Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 101 nalezených)

Archiv

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-101 |
Archiv

China Homelife Show 2018

Ve dnech 6. - 7. 6. 2018 se ve Varšavě (Polsko) uskuteční 7. ročník veletrhu China Homelife Trade Show Poland. Jedná se o jednu z hlavních platforem pro přední čínské společnosti, které se snaží navázat nové obchodní kontakty s podnikateli ze střední či východní Evropy. V rámci programu Hosted Buyers Programme je hrazena cesta autobusem, strava, ubytování a vstup na veletrh

Veletrh Chine Homelife Show představuje skvělou příležitost jak získat obchodní kontakty, prohlédnout si tisíce výrobků a odnést si informace potřebné pro podnikání. Cílem veletrhu je mimo jiné nabídnout zájemcům možnosti setkat se s čínskými společnostmi, nechat se inspirovat ve své práci, podpořit rozvoj firem a také získat rady odborníků na obchodování s Čínou, na témata jako jsou: jak a kde začít obchodovat, na co si dávat pozor a mnoho dalších. 

Veletrh je zaměřen na textil, nábytek, domácí spotřebiče, stavební materiály, osvětlení, domácnost a dárky, výrobky z gumy, autosoučástky, obráběcí stroje a bezpečnostní zařízení.

URČENO PRO: firmy, obchodníky (import/export)
DATUM: 6.-7. června 2018 (ÚT-ČT), odjezd 5. června ve večerních hodinách 
MÍSTO: Varšava, Polsko

ODJEZDOVÉ MÍSTA: Praha, Ostrava, Bratislava
POZVÁNKA ZDE: http://www.govin.org/china-homelife-show-2018/| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 25. 04. 2018 | 380 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Česko-pákistánský obchodní seminář

Pokud máte zájem o obchodování s Pákistánem, můžete se zdarma zúčastnit Česko-pákistánského obchodnho semináře.

loga CZ, HKČR, Pákistan

C Z E C H   C H A M B E R    O F   C O M M E R C E
in co-operation with
Embassy of Pakistan in Prague,
The Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry
and
Czech-Pakistan Joint Business Council

O R G A N I Z E S
nadpis

Date: September 2nd, 2016
Venue: Czech Chamber of Commerce, Florentinum (Reception A), Na Florenci 2116/15, Prague 1,
Meeting Room: Praha


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 08. 2016 | 2567 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

KOUČINK JAKO NÁSTROJ ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ

Přijďte se seznámit s možnostmi využití koučinku ve firemní sféře. Představíme Vám koučink jako jeden z nástrojů rozvoje zaměstnanců. Přednášejícími budou PhDr. Mgr. Nikola Peřinová a PhDr. Jana Mitysková, MBA, které jsou akreditovanými koučkami v tomto oboru.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 05. 2016 | 2598 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Zveme Vás na "PRVNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S KONTROLNÍM HLÁŠENÍM A EET"

K 1. 1. 2016 došlo k mnoha legislativním změnám v daňové oblasti, především v návaznosti na daň z přidané hodnoty. Další změny zákona jsou ve schvalovacím procesu. Ještě v roce 2016 začne platit zákon o elektronické evidenci tržeb, který bude mít podstatné dopady na podnikatelskou sféru. Ministerstvo financí také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací.

Cílem tohoto semináře je proto rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech.

Např.
 • Kontrolní hlášení – praktické zkušenosti
 • elektronická evidence tržeb (EET) – rozbor zákona
 • novinky v zákoně o daních z příjmů
 • bezúročné a úročené půjčky a jejich dopady
 • ručení za DPH
 • bezúplatné příjmy v DP
 • ostatní aktuality a odpovědi na dotazy

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 05. 2016 | 2379 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: SNIŽOVÁNÍ RIZIK V PODNIKÁNÍ - Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem

Seminář je určen především všem výrobcům, vývozcům, dovozcům a firmám, které se zabývají prodejem, servisem nebo zprostředkováním prodeje výrobků, ať již v tuzemském nebo zahraničním styku, a to včetně zemí mimo Evropskou unii. Ale také všem menším a středním podnikatelům. Seminář je vhodný nejen pro osoby přímo odpovědné za tyto činnosti, ale i pro pracovníky právních a marketingových útvarů.

Absolvováním semináře účastníci získají teoretické a raktické znalosti a základní přehled o dané problematice v České republice, Slovenské republice a Evropské unii. Problematika odpovědnosti za výrobek bude vysvětlena s přihlédnutím k aktuálnímu právnímu stavu v uvedených zemích, a to včetně nového občanského zákoníku.

Seminář je z velké části zaměřen na praktické příklady a ukázky a počítá s průběžnou diskusí


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 10. 05. 2016 | 2336 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: SNIŽOVÁNÍ RIZIK V PODNIKÁNÍ - Prevence vzniku pohledávek a finanční management

Seminář je určen především všem výrobcům, vývozcům, dovozcům a firmám, které se zabývají prodejem, servisem nebo zprostředkováním prodeje výrobků, ať již v tuzemském nebo zahraničním styku, a to včetně zemí mimo Evropskou unii. Ale také všem menším a středním podnikatelům. Seminář je vhodný nejen pro osoby přímo odpovědné za tyto činnosti, ale i pro pracovníky právních a marketingových útvarů.

Absolvováním semináře účastníci získají teoretické a praktické znalosti a základní přehled o dané problematice v České republice, Slovenské republice a Evropské unii. Problematika odpovědnosti za výrobek bude vysvětlena s přihlédnutím k aktuálnímu právnímu stavu v uvedených zemích, a to včetně nového občanského zákoníku.

Seminář je z velké části zaměřen na praktické příklady a ukázky a počítá s průběžnou diskusí.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 10. 05. 2016 | 2412 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: PRÁVNÍ OTÁZKY SPOJENÉ S PODNIKÁNÍM NA NĚMECKÉM TRHU

Problematika počátku, průběhu, jakož i ukončení obchodní spolupráce se zahraničním partnerem v Německu, není pro řadu malých a středních firem v České republice dostatečně známa a činí jim nemalé obtíže.

 

Témata semináře budou následující:

 • Platnost Německého zákona o minimálních mzdách ve vztahu k českým firmám.
 • Jaké povinnosti mají české firmy ve vztahu k německým úřadům, když vysílají svoje zaměstnance nebo živnostníky do Německé republiky (jaké vzniknou problémy, když stanovené povinnosti nejsou splněny, pokuty německých úřadů).
 • Co si musí české firmy bezprostředně ošetřit při uzavírání smluv s německými partnery.
 • Jak postupovat, když německý odběratel neplatí z důvodů reklamace, opožděných dodávek, nebo z důvodu vzniklých škod.
 • Insolvenční řízení (možnost podání trestního oznámení na jednatele firmy, který na sebe podal insolvenční řízení, možnost věřitele domoci se svého práva proti nově založené firmě, která má stejnou obchodní činnost, jako firma v insolvenci.
 • Příslušnost soudů a s tím spojené soudní poplatky.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 04. 05. 2016 | 2306 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: DODACÍ PODMÍNKY KUPNÍCH A JINÝCH SMLUV VČETNĚ INCOTERMS

Jednou z nejdůležitějších částí kupních nebo i jiných mluv o dodávkách zboží do zahraničí nebo dodávkách zboží ze zahraničí je stanovení podmínek dodání zboží – DODACÍ PODMÍNKY. Jedná se zejména o stanovení lhůt dodání a důsledků porušení dodacích lhůt, stanovení místa dodání jako místa přechodu nákladů a rizik z prodávajícího/dodavatele na kupujícího/odběratele zboží a také určení místa změny vlastnického práva ke zboží. K tomu všemu, pro dodávky zboží v mezinárodním obchodním styku, se používají výkladová pravidla „Dodací podmínky INCOTERMS“, v současné době ve znění INCOTERMS 2010.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 04. 2016 | 3286 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Zveme Vás na KRAJSKOU EXPORTNÍ KONFERENCI

loga pořadatelů expotní konferenceHospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery

Vás srdečně zvou na

KRAJSKOU EXPORTNÍ KONFERENCI

Pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina


Datum:
21. dubna 2016 (prezence od 9,30 hod., program 10:00-14:30 hod.)
Místo: Hotel Villa EDEN v konferenční místnosti, 17. listopadu, 58601 Jihlava

Hlavní témata setkání

 • aktuální informace o státních nástrojích podpory exportu
 • principy ekonomické diplomacie
 • právní aspekty realizace obchodního případu
 • nástroje exportního financování a pojištění exportu
 • asistence Jednotné zahraniční sítě České republiky
 • vystoupení exportéra z Kraje Vysočina (best practices)

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 04. 2016 | 2317 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

NOVÉ CELNÍ PŘEDPISY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

Dnem 1. 5. 2016 vstupují v platnost a účinnost nové celní předpisy EU, a to nový celní kodex – Nařízení EP a Rady č. 952/2013 EU a prováděcí předpisy – Nařízení komise č. 2446/2015 EU a Nařízení Komise č. 2447/2015 EU. Současně v ČR je připravováno vydání „Celního řádu“, které nahradí současně platný celní zákon č. 13/1993 Sb. v jeho platném znění.
Seminář je určen pro podnikatelskou veřejnost s cílem dát základní informace o nové právní úpravě dovozu a vývozu zboží v rámci obchodní činnosti s třetími zeměmi. Jedná se o obsáhlou a podrobnou právní úpravu činnosti celních orgánů při dovozu a vývozu zboží, povinností osob vyvážejících a dovážejících zboží, jedná s také o změny při zajišťování celního dluhu, změny v oblasti povolování zjednodušených postupů apod., to vše při elektronickém styku. Proto také není možné podat všechny dostačující informace v jediném výukovém dni. Zcela nově jsou koncipovány tzv. zvláštní režimy známé pod pojmem celní režimy.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 03. 2016 | 2968 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ O DPH V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

Cílem semináře je dát malým nebo středním podnikatelům či pracovníkům větších firem, kteří uzavírají příslušné smluvní vztahy, základní informace o uplatňování právních předpisů o DPH v mezinárodním obchodě, a tak předcházet situacím, kdy sazby DPH ovlivní nabídkové ceny zboží nebo služeb nebo dokonce případná doměření DPH změní ekonomické výsledky obchodních operací. Do obsahu semináře jsou také zařazeny podmínky uplatňování předpisů o DPH v případech postupných obchodů, kdy do obchodních operací vstupují jak subjekty z EU, tak i subjekty ze třetích zemí.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 24. 03. 2016 | 2476 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Zrealizovali jsme seminář: Tvorba Powerpointové prezentace ve vzdělávání dospělých

Seminář na téma PowerpointPo absolvování tohoto semináře budou absolventi schopni pracovat s prezentacemi a ukládat je v souborových formátech využívat vestavěných možností aplikace, pracovat s textem, vytvářet a formátovat grafy, vkládat a upravovat obrázky, symboly a jiné objekty, vytvářet tabulky a vkládat tabulky z MS Excel atd. Naučí se rovněž znát zásady tvorby správné prezentace i zásady prezentace samotné.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 03. 2016 | 2408 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBCHODNÍCH OPERACÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ

Aby bylo možné uzavřené smluvní vztahy v mezinárodním obchodním styku skutečně plnit, pokud jsou spojeny s dodávkami zboží, je nutné každou obchodní operaci logisticky zajistit. V souladu s dodací podmínkou každé smlouvy aktéři příslušné smlouvy jsou povinni zajistit pohyb zboží, ochranu zásilek zboží při jeho pohybu – dopravě, zajišťují také nutné manipulace se zbožím, případně jeho skladování.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 07. 03. 2016 | 2445 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Zveme Vás na seminář: ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 V PRAXI

Seminář bude zaměřen na podrobnější informace týkající se zdravotního pojištění, výpočty, specifika, složitější situace, upozornění na nejčastější chyby a další důležité informace a příklady z praxe ke změnám ve mzdové účtárně z pohledu mnoholetého zkušeného kontrolního pracovníka a metodika VZP ČR.

Termín: 3. 2. 2016 10.00 – 14.00 hod.
Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena: 1 000,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava, 1 500,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava
Přednášející: Ing. Antonín DANĚK – lektor s přednášející a publikační činností a více jak dvacetiletou praxí ve sféře zdravotního pojištění, se zkušenostmi kontrolního pracovníka a metodika VZP ČR.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 07. 01. 2016 | 2544 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Zveme Vás na seminář: ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Správná aplikace dosavadního zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zůstává i po téměř deseti letech od jeho přijetí závislá na alespoň základní znalosti rozhodovací praxe. Pro praktické využití se jedná zejména o judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR a Krajského soudu v Brně, k jiným otázkám jsou pak k dispozici alespoň rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Termín: 22. 1. 2016  09.00 – 15.00 hod.
Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava.
Cena: 1 000,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava, 1 500,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava.
Přednášející:   Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. - lektor se dlouhodobě věnuje jako soukromá osoba přednáškové činnosti. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení Realizace veřejných zakázek na Ministerstvu financí České republiky.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 07. 01. 2016 | 2878 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: SPOKOJENOST, VYROVNANOST A ODOLNOST VŮČI NEGATIVNÍM VLIVŮM

Lektor: Matěj Krejčí90% dlouhodobého štěstí není ovlivněno vnějším světem, ale způsobem, jakým mozek tento svět zpracovává. Pouze 25% našeho pracovního úspěchu je předurčeno mírou IQ, ale 75% je ovlivněno úrovní optimismu. Náš mozek v pozitivním nastavení pracuje výrazně lépe. Jsme o 31% produktivnější, o 37% lepší v prodeji, lékaři jsou o 19% rychlejší a přesnější. Optimismus a pesimismus je naučitelný. Smyslem semináře je předat metody tréninku optimistického životního stylu.
Účastníci si odnášejí konkrétní postupy, jak zvládat emočně náročné situace a jak dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní spokojenost.
Termín:  8. 12. 2015  09.00 – 11.30 hod.
Místo konání:  OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena:         500,-Kč + 21 % DPH  pro členy OHK Jihlava, 700,-Kč + 21 % DPH   pro nečleny OHK Jihlava
PřednášejícíMatěj Krejčí, GrowJOB Institute, MOTTO: "Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody aneb neschopný vysvětluje."

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 11. 2015 | 2697 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: KONEC PROKRASTINACE

Lektor: Matěj KrejčíSmyslem semináře je naučit účastníky, jak potlačit prokrastinaci chorobné odkládání úkolů a povinností.
První část se věnuje tomu, jak zvýšit vnitřní motivaci a snížit emoční averzi.
Druhá část řeší plánování času, stanovování priorit a věnuje se tomu, jak zvládat pozitivní návyky.
Jak dnešní studie ukazují, naše vůle funguje podobně jako svaly a dá se posilovat. Ze semináře si účastník odnáší konkrétní metody, které mu pomohou v praxi.

Termín:  1. 12. 2015  09.00 – 11.30 hod.
Místo konání:  OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena:         500,-Kč + 21 % DPH  pro členy OHK Jihlava, 700,-Kč + 21 % DPH   pro nečleny OHK Jihlava
PřednášejícíMatěj Krejčí, GrowJOB Institute, MOTTO: "Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody aneb neschopný vysvětluje."


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 11. 2015 | 2870 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář pro původce živnostenských odpadů

Ze zákona o odpadech vyplývají pro původce odpadů zákonné povinnosti, jakým způsobem nakládat s produkovanými živnostenskými odpady. Z tohoto důvodu jihlavská radnice připravuje pro jihlavské podnikatele bezplatný seminář s názvem Povinnosti původců odpadů a jejich kontrola. Seminář proběhne 23. listopadu 2015 v 15 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva města Jihlavy v budově historické radnice na Masarykově náměstí.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 11. 2015 | 2797 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Archiv

Končí příjem žádostí o podporu v rámci I. výzvy programu MARKETING

Do kdy lze žádat o podporu: Do 30. listopadu 2015.
Kdo může žádat: Malí a střední podnikatelé.
Kolik lze získat: Dotace 200 tis. až 5 mil.Kč
Míra podpory: 50% způsobilých výdajů

Na co lze podporu získat (podporované aktivity):

 • usnadnění vstupu malých a středních firem na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na zahraničních výstavách a veletrzích

 • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály)                           


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 03. 11. 2015 | 2408 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

MAGICKÝ JAZYK PRO OBCHODNÍKY aneb Jak ovlivňovat lidi způsobem, že si toho ani nevšimnou.

Máte pocit, že už jste vyzkoušeli všechno a přesto se Vám nedaří vést úspěšně jednání s klienty, kolegy, nebo vašimi partnery? Zdá se Vám, že lidé někdy používají stejný jazyk jako Vy, ale hovoří úplně jinou řečí? Jak snadno přesvědčit ostatní, aby v různých situacích udělali to, co chcete, se dozvíte na workshopu.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 2594 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

MEZINÁRODNÍ/PŘESHRANIČNÍ OBCHODNÍ STYK smluvní praxe, řešení sporů a rozhodčí řízení

Seminář je zaměřen na problematiku praktického významu rozhodčího řízení, jeho úskalí, ale i na provázanosti      na smluvní praxi zejména v přeshraničním a mezinárodním obchodním styku. Upozorníme Vás na největší problémy v obchodních vztazích se zahraničím, jak se jim vyvarovat a jak se připravit na možné uplatňování nároků právní cestou.

Termín:            19. listopadu 2015 od 13.00 – 17.00 hod.         

Místo konání:     OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 2684 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Semináře: O informačních a komunikačních technologiích pro MSP

Okresní hospodářská komora Jihlava připravila pro malé a střední firmy seriál seminářů, který se bude týkat možností využití informačních a komunikačních technologií především v malých a středních firmách.

Seriál obsahuje následující moduly:

 1. Vývoj ICT a možnosti využití pro malé a střední firmy
 2. Internetový marketing
 3. Alternativní HW a SW pro firemní potřeby (úspora nákladů)
 4. Technický rámec řešení ICT

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 13. 10. 2015 | 2757 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2015 - 2016 VČ. KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

V roce 2015 došlo k mnoha legislativním změnám v daňové oblasti, především v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva. Další změny a novely se chystají od roku 2016. Ministerstvo financí také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací.

Cílem tohoto semináře je proto rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech.

Zvláštní pozornost bude věnována novému formuláři kontrolního hlášení v DPH.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 09. 2015 | 3148 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

MAGICKÝ JAZYK PRO OBCHODNÍKY aneb Jak ovlivňovat lidi způsobem, že si toho ani nevšimnou.

Máte pocit, že už jste vyzkoušeli všechno a přesto se Vám nedaří vést úspěšně jednání s klienty, kolegy, nebo vašimi partnery? Zdá se Vám, že lidé někdy používají stejný jazyk jako Vy, ale hovoří úplně jinou řečí? Jak snadno přesvědčit ostatní, aby v různých situacích udělali to, co chcete, se dozvíte na workshopu.

Orientační program:

 • Magická slova a přesvědčovací jazykové vzorce v praxi

 • Skryté řízení rozhovoru pomocí hypnotického jazyka

 • Hypnotické jazykové vzorce - jednoduchá slova a věty, kterými zvýšíte svůj vliv na ostatní

 • Praktická ukázka


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 09. 2015 | 3150 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Archiv

HK ČR: Zákon o prodejní době neodůvodněně zasahuje do liberálního podnikatelského prostředí

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna opakovaně odložila projednávání návrhu zákona o omezení prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě a dnes jej opět zařadila do svého programu jednání, Hospodářská komora České republiky shrnuje své stanovisko k zákonu.

Jakákoliv regulace prodejní doby zákonem je neodůvodněným zásahem státu do soukromoprávních vztahů podnikatelských subjektů. Přesto se stát chystá rozhodovat o tom, kdy a kam občané mají chodit nakupovat a kdo z podnikatelů smí nebo nesmí o víkendech a státních svátcích pracovat. Právě k tomu totiž směřuje nový zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který dnes v prvním čtení projednává Poslanecká sněmovna. Hospodářská komora ČR zákon považuje za neodůvodněný zásah do liberálního podnikatelského prostředí a za jeden z pokusů vedoucích k jeho umělé regulaci.

„Omezuje svobodu podnikání a spotřeby, která v této společnosti za 25 let už dost zakotvila a zdomácněla,“ reaguje v souvislosti s návrhem na úpravu prodejní doby z pera některých senátorů ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 17. 09. 2015 | 2571 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-101 |

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací