Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 16 (z celkem 16 nalezených)

Semináře a školení

Semináře a školení

Konference: Průmysl 4.0 na Vysočině

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina v rámci projektu Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině pořádá konferenci:

 PRŮMYSL 4.0 na VYSOČINĚ

   Kdy: 14.11.2018 od 11:00 hodin

   Kde:  v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava.

   Účast je ZDARMA!

HLAVNÍ TÉMATA

- Připravenost výrobních firem pro Průmysl 4.0 na Vysočině.
- Nastavení strategie firem v rámci Průmyslu 4.0.
- Implementace rozšířené reality v oblasti údržby.
- Využití digitálního dvojčete pro simulaci procesů.
- Význam sběru dat z výroby.
- Připravujeme příklady úspěšných implementací nástrojů Průmyslu 4.0.

Pozvánka s programem a registrace ZDE| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 08. 10. 2018 | 194 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Společenské a diskusní setkání členů OHK Jihlava s podtitulem:

Aktuální výzvy a hrozby v oblasti korporátní compliance

 

        


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 12. 04. 2018 | 460 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Kulatý stůl k rozvoji lidských zdrojů v Kraji Vysočina

Trápí vás nedostatek pracovníků a již nevíte, jak tento problém standardně řešit? Přijďte na "Kulatý stůl k rozvoji lidských zdrojů v Kraji Vysočina", kde si můžete s kolegy vyměnit zkušenosti a od odborníků získat nové informace a náměty.

Diskutovanými tématy budou: aktuální situace na trhu práce v Kraji Vysočina, seznámení s aktuálními činnostmi v oblasti RLZ v Kraji Vysočina a možnosti finančních podpor na RLZ.

Bližší informace najdete v přiložené pozvánce.

Budeme rádi, pokud přijmete naše pozvání a akce se zúčastníte. Pro registraci prosím vyplňte formulář, který naleznete ZDE a to nejpozději do 1. září.

Pozvánka| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 30. 08. 2017 | 342 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina a EUFC CZ s.r.o.

si Vás dovolují pozvat na seminář

ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ
aneb „Co v metodice programů EU nenajdete“

Do konce roku 2015 bylo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace podpořeno v Kraji Vysočina 820 projektů. Celkem 389 žadatelů získalo přes 5,3 mld. Kč. Získat dotační podporu může být pro Vaši fi rmu jak významná konkurenční výhoda, tak cesta k bankrotu. Tento výjimečný seminář je určený pro progresívní podnikatele – majitele firem, kteří potřebují racionálně posoudit:

příležitosti a rizika
dotačního spolufi nancování
fi remních investic
časovou, fi nanční
a administrativní
náročnost dotací
trendy a nové oblasti
v dotační politice


Seminářem provedou přední dotační poradci EUFC CZ s.r.o. s mnohaletou praxí v oblasti přípravy i hodnocení projektů. Rádi také zodpovědí dotazy týkající se konkrétní problematiky, včetně konzultací individuálních investičních záměrů.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 08. 02. 2017 | 1433 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: JAK S(PRÁVNĚ) NA NEMOVITOSTI

Praktický kurz shrnující základy smluvního práva a práva nemovitostí doplněný o odpovědi na nejčastější dotazy a připomínky kupujících, prodávajících a realitních makléřů z každodenní praxe advokáta.

Co se na kurzu naučíte?

 • získáte základní orientaci ve smluvním právu - naučíte se správně uzavírat, měnit a ukončovat smlouvy
 • dozvíte se nejčastější chyby rezervačních a kupních smluv – budete vědět, na co si dát pozor
 • pochopíte základy práva nemovitostí a důležité momenty v procesu prodeje nemovitosti
 • budete vědět, za jaké vady odpovídá prodávající, jak nemovitost správně předat a jaké dluhy přecházejí na kupujícího
 • naučíte se správně orientovat v listu vlastnictví a budete znát průběh katastrálního řízení
 • budete vědět, jaké daně jsou s prodejem nemovitosti spojeny

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 11. 2016 | 1676 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: JAK UZAVÍRAT OBCHODNÍ SMLOUVY

Prakticky zaměřený kurz s aktivním zapojením účastníků kombinující výklad a diskuzi vycházející zejména z praxe advokátní kanceláře při sepisování a připomínkování smluv, jednání o uzavření smlouvy a jejich uzavírání nebo ukončování.

Co se na kurzu naučíte?

 • poznáte, jak smlouvy číst
 • pochopíte proces uzavření, změny a ukončení smlouvy
 • naučíte se, jak používat obchodní podmínky a poznáte typické smluvní klauzule
 • zjistíte, jak omezit obchodní rizika ve smlouvě
 • naučíte se, jak rozšířit nebo omezit odpovědnost stran smlouvy
 • dozvíte se, jaké máte nároky z porušení smlouvy a jak tyto nároky uplatnit
 • naučíte se základní zásady pro uzavírání smluv se spotřebiteli

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 08. 11. 2016 | 1773 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: JAK S(PRÁVNĚ) PODNIKAT VE 21. STOLETÍ

Kurz, který se věnuje praktickému spojení práva obchodních společností a právní ochrany značky, webové domény a názvu společnosti.

Co se na kurzu naučíte?

 • zjistíte, jak a proč založit obchodní společnost a kolik Vás to bude stát
 • dozvíte se, na co myslet již při zakládání obchodní společnosti
 • seznámíte se s tím, jak vypadá běžný chod obchodní společnosti
 • naučíte se, jak na trhu chránit své obchodní jméno
 • dozvíte se, kdy a proč se vyplatí si zaregistrovat ochrannou známku
 • pochopíte, jaký význam mají jednotlivá práva k označení (název společnosti, ochranná známka, nezapsané označení a doménové jméno) a jak jsou provázána
 • budete vědět, jak se bránit, pokud někdo zasahuje do Vašich práv k označení

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 07. 11. 2016 | 1711 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář JAK NA NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) bude účinný od 1. 10. 2016. Oproti starému zákonu o veřejných zakázkách je v něm celá řada novinek a změn. Poznejte včas nový ZZVZ na uceleném, srozumitelném a prakticky zaměřeném kurzu vedeném zkušenými advokáty.

Co se na kurzu naučíte?

 • naučíte se orientovat v novém ZZVZ a používat jej pro svoji praxi
 • pochopíte podstatu a principy zadávání veřejných zakázek
 • zjistíte, jak se vyhnout nejčastějším chybám druhých, a poznáte rozhodovací praxi ÚOHS
 • budete vědět, jak formulovat zadávací a kvalifikační dokumentaci v souladu se ZZVZ
 • naučíte se, jak postupovat v jednotlivých krocích zadávacího řízení podle ZZVZ
 • dozvíte se, jak se bránit proti nezákonnému postupu zadavatelů

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 07. 11. 2016 | 1681 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: JAK NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Kurz s aktivním zapojením účastníků, který Vám pomocí kombinace výkladu a her přiblíží spletitý svět paragrafů, umožní Vám zorientovat se v soukromém právu a blíže se seznámit s jeho stěžejním předpisem – občanským zákoníkem.

Co se na kurzu naučíte?

- získáte základní znalosti o tom, co právo je, na jakých zásadách stojí, jak se člení a jak se v něm orientovat
- naučíte se, jak právo číst a jak jej vykládat
- seznámíte se se současným občanským zákoníkem, jeho systematikou, základními instituty a změnami, které přinesl
- dozvíte se, jakými způsoby se svých práv můžete domáhat a jak probíhá soudní řízení
- budete mít možnost prakticky si nabyté znalosti vyzkoušet např. skrze sepsání plné moci nebo prosté žaloby


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 03. 11. 2016 | 1733 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

EET PRAKTICKY

Zveme Vás na seminář EET PRAKTICKY!

Prostřednictvím tohoto školení bychom rádi seznámili všechny podnikatele s problematikou elektronické evidence tržeb (EET). Na semináři se samozřejmě účastníci dozvědí nejnovější informace a praktické rady, jak se na evidenci tržeb připravit a mohou pokládat vlastní otázky vystupujícím.3

Cílem semináře je seznámit posluchače s novým Zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, kterým se zavádí povinnost online evidence plateb v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem. Součástí semináře budou i příklady aplikace jednotlivých ustanovení v praxi.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 10. 2016 | 1843 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

JAK NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Kurz s aktivním zapojením účastníků, který Vám pomocí kombinace výkladu a her přiblíží spletitý svět paragrafů, umožní Vám zorientovat se v soukromém právu a blíže se seznámit s jeho stěžejním předpisem – občanským zákoníkem.

Co se na kurzu naučíte?
- získáte základní znalosti o tom, co právo je, na jakých zásadách stojí, jak se člení a jak se v něm orientovat
- naučíte se, jak právo číst a jak jej vykládat
- seznámíte se se současným občanským zákoníkem, jeho systematikou, základními instituty a změnami, které přinesl
- dozvíte se, jakými způsoby se svých práv můžete domáhat a jak probíhá soudní řízení
- budete mít možnost prakticky si nabyté znalosti vyzkoušet např. skrze sepsání plné moci nebo prosté žaloby


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2016 | 1759 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

JAK S(PRÁVNĚ) NA NEMOVITOSTI

Praktický kurz shrnující základy smluvního práva a práva nemovitostí doplněný o odpovědi na nejčastější dotazy a připomínky kupujících, prodávajících a realitních makléřů z každodenní praxe advokáta.

Co se na kurzu naučíte?
- získáte základní orientaci ve smluvním právu - naučíte se správně uzavírat, měnit a ukončovat smlouvy
- dozvíte se nejčastější chyby rezervačních a kupních smluv – budete vědět, na co si dát pozor
- pochopíte základy práva nemovitostí a důležité momenty v procesu prodeje nemovitosti
- budete vědět, za jaké vady odpovídá prodávající, jak nemovitost správně předat a jaké dluhy přecházejí na kupujícího
- naučíte se správně orientovat v listu vlastnictví a budete znát průběh katastrálního řízení
- budete vědět, jaké daně jsou s prodejem nemovitosti spojeny


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2016 | 1679 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

JAK UZAVÍRAT OBCHODNÍ SMLOUVY

Prakticky zaměřený kurz s aktivním zapojením účastníků kombinující výklad a diskuzi vycházející zejména z praxe advokátní kanceláře při sepisování a připomínkování smluv, jednání o uzavření smlouvy a jejich uzavírání nebo ukončování.

Co se na kurzu naučíte?
- poznáte, jak smlouvy číst
- pochopíte proces uzavření, změny a ukončení smlouvy
- naučíte se, jak používat obchodní podmínky a poznáte typické smluvní klauzule
- zjistíte, jak omezit obchodní rizika ve smlouvě
- naučíte se, jak rozšířit nebo omezit odpovědnost stran smlouvy
- dozvíte se, jaké máte nároky z porušení smlouvy a jak tyto nároky uplatnit
- naučíte se základní zásady pro uzavírání smluv se spotřebiteli


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2016 | 1772 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

JAK S(PRÁVNĚ) PODNIKAT VE 21. STOLETÍ

Kurz, který se věnuje praktickému spojení práva obchodních společností a právní ochrany značky, webové domény a názvu společnosti.

Co se na kurzu naučíte?

- zjistíte, jak a proč založit obchodní společnost a kolik Vás to bude stát
- dozvíte se, na co myslet již při zakládání obchodní společnosti
- seznámíte se s tím, jak vypadá běžný chod obchodní společnosti
- naučíte se, jak na trhu chránit své obchodní jméno
- dozvíte se, kdy a proč se vyplatí si zaregistrovat ochrannou známku
- pochopíte, jaký význam mají jednotlivá práva k označení (název společnosti, ochranná známka, nezapsané označení a doménové jméno) a jak jsou provázána
- budete vědět, jak se bránit, pokud někdo zasahuje do Vašich práv k označení


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2016 | 1791 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

JAK NA NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) bude účinný od 1. 10. 2016. Oproti starému zákonu o veřejných zakázkách je v něm celá řada novinek a změn. Poznejte včas nový ZZVZ na uceleném, srozumitelném a prakticky zaměřeném kurzu vedeném zkušenými advokáty.

Co se na kurzu naučíte?

  - naučíte se orientovat v novém ZZVZ a používat jej pro svoji praxi
  - pochopíte podstatu a principy zadávání veřejných zakázek
  - zjistíte, jak se vyhnout nejčastějším chybám druhých, a poznáte rozhodovací praxi ÚOHS
  - budete vědět, jak formulovat zadávací a kvalifikační dokumentaci v souladu se ZZVZ
  - naučíte se, jak postupovat v jednotlivých krocích zadávacího řízení podle ZZVZ
  - dozvíte se, jak se bránit proti nezákonnému postupu zadavatelů


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 09. 2016 | 1798 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Daňový kalendář
<<prosinec
02.01.2018
Daň z příjmů
09.01.2018
Spotřební daň
20.01.2018
Daň z přidané hodnoty
22.01.2018
Daň z příjmů
24.01.2018
Spotřební daň
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Energetické daně
25.01.2018
Spotřební daň
25.01.2018
Spotřební daň
31.01.2018
Biopaliva
31.01.2018
Daň silniční
31.01.2018
Daň z nemovitých věcí
31.01.2018
Daň z příjmů
09.02.2018
Spotřební daň
15.02.2018
Daň z příjmů
15.02.2018
Daň z příjmů
20.02.2018
Daň z příjmů
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Energetické daně
26.02.2018
Spotřební daň
26.02.2018
Spotřební daň
26.02.2018
Spotřební daň
28.02.2018
Daň z příjmů
01.03.2018
Daň z příjmů
01.03.2018
Odvod z loterií a jiných podobných her
12.03.2018
Spotřební daň
15.03.2018
Daň z příjmů
20.03.2018
Daň z příjmů
20.03.2018
Daň z příjmů
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Energetické daně
26.03.2018
Spotřební daň
26.03.2018
Spotřební daň
27.03.2018
Spotřební daň
03.04.2018
Daň z příjmů
03.04.2018
Daň z příjmů
03.04.2018
Daň z příjmů
09.04.2018
Spotřební daň
16.04.2018
Daň silniční
20.04.2018
Daň z přidané hodnoty
20.04.2018
Daň z příjmů
24.04.2018
Spotřební daň
25.04.2018
Daň z hazardních her
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Energetické daně
25.04.2018
Spotřební daň
25.04.2018
Spotřební daň
30.04.2018
30.04.2018
Daň z příjmů
10.05.2018
Spotřební daň
21.05.2018
Daň z příjmů
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Energetické daně
25.05.2018
Spotřební daň
25.05.2018
Spotřební daň
25.05.2018
Spotřební daň
31.05.2018
Daň z nemovitých věcí
31.05.2018
Daň z nemovitých věcí
31.05.2018
Daň z příjmů
11.06.2018
Spotřební daň
15.06.2018
Daň z příjmů
20.06.2018
Daň z příjmů
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Energetické daně
25.06.2018
Spotřební daň
25.06.2018
Spotřební daň
25.06.2018
Spotřební daň
02.07.2018
Daň z příjmů
02.07.2018
Daň z příjmů
02.07.2018
Oznámení CRS (GATCA)
02.07.2018
Oznámení FATCA
10.07.2018
Spotřební daň
16.07.2018
Daň silniční
20.07.2018
Daň z přidané hodnoty
20.07.2018
Daň z příjmů
25.07.2018
Daň z hazardních her
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Energetické daně
25.07.2018
Spotřební daň
25.07.2018
Spotřební daň
25.07.2018
Spotřební daň
30.07.2018
31.07.2018
Daň z příjmů
09.08.2018
Spotřební daň
20.08.2018
Daň z příjmů
24.08.2018
Spotřební daň
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Energetické daně
27.08.2018
Spotřební daň
27.08.2018
Spotřební daň
31.08.2018
Daň z nemovitých věcí
31.08.2018
Daň z příjmů
10.09.2018
Spotřební daň
17.09.2018
Daň z příjmů
20.09.2018
Daň z příjmů
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Energetické daně
25.09.2018
Spotřební daň
25.09.2018
Spotřební daň
25.09.2018
Spotřební daň
30.09.2018
Daň z přidané hodnoty
01.10.2018
Daň z příjmů
10.10.2018
Spotřební daň
16.10.2018
Daň silniční
20.10.2018
Daň z přidané hodnoty
22.10.2018
Daň z příjmů
25.10.2018
Daň z hazardních her
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Energetické daně
25.10.2018
Spotřební daň
25.10.2018
Spotřební daň
25.10.2018
Spotřební daň
31.10.2018
Daň z přidané hodnoty
31.10.2018
Daň z příjmů
09.11.2018
Spotřební daň
20.11.2018
Daň z příjmů
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Energetické daně
26.11.2018
Spotřební daň
26.11.2018
Spotřební daň
26.11.2018
Spotřební daň
30.11.2018
Daň z nemovitých věcí
30.11.2018
Daň z příjmů
10.12.2018
Spotřební daň
17.12.2018
Daň silniční
17.12.2018
Daň z příjmů
20.12.2018
Daň z příjmů
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Energetické daně
27.12.2018
Spotřební daň
27.12.2018
Spotřební daň
27.12.2018
Spotřební daň
31.12.2018
Daň z příjmů

Kalendář
<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací