Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 457 nalezených)

Novinky pro podnikatele

Legislativa

MONITORING SBÍRKY ZÁKONŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

108 280/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
14/2005 Sb.; 492/2005 Sb.; 197/2016 Sb.
108 281/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
187/2009 Sb.
107 273/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
564/2006 Sb.
107 279/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
10/2005 Sb.
105 271/2016 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb.
104 270/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
206/2010 Sb.
103 266/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
296/2015 Sb.
102 264/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
141/1961 Sb.; 174/1968 Sb.; 44/1988 Sb.; 505/1990 Sb.; 18/1997 Sb.; 218/2000 Sb.; 219/2000 Sb.; 12/2002 Sb.; 634/2004 Sb.; 183/2006 Sb.; 262/2006 Sb.; 372/2011 Sb.; 373/2011 Sb.
101 259/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
222/1995 Sb.
101 262/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
102/2012 Sb.
100 258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
64/1986 Sb.; 455/1991 Sb.; 549/1991 Sb.; 21/1992 Sb.; 593/1992 Sb.; 6/1993 Sb.; 216/1994 Sb.; 96/1993 Sb.; 87/1995 Sb.; 634/2004 Sb.; 284/2009 Sb.; 408/2010 Sb.
99 253/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
77/1997 Sb.
99 254/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
340/2013 Sb.
99 255/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
25/2008 Sb.
99 256/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
100/2001 Sb.
98 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
67/1993 Sb.; 290/1993 Sb.; 82/1995 Sb.; 237/1995 Sb.; 289/1995 Sb.; 168/1999 Sb.; 360/1999 Sb.; 29/2000 Sb.; 121/2000 Sb.; 132/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 361/2000 Sb.; 370/2000 Sb.; 164/2001 Sb.; 254/2001 Sb.; 265/2001 Sb.; 273/2001 Sb.; 274/2001 Sb.; 312/2001 Sb.; 6/2002 Sb.; 62/2002 Sb.; 78/2002 Sb.; 216/2002 Sb.; 259/2002 Sb.; 311/2002 Sb.; 320/2002 Sb.; 218/2003 Sb.; 274/2003 Sb.; 362/2003 Sb.; 47/2004 Sb.; 436/2004 Sb.; 501/2004 Sb.; 559/2004 Sb.; 586/2004 Sb.; 95/2005 Sb.; 379/2005 Sb.; 392/2005 Sb.; 411/2005 Sb.; 57/2006 Sb.; 76/2006 Sb.; 80/2006 Sb.; 115/2006 Sb.; 134/2006 Sb.; 181/2006 Sb.; 213/2006 Sb.; 216/2006 Sb.; 225/2006 Sb.; 226/2006 Sb.; 215/2007 Sb.; 376/2007 Sb.; 129/2008 Sb.; 274/2008 Sb.; 309/2008 Sb.; 314/2008 Sb.; 484/2008 Sb.; 41/2009 Sb.; 52/2009 Sb.; 306/2009 Sb.; 346/2009 Sb.; 150/2010 Sb.; 199/2010 Sb.; 133/2011 Sb.; 366/2011 Sb.; 142/2012 Sb.; 237/2012 Sb.; 390/2012 Sb.; 494/2012 Sb.; 102/2013 Sb.; 300/2013 Sb.; 306/2013 Sb.; 308/2013 Sb.; 204/2015 Sb.
98 252/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
84/1990 Sb.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2016 | 1387 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

ČESKÁ REPUBLIKA – váš obchodní partner

Edice teritoriálních publikací Česká republika – váš obchodní partner je vydávána pro obchodní a podnikatelské kruhy v určité zemi nebo oblasti. Jejím cílem je představit zahraničním zájemcům o obchod s ČR naše ekonomické a podnikatelské prostředí a podmínky pro vzájemný obchod. A rovněž české exportéry, kteří chtějí teritoriu uspět.

OBSAH:
| shrnutí vzájemných hospodářských vztahů mezi ČR a danou zemí
| představení ekonomického, podnikatelského a legislativního prostředí
| informování o českých fi rmách, které mají zájem do země dodávat svoji produkci nebo služby.


DISTRIBUCE:
| obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů ČR v zahraničí
| kanceláře agentur CzechTrade, CzechInvest
| podnikatelské a průmyslové svazy, hospodářské komory a další instituce na podporu obchodu v zahraničí
| elektronická verze titulu na www.doingbusiness.cz

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2016 | 2277 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Připravujeme projektovou žádost pro členské firmy!


O co se jedná?

O podporu zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a dosažení souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.  Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Co lze podpořit?

  • obecné IT dovednosti
  • měkké a manažerské dovednosti
  • jazykové vzdělávání
  • specializované IT vzdělávání
  • účetní, ekonomické a právní kurzy
  • technické a jiné odborné vzdělávání

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2016 | 2124 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Česko-pákistánský obchodní seminář

Pokud máte zájem o obchodování s Pákistánem, můžete se zdarma zúčastnit Česko-pákistánského obchodnho semináře.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2016 | 1451 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hospodářská komora rozšiřuje projekt zaměstnávání Ukrajinců. Firmy mohou žádat už i v regionech

Kvůli akutnímu nedostatku pracovních sil musíme odmítat zakázky, hlásí stovky zaměstnavatelů Hospodářské komoře. Ta proto posílí projekt zaměstnávání Ukrajinců a firmám umožní využívat k vyřizování žádostí o nízko a středněkvalifikované zaměstnance z Ukrajiny také krajské hospodářské komory.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.khkvysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2016 | 1454 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Větší kanceláře a výrobní haly musí být za dva roky pasivní, nulový standard bude povinný

Pro objekty pod 1500 metrů čtverečních bude platit nová povinnost až od roku 2020, pro ty větší již od roku 2018. Úspor budou dosahovat silnějšími izolacemi, ale i nasazením obnovitelných zdrojů energie.

Již za dva roky budou muset splňovat novostavby nad 1500 metrů čtverečních takzvaný nulový standard. Stejná pravidla budou platit i pro budovy v majetku veřejných institucí. Od roku 2020 pak budou nový energetický standard platit pro budovy všech velikostí. Zatímco o nulovém standardu pro rodinné domy se mluví poměrně hodně, řada podnikatelů o nových povinnostech nemá příliš velké povědomí.

„Budou se týkat všech nových staveb od rodinných domů, přes administrativní a obchodní budovy až po výrobní haly.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2016 | 1631 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Centrum zahraničního obchodu

Kalendář nejbližších akcí - Výstavy, veletrhy a prezentace

Datum
konání
Název Druh akce Místo konání
08.08.2016 Konzultační dny pro podporu exportu (Břeclav) Akce s účastí CzechTrade Česká republika 
10.08.2016 Konzultační dny pro podporu exportu (Znojmo) Akce s účastí CzechTrade Česká republika 
05.09.2016 KazBuild 2016 Výstava / Veletrh Almaty, Kazachstán 
06.09.2016 Konzultační dny pro podporu exportu (Vyškov) Akce s účastí CzechTrade Česká republika 
07.09.2016 Konzultační dny pro podporu exportu (Brno-venkov) Akce s účastí CzechTrade Česká republika 
07.09.2016 Riga Food 2016, Riga Akce s účastí CzechTrade Lotyšsko 
07.09.2016 RIGA FOOD 2016 Výstava / Veletrh Riga, Lotyšsko 
08.09.2016 ÍRÁN - nové obchodní příležitosti pro české exportéry Exportní konference EV Praha 5, Česká republika 
12.09.2016 FINE FOOD AUSTRALIA 2016 Výstava / Veletrh Melbourne, Austrálie 
13.09.2016 ENERGETAB 2016 Výstava / Veletrh Bielsko-Biala, Polsko 
21.09.2016 VELETRH ENERGETIKY BUDVA 2016 Výstava / Veletrh Budva, Černá Hora 
21.09.2016 RUSKÝ PRŮMYSLNÍK 2016 Výstava / Veletrh Petrohrad, Rusko 
21.09.2016 Pharmed and Healthcare Vietnam 2016 Výstava / Veletrh Ho Či Minovo Město, Vietnam 
26.09.2016 MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH 2016 Výstava / Veletrh Plovdiv, Bulharsko 
26.09.2016 Mise dodavatelů zařízení do oceláren Turecko 2016 Prezentace firem Istanbul, Turecko 
26.09.2016 FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTA 2016 Výstava / Veletrh Bogota, Kolumbie 
27.09.2016 ADEX 2016 Výstava / Veletrh Baku, Ázerbájdžán 
27.09.2016 FachPack 2016 Výstava / Veletrh Norimberk, Německo 
03.10.2016 Kontakt - Kontrakt 2016 Akce bez účasti CzechTrade Česká republika 

Číst celý článek
Zdroj: http://www.czechtrade.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2016 | 1494 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Aktuální informace o programech podpory podnikání (19. 8. 2016)

Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 19. srpnu 2016.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 08. 2016 | 1608 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

22. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu je otevřena do 28. září 2016

Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

  • Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie, Polsko. 
  • Příjem žádostí bude uzavřen 28. září 2016 ve 12:00.

Cornet je síť národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a technologií, síť nedisponuje vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů.

Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do výzvy programu Spolupráce – klastry – kolektivní výzkum Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která má být vyhlášena v září 2016.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 08. 2016 | 1540 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

OP PIK: Vyhlášení II. Výzvy v programu Potenciál

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 7. 2016 Výzvu k předkládání žádostí o podporu v programu Potenciál, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Žádosti lze předkládat až do konce října.

Program Potenciál podporuje zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 08. 08. 2016 | 1569 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Firmy testují aplikace pro elektronickou evidenci tržeb, ministerstvo je s nabídkou spokojené

Podnikatelé se obávají zmatků v období adventu, podle státních institucí však přípravy pokračují podle plánu a není důvod start EET odkládat. Základní verze systémů pro evidenci tržeb nabízejí dodavatelé zdarma.

Přípravu elektronické evidence tržeb (EET), která je naplánována na 1. prosince letošního roku, provází postupné zavádění a testování technologických součástí systému. Ten bude založený na elektronické komunikaci pokladny každého prodejce s centrální evidencí. Opatření si proto vyžádá změnu pokladních systémů všech obchodů, restaurací a hotelů.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 01. 08. 2016 | 1630 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výběrová řízení

Vybraná výběrová řízení - Kraj Vysočina

Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
podlimitní Příjem nabídek 09. 07. 2016 15. 08. 2016 11:00
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
podlimitní Příjem nabídek 28. 06. 2016 03. 08. 2016 13:00
II/602 Velké Meziříčí - okružní křižovatka
podlimitní Příjem nabídek 14. 07. 2016 01. 08. 2016 13:00
Dodávka nářadí – Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
podlimitní Příjem nabídek 14. 07. 2016 29. 07. 2016 11:00
PD-07-2016, komunikace, 2
podlimitní Příjem nabídek 30. 06. 2016 22. 07. 2016 10:00
II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II., PD
podlimitní Příjem nabídek 21. 06. 2016 18. 07. 2016 11:00
II/408 Jemnice – křiž. s II/152
podlimitní Příjem nabídek 30. 06. 2016 18. 07. 2016 10:00

Číst celý článek
Zdroj: http://ezak.kr-vysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 18. 07. 2016 | 1516 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

MONITORING SBÍRKY ZÁKONŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

84 217/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
272/2011 Sb.
84 218/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
505/2006 Sb.
83 215/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
163/2002 Sb.
83 216/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
278/1998 Sb.
82 212/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
155/1995 Sb.; 198/1993 Sb.; 357/2005 Sb.
82 213/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
155/1995 Sb.; 582/1991 Sb.
82 214/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
231/1996 Sb.
80 209/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
30/2014 Sb.
79 208/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
449/2006 Sb.
78 207/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.
318/2013 Sb.
77 203/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování
464/2012 Sb.
77 204/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
528/2005 Sb.
77 205/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
317/2014 Sb.
76 202/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
364/2005 Sb.
75 198/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 250/2013 Sb.
347/2006 Sb.
74 197/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
72/2005 Sb.; 13/2005 Sb.; 14/2005 Sb.; 48/2005 Sb.; 71/2005 Sb.; 74/2005 Sb.; 108/2005 Sb.; 492/2005 Sb.; 177/2009 Sb.
73 196/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
33/2005 Sb.
72 189/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
108/2006 Sb.; 292/2013 Sb.; 372/2011 Sb.
72 190/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
234/2014 Sb.; 582/1991 Sb.; 589/1992 Sb.; 155/1995 Sb.; 435/2004 Sb.; 159/2006 Sb.; 187/2006 Sb.; 165/2012 Sb.
72 191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
200/1990 Sb.; 326/1999 Sb.; 329/1999 Sb.; 379/2007 Sb.; 274/2008 Sb.; 301/2009 Sb.; 314/2015 Sb.
72 192/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
111/2009 Sb.; 219/2000 Sb.; 250/2000 Sb.; 3/2002 Sb.; 300/2008 Sb.; 372/2011 Sb.; 304/2013 Sb.
72 193/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
85/2012 Sb.
72 194/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
130/2002 Sb.
72 195/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
262/2011 Sb.; 234/2014 Sb.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 18. 07. 2016 | 1493 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Centrum zahraničního obchodu

Kalendář nejbližších akcí - Výstavy, veletrhy a prezentace

Datum konání Název Druh akce Místo konání
08.08.2016 Konzultační dny pro podporu exportu (Břeclav) Akce s účastí CzechTrade Česká republika 
10.08.2016 Konzultační dny pro podporu exportu (Znojmo) Akce s účastí CzechTrade Česká republika 
20.08.2016 NY NOW 2016 Výstava / Veletrh New York, Spojené státy americké 
05.09.2016 KazBuild 2016 Výstava / Veletrh Almaty, Kazachstán 
06.09.2016 Konzultační dny pro podporu exportu (Vyškov) Akce s účastí CzechTrade Česká republika 
07.09.2016 Konzultační dny pro podporu exportu (Brno-venkov) Akce s účastí CzechTrade Česká republika 
07.09.2016 Riga Food 2016, Riga Akce s účastí CzechTrade Lotyšsko 
07.09.2016 RIGA FOOD 2016 Výstava / Veletrh Riga, Lotyšsko 
08.09.2016 ÍRÁN - nové obchodní příležitosti pro české exportéry Exportní konference EV Praha 5, Česká republika 
12.09.2016 FINE FOOD AUSTRALIA 2016 Výstava / Veletrh Melbourne, Austrálie 
13.09.2016 ENERGETAB 2016 Výstava / Veletrh Bielsko-Biala, Polsko 
21.09.2016 VELETRH ENERGETIKY BUDVA 2016 Výstava / Veletrh Budva, Černá Hora 
21.09.2016 RUSKÝ PRŮMYSLNÍK 2016 Výstava / Veletrh Petrohrad, Rusko 
21.09.2016 Pharmed and Healthcare Vietnam 2016 Výstava / Veletrh Ho Či Minovo Město, Vietnam 
26.09.2016 MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH 2016 Výstava / Veletrh Plovdiv, Bulharsko 
26.09.2016 Mise dodavatelů zařízení do oceláren Turecko 2016 Prezentace firem Istanbul, Turecko 
26.09.2016 FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTA 2016 Výstava / Veletrh Bogota, Kolumbie 
27.09.2016 ADEX 2016 Výstava / Veletrh Baku, Ázerbájdžán 
27.09.2016 FachPack 2016 Výstava / Veletrh Norimberk, Německo 
28.09.2016 IFAT India 2016 Výstava / Veletrh Mumbai, Indie 

Číst celý článek
Zdroj: http://www.czechtrade.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 07. 2016 | 1576 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Digitalizace služeb pro podnikatele je zásadní a klíčovou roli v ní mohou sehrát komory

Digitální ekonomika může podpořit ekonomický růst. Digitalizace služeb pro podnikatele je zásadní a klíčovou roli v ní mohou sehrát komory. Na těchto závěrech se shodli zástupci obchodních a průmyslových komor sdružených v evropské asociaci EUROCHAMBRES na svém zasedání v Záhřebu dne 17. června.

Hospodářská komora ČR si je potenciálu snižování administrativní zátěže pomocí elektronických nástrojů vědoma. V tomto ohledu navrhla Právní elektronický systém (PES), který podnikatelům usnadní podnikání a upozorní je na důležité administrativní a regulatorní povinnosti. Právní elektronický systém představila ostatním komorám viceprezidentka Hospodářské komory České republiky Irena Bartoňová Pálková, která ji na zasedání reprezentovala.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 07. 2016 | 1563 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hospodářská komora ČR zahájila intenzivní diskuse o rozvoji vysokorychlostní železniční dopravy v ČR

Kulatý stůl Hospodářské komory ČR na téma zavedení vysokorychlostní železniční dopravy v ČR, který se konal 23. června 2016, přinesl celou řadu konkrétních výstupů. HK ČR je přesvědčena, že zintenzivnění diskuse tohoto zásadního strategického tématu přispěje k tolik nutné realizaci vysokorychlostní železnice v ČR.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 07. 2016 | 1397 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

HK ČR upozornila ministra průmyslu a obchodu na důležitost tématu českých technických norem

Kvůli neuspokojivému stavu v oblasti českých technických norem informovala HK ČR ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v dopise o aktivitách, kterým je zapotřebí v této problematice věnovat pozornost. Na nedávném zasedání Představenstva HK ČR přijala Komora v této oblasti dva záměry:

HK ČR bude prosazovat vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu, resp. Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví požadavek na zpracování „Koncepce technické normalizace“ na období minimálně 5 let (2017(8) – 2021(2)), včetně problematiky právního postavení národního normalizačního orgánu a financování tvorby a vydávání českých technických norem, kterou by měla schválit Vláda ČR.

Druhým záměrem HK ČR je požadovat po ministerstvu průmyslu a obchodu změnu vyhlášky MPO č. 348/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MPO č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem...

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 07. 2016 | 1504 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Babiš připustil odklad EET, definitivní verdikt padne v srpnu

Ministerstvo financní připouští, že odloží start elektronické evidence tržeb (EET) na začátek roku 2017. Ministr financní Andrej Babiš to řekl v pořadu Kauza dne na Radiu Impuls. Zda bude EET spuštěna v lednu či v únoru příštího roku, zatím není jasné.

Místopředseda vlády chce o termínu rozhodnout do konce srpna. Ministerstvo financí (MF) tedy zřejmě vyslyší argumenty Hospodářské komory, která odklad navrhovala. Babiš podle Svazu průmyslu a dopravy ČR v diskuzi s podnikateli připustil i posunutí na únor 2017. Původně měla být EET spuštěna v prosinci 2016.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 07. 2016 | 1582 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Stát podpoří účast podniků na zahraničních veletrzích a výstavách a spolupráci s designéry

Malé a střední podniky se mohou od 18. července hlásit do tří programů agentury CzechTrade: NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN. Jejich cílem je podpořit podniky na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na tradiční obory (NOVUMM) či na oblast klíčových technologií (NOVUMM KET – key enabling technologies) a zvýšení konkurenceschopnosti díky modernímu designu od profesionálního designéra (DESIGN).

Podmínkou získání podpory je spoluúčast podniků na nákladech, jejíž výše se liší podle teritoria. Firmy, které se zúčastní veletrhu v Evropě, se musejí podílet z 50 %, podniky na mimoevropských akcích z 30 %. Ty, které budou čerpat podporu projektu DESIGN, mohou získat až 50 % všech nákladů do výše 50 000 Kč na spolupráci s designérem a 130 000 Kč na účast na výstavách a veletrzích zaměřených na design.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 07. 2016 | 1527 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací