Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 19 (z celkem 19 nalezených)

Semináře a školení

Semináře a školení

Získejte právní elektronický systém pro podnikatele

Právní elektronický systém vám zjednoduší a zpřehlední orientaci v právních předpisech souvisejících s vašim podnikáním.

Právní elektronický systém vám nejen zjednoduší a zpřehlední orientaci v právních předpisech, ale
zároveň vás upozorní na právní povinnosti i případné hrozící sankce. 

 

 

 

Přihlaste se na bezplatný seminář od Hospodářské komory České republiky, který se bude konat 19.6.2019 v Jihlavě.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 29. 05. 2019 | 223 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Jak využít dotační příležitosti OP PIK aneb cesta od žadatele k úspěšnému příjemci podpory

Zahájení:       30. Leden 2019
Místo konání: Komenského 31, Jihlava

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář Jak využít dotační příležitosti OP PIK aneb cesta od žadatele k úspěšnému příjemci podpory.

Seminář je určen pro začínající podnikatele bez zkušenosti s čerpáním dotací a bude zaměřen především na Výzvu VIII programu Technologie – pro začínající podniky.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registraci je možné učinit nejpozději do 28.1.2019 emailem na adresu lucie.zackova@agentura-api.org.

Více informací naleznete v pozvánce.| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 11. 01. 2019 | 141 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Pozvánka na seminář

Daň z příjmů právnických osob

Přednášející:   Ing. Jiří KLÍMA, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně 

Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2018 pro daňové přiznání a současně upozornění na hlavní změny pro rok 2019. Změny jsou krom jiného i v zákoně o rezervách a v navazujících předpisech. Tento seminář proto také představuje průřez celou oblastí daně z příjmů právnických osob a upozornění na výkladové problémy. Výklad bude strukturován podle daňového přiznání.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 04. 01. 2019 | 1001 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Konference: Průmysl 4.0 na Vysočině

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina v rámci projektu Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině pořádá konferenci:

 PRŮMYSL 4.0 na VYSOČINĚ

   Kdy: 14.11.2018 od 11:00 hodin

   Kde:  v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava.

   Účast je ZDARMA!

HLAVNÍ TÉMATA

- Připravenost výrobních firem pro Průmysl 4.0 na Vysočině.
- Nastavení strategie firem v rámci Průmyslu 4.0.
- Implementace rozšířené reality v oblasti údržby.
- Využití digitálního dvojčete pro simulaci procesů.
- Význam sběru dat z výroby.
- Připravujeme příklady úspěšných implementací nástrojů Průmyslu 4.0.

Pozvánka s programem a registrace ZDE| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 08. 10. 2018 | 402 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Společenské a diskusní setkání členů OHK Jihlava s podtitulem:

Aktuální výzvy a hrozby v oblasti korporátní compliance

 

        


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 12. 04. 2018 | 878 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Kulatý stůl k rozvoji lidských zdrojů v Kraji Vysočina

Trápí vás nedostatek pracovníků a již nevíte, jak tento problém standardně řešit? Přijďte na "Kulatý stůl k rozvoji lidských zdrojů v Kraji Vysočina", kde si můžete s kolegy vyměnit zkušenosti a od odborníků získat nové informace a náměty.

Diskutovanými tématy budou: aktuální situace na trhu práce v Kraji Vysočina, seznámení s aktuálními činnostmi v oblasti RLZ v Kraji Vysočina a možnosti finančních podpor na RLZ.

Bližší informace najdete v přiložené pozvánce.

Budeme rádi, pokud přijmete naše pozvání a akce se zúčastníte. Pro registraci prosím vyplňte formulář, který naleznete ZDE a to nejpozději do 1. září.

Pozvánka| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 30. 08. 2017 | 488 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina a EUFC CZ s.r.o.

si Vás dovolují pozvat na seminář

ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ
aneb „Co v metodice programů EU nenajdete“

Do konce roku 2015 bylo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace podpořeno v Kraji Vysočina 820 projektů. Celkem 389 žadatelů získalo přes 5,3 mld. Kč. Získat dotační podporu může být pro Vaši fi rmu jak významná konkurenční výhoda, tak cesta k bankrotu. Tento výjimečný seminář je určený pro progresívní podnikatele – majitele firem, kteří potřebují racionálně posoudit:

příležitosti a rizika
dotačního spolufi nancování
fi remních investic
časovou, fi nanční
a administrativní
náročnost dotací
trendy a nové oblasti
v dotační politice


Seminářem provedou přední dotační poradci EUFC CZ s.r.o. s mnohaletou praxí v oblasti přípravy i hodnocení projektů. Rádi také zodpovědí dotazy týkající se konkrétní problematiky, včetně konzultací individuálních investičních záměrů.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 08. 02. 2017 | 1808 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: JAK S(PRÁVNĚ) NA NEMOVITOSTI

Praktický kurz shrnující základy smluvního práva a práva nemovitostí doplněný o odpovědi na nejčastější dotazy a připomínky kupujících, prodávajících a realitních makléřů z každodenní praxe advokáta.

Co se na kurzu naučíte?

 • získáte základní orientaci ve smluvním právu - naučíte se správně uzavírat, měnit a ukončovat smlouvy
 • dozvíte se nejčastější chyby rezervačních a kupních smluv – budete vědět, na co si dát pozor
 • pochopíte základy práva nemovitostí a důležité momenty v procesu prodeje nemovitosti
 • budete vědět, za jaké vady odpovídá prodávající, jak nemovitost správně předat a jaké dluhy přecházejí na kupujícího
 • naučíte se správně orientovat v listu vlastnictví a budete znát průběh katastrálního řízení
 • budete vědět, jaké daně jsou s prodejem nemovitosti spojeny

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 11. 2016 | 2094 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: JAK UZAVÍRAT OBCHODNÍ SMLOUVY

Prakticky zaměřený kurz s aktivním zapojením účastníků kombinující výklad a diskuzi vycházející zejména z praxe advokátní kanceláře při sepisování a připomínkování smluv, jednání o uzavření smlouvy a jejich uzavírání nebo ukončování.

Co se na kurzu naučíte?

 • poznáte, jak smlouvy číst
 • pochopíte proces uzavření, změny a ukončení smlouvy
 • naučíte se, jak používat obchodní podmínky a poznáte typické smluvní klauzule
 • zjistíte, jak omezit obchodní rizika ve smlouvě
 • naučíte se, jak rozšířit nebo omezit odpovědnost stran smlouvy
 • dozvíte se, jaké máte nároky z porušení smlouvy a jak tyto nároky uplatnit
 • naučíte se základní zásady pro uzavírání smluv se spotřebiteli

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 08. 11. 2016 | 2176 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: JAK S(PRÁVNĚ) PODNIKAT VE 21. STOLETÍ

Kurz, který se věnuje praktickému spojení práva obchodních společností a právní ochrany značky, webové domény a názvu společnosti.

Co se na kurzu naučíte?

 • zjistíte, jak a proč založit obchodní společnost a kolik Vás to bude stát
 • dozvíte se, na co myslet již při zakládání obchodní společnosti
 • seznámíte se s tím, jak vypadá běžný chod obchodní společnosti
 • naučíte se, jak na trhu chránit své obchodní jméno
 • dozvíte se, kdy a proč se vyplatí si zaregistrovat ochrannou známku
 • pochopíte, jaký význam mají jednotlivá práva k označení (název společnosti, ochranná známka, nezapsané označení a doménové jméno) a jak jsou provázána
 • budete vědět, jak se bránit, pokud někdo zasahuje do Vašich práv k označení

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 07. 11. 2016 | 2105 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář JAK NA NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) bude účinný od 1. 10. 2016. Oproti starému zákonu o veřejných zakázkách je v něm celá řada novinek a změn. Poznejte včas nový ZZVZ na uceleném, srozumitelném a prakticky zaměřeném kurzu vedeném zkušenými advokáty.

Co se na kurzu naučíte?

 • naučíte se orientovat v novém ZZVZ a používat jej pro svoji praxi
 • pochopíte podstatu a principy zadávání veřejných zakázek
 • zjistíte, jak se vyhnout nejčastějším chybám druhých, a poznáte rozhodovací praxi ÚOHS
 • budete vědět, jak formulovat zadávací a kvalifikační dokumentaci v souladu se ZZVZ
 • naučíte se, jak postupovat v jednotlivých krocích zadávacího řízení podle ZZVZ
 • dozvíte se, jak se bránit proti nezákonnému postupu zadavatelů

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 07. 11. 2016 | 2093 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: JAK NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Kurz s aktivním zapojením účastníků, který Vám pomocí kombinace výkladu a her přiblíží spletitý svět paragrafů, umožní Vám zorientovat se v soukromém právu a blíže se seznámit s jeho stěžejním předpisem – občanským zákoníkem.

Co se na kurzu naučíte?

- získáte základní znalosti o tom, co právo je, na jakých zásadách stojí, jak se člení a jak se v něm orientovat
- naučíte se, jak právo číst a jak jej vykládat
- seznámíte se se současným občanským zákoníkem, jeho systematikou, základními instituty a změnami, které přinesl
- dozvíte se, jakými způsoby se svých práv můžete domáhat a jak probíhá soudní řízení
- budete mít možnost prakticky si nabyté znalosti vyzkoušet např. skrze sepsání plné moci nebo prosté žaloby


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 03. 11. 2016 | 2158 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

EET PRAKTICKY

Zveme Vás na seminář EET PRAKTICKY!

Prostřednictvím tohoto školení bychom rádi seznámili všechny podnikatele s problematikou elektronické evidence tržeb (EET). Na semináři se samozřejmě účastníci dozvědí nejnovější informace a praktické rady, jak se na evidenci tržeb připravit a mohou pokládat vlastní otázky vystupujícím.3

Cílem semináře je seznámit posluchače s novým Zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, kterým se zavádí povinnost online evidence plateb v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem. Součástí semináře budou i příklady aplikace jednotlivých ustanovení v praxi.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 10. 2016 | 2252 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

JAK NA NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Kurz s aktivním zapojením účastníků, který Vám pomocí kombinace výkladu a her přiblíží spletitý svět paragrafů, umožní Vám zorientovat se v soukromém právu a blíže se seznámit s jeho stěžejním předpisem – občanským zákoníkem.

Co se na kurzu naučíte?
- získáte základní znalosti o tom, co právo je, na jakých zásadách stojí, jak se člení a jak se v něm orientovat
- naučíte se, jak právo číst a jak jej vykládat
- seznámíte se se současným občanským zákoníkem, jeho systematikou, základními instituty a změnami, které přinesl
- dozvíte se, jakými způsoby se svých práv můžete domáhat a jak probíhá soudní řízení
- budete mít možnost prakticky si nabyté znalosti vyzkoušet např. skrze sepsání plné moci nebo prosté žaloby


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2016 | 2142 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

JAK S(PRÁVNĚ) NA NEMOVITOSTI

Praktický kurz shrnující základy smluvního práva a práva nemovitostí doplněný o odpovědi na nejčastější dotazy a připomínky kupujících, prodávajících a realitních makléřů z každodenní praxe advokáta.

Co se na kurzu naučíte?
- získáte základní orientaci ve smluvním právu - naučíte se správně uzavírat, měnit a ukončovat smlouvy
- dozvíte se nejčastější chyby rezervačních a kupních smluv – budete vědět, na co si dát pozor
- pochopíte základy práva nemovitostí a důležité momenty v procesu prodeje nemovitosti
- budete vědět, za jaké vady odpovídá prodávající, jak nemovitost správně předat a jaké dluhy přecházejí na kupujícího
- naučíte se správně orientovat v listu vlastnictví a budete znát průběh katastrálního řízení
- budete vědět, jaké daně jsou s prodejem nemovitosti spojeny


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2016 | 2068 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

JAK UZAVÍRAT OBCHODNÍ SMLOUVY

Prakticky zaměřený kurz s aktivním zapojením účastníků kombinující výklad a diskuzi vycházející zejména z praxe advokátní kanceláře při sepisování a připomínkování smluv, jednání o uzavření smlouvy a jejich uzavírání nebo ukončování.

Co se na kurzu naučíte?
- poznáte, jak smlouvy číst
- pochopíte proces uzavření, změny a ukončení smlouvy
- naučíte se, jak používat obchodní podmínky a poznáte typické smluvní klauzule
- zjistíte, jak omezit obchodní rizika ve smlouvě
- naučíte se, jak rozšířit nebo omezit odpovědnost stran smlouvy
- dozvíte se, jaké máte nároky z porušení smlouvy a jak tyto nároky uplatnit
- naučíte se základní zásady pro uzavírání smluv se spotřebiteli


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2016 | 2168 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

JAK S(PRÁVNĚ) PODNIKAT VE 21. STOLETÍ

Kurz, který se věnuje praktickému spojení práva obchodních společností a právní ochrany značky, webové domény a názvu společnosti.

Co se na kurzu naučíte?

- zjistíte, jak a proč založit obchodní společnost a kolik Vás to bude stát
- dozvíte se, na co myslet již při zakládání obchodní společnosti
- seznámíte se s tím, jak vypadá běžný chod obchodní společnosti
- naučíte se, jak na trhu chránit své obchodní jméno
- dozvíte se, kdy a proč se vyplatí si zaregistrovat ochrannou známku
- pochopíte, jaký význam mají jednotlivá práva k označení (název společnosti, ochranná známka, nezapsané označení a doménové jméno) a jak jsou provázána
- budete vědět, jak se bránit, pokud někdo zasahuje do Vašich práv k označení


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2016 | 2207 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

JAK NA NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) bude účinný od 1. 10. 2016. Oproti starému zákonu o veřejných zakázkách je v něm celá řada novinek a změn. Poznejte včas nový ZZVZ na uceleném, srozumitelném a prakticky zaměřeném kurzu vedeném zkušenými advokáty.

Co se na kurzu naučíte?

  - naučíte se orientovat v novém ZZVZ a používat jej pro svoji praxi
  - pochopíte podstatu a principy zadávání veřejných zakázek
  - zjistíte, jak se vyhnout nejčastějším chybám druhých, a poznáte rozhodovací praxi ÚOHS
  - budete vědět, jak formulovat zadávací a kvalifikační dokumentaci v souladu se ZZVZ
  - naučíte se, jak postupovat v jednotlivých krocích zadávacího řízení podle ZZVZ
  - dozvíte se, jak se bránit proti nezákonnému postupu zadavatelů


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 09. 2016 | 2195 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací