. 2010
Příjem plných žádostí: 08. 03. 2010 – 15. 02. 2011
Plánovaná alokace na tuto výzvu: 0,5 mld. Kč
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest (www.czechinvest.org)

| Autor: Ing. Romana Bendová | Vydáno dne 27. 11. 2009 | 4058 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Vyhlášena II. Výzva v programu Prosperita

Logo OPPI Příjem registračních žádostí: 1. 11. 2009 – 30. 6. 2010
Příjem plných žádostí: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Plánovaná alokace na tuto výzvu: 4,00 mld. CZK
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest (www.czechinvest.org)

| Autor: Ing. Romana Bendová | Vydáno dne 21. 09. 2009 | 4236 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Vyhlášena 2. výzva v programu Školící střediska

Logo OPPI Příjem registračních žádostí: 1.11.2009 – 31.5.2010
Příjem plných žádostí: 1.1.2010 – 30.6.2010
Plánovaná alokace na tuto výzvu: 1 mld. Kč
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest (www.czechinvest.org)

| Autor: Ing. Romana Bendová | Vydáno dne 28. 08. 2009 | 5193 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-25 | 25-40 |

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací