Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 24 (z celkem 24 nalezených)

Partnerství 2007-2013

Technická Vysočina

Projekt Technická Vysočina: – ZAPOJTE SE, VZDĚLÁVEJTE SE

V současné době v rámci projektu Technická Vysočina jsou dostupné následují e-learningové kurzy.

Modul 1 - Využívání nástrojů elektronické podpory vzdělávání
Modul 2 - Základy ekonomické gramotnosti
Modul 3 - Metody a výstupy analýzy vzdělávacích potřeb v průmyslových podnicích
Modul 4 - Tvorba zadávací dokumentace a stanovení kritérií výběru na dodávku vzdělávání.
Modul 5 - Kvalita ve vzdělávání - metody a kritéria jejího posuzování.
Modul 6 - Tvorba moderní funkční účinnosti seminářů pro dospělé se zaměřením na oblast dalšího profesního vzdělávání.
Modul 7 - Tréninkové metody vzdělávání dospělých.
Modul 8 - Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika.
Modul 9 - Práce v týmu a týmová dynamika.
Modul 10 - Multioborové technické vzdělání pro praxi – pouze prezenční formou.

Do learningových kurzů se můžete registrovat na http://lms.techvys.cz/login/signup.php

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 07. 2014 | 4007 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Technická Vysočina

Technická Vysočina – partnerská síť vzdělávání dospělých


Dne 31. května 2013 byl ukončen projekt Technická Vysočina – partnerská síť vzdělávání dospělých V rámci projektu vzniklo deset nových vzdělávacích modulů:
  Modul 1 Využívání nástrojů elektronické podpory vzdělávání
  Modul 2 Základy ekonomické gramotnosti
  Modul 3 Metody a výstupy analýzy vzdělávacích potřeb v průmyslových podnicích
  Modul 4 Tvorba zadávací dokumentace a stanovení kritérií výběru na dodávku vzdělávání.
  Modul 5 Kvalita ve vzdělávání - metody a kritéria jejího posuzování.
  Modul 6 Tvorba moderní funkční účinnosti seminářů pro dospělé se zaměřením na oblast dalšího profesního vzdělávání.
  Modul 7 Tréninkové metody vzdělávání dospělých.
  Modul 8 Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika.
  Modul 9 Práce v týmu a týmová dynamika.
  Modul 10 Multioborové technické vzdělání pro praxi – pouze prezenční formou.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 03. 06. 2013 | 5477 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Partnerství 2007-2013

Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu

Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0470

Letošní rok je pro VŠPJ pilotním rokem ve kterém prakticky ověřuje výstupy z projektu Inovace a podpora praxí na VŠPJ a jejich monitoringu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jako součást projektu byla v prosince roku 2012 spuštěna první verze portálu Mojepraxe.cz, který je jeho hlavním nástrojem. Na realizaci se podílí odborný tým VŠPJ pod vedením Ing. Romana Fialy, Ph.D., za podpory partnerů projektu, kterými jsou:

 • Kraj Vysočina
 • Krajská hospodářská komora kraje Vysočina
 • Statutární město Jihlava
 • Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 21. 05. 2013 | 3079 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Technická Vysočina

TECHNICKÁ VYSOČINA V ROCE 2013 – ZAPOJTE SE, VZDĚLÁVEJTE SE


V současné době v rámci projektu Technická Vysočina vznikají e-learningové kurzy deseti modulů.
  Modul 1. Využívání nástrojů elektronické podpory vzdělávání
  Modul 2. Základy ekonomické gramotnosti
  Modul 3. Metody a výstupy analýzy vzdělávacích potřeb v průmyslových podnicích
  Modul 4. Tvorba zadávací dokumentace a stanovení kritérií výběru na dodávku vzdělávání
  Modul 5. Kvalita ve vzdělávání – metody a kritéria jejího posuzování
  Modul 6. Tvorba moderní funkční účinnosti seminářů pro dospělé se zaměřením na oblast dalšího profesního vzdělávání
  Modul 7. Tréninkové metody vzdělávání dospělých
  Modul 8. Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika
  Modul 9. Práce v týmu a týmová dynamika
  Modul 10. Multioborové technické vzdělání pro praxi

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 05. 03. 2013 | 5189 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

Seminář: „Práva k duševnímu vlastnictví“

OPVK

Zveme vás na seminář vedený Mgr. Petrem Ostrouchovem a Mgr. Rudolfem Leškou, LL.M. (Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Praha 1).

-- Termín: středa 3. října 2012
-- Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava

Seminář je určen všem zájemcům o problematiku práv duševního vlastnictví.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 19. 09. 2012 | 4694 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Most k partnerství

KHK KRAJE VYSOČINA VÁZ ZVE NA KONFERENCI: "Matematika v ekonomické praxi"

Konference se koná v rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť. Pod záštitou Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti využití matematiky v ekonomické praxi, jako významné fáze před jejich komputerizací. Konference přinese různé přístupy k procesům a jejich modelování.

Konference se uskuteční 15. listopadu 2012

Podrobné informace o konferenci, elektronickou přihlášku a pokyny k tvorbě příspěvku naleznete na webové stránce https://most.vspj.cz/aktivity/detail/id/45/

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 17. 09. 2012 | 1666 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

Projekt Tech_Net finišuje. Co po něm zůstává?

OPVK

(Liberec, TUL, srpen 2012)

Do projektu Textilní fakulty liberecké TU se během tří let zapojilo přes tisíc osob s cílem přispět k odstranění komunikační bariéry mezi akademickou a výrobní sférou. Projekt letos na podzim končí. Řada aktivit, které na svém kontu ve spolupráci s partnery, profesním sdružením ATOK, Hospodářskou komorou ČR, vládní agenturou CzechInvest a ČVUT v Praze má, bude fungovat dál.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 08. 2012 | 3238 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

Projekt Tech_Net finišuje. Co po něm zůstává?

OPVK

(Liberec, TUL, srpen 2012)

Do projektu Textilní fakulty liberecké TU se během tří let zapojilo přes tisíc osob s cílem přispět k odstranění komunikační bariéry mezi akademickou a výrobní sférou. Projekt letos na podzim končí. Řada aktivit, které na svém kontu ve spolupráci s partnery, profesním sdružením ATOK, Hospodářskou komorou ČR, vládní agenturou CzechInvest a ČVUT v Praze má, bude fungovat dál.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 08. 2012 | 3032 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem - OHK Jihlava jako subdodavatel služebOkresní hospodářské komora Jihlava jako subdodavatel služeb Skauta se společně s firmou EUROGRANT Consulting s.r.o. podílí na realizaci projektu CzechEkoSystem, jehož cílem je poskytnutí podpory především začínajícím technologickým MSP pro zvýšení připravenosti firem především v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rizikového kapitálu. Projekt CzechEkoSystem je financován z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) prioritní osa 6, program 6.1 Poradenství.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 14. 06. 2012 | 19201 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Technická Vysočina

Informace o průběhu grantového projektu Technická Vysočina


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0034

Grantový projekt Technická Vysočina, který probíhá v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, pokračuje dalším během pilotního ověřování 10 nově vzniklých vzdělávacích modulů. Dosud se do projektu zapojilo 201 účastníků z cílových skupin - lektoři, pracovníci vzdělávacích institucí a pracovníci technicky zaměřených firem z Kraje Vysočina. Ve spolupráci s nimi jsou po pilotážích vzdělávací moduly upravovány, aby mohly po ukončení projektu obohatit regionální nabídku vzdělávacích kurzů pro další vzdělávání nejen technicky zaměřených firem v Kraji Vysočina, ale také posílit vztah mezi školami, vzdělávacími institucemi a firemní sférou.

Poskytovatelem podpory je Kraj Vysočina, příjemcem a realizátorem společnost bit cz training, s.r.o. spolu se svými partnery Okresní hospodářskou komorou Jihlava, Dunou JL s.r.o., Střední školou stavební Jihlava a Damacem Group, s.r.o.

Více informací o projektu: http://www.techvys.cz/

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 05. 2012 | 1502 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Technická Vysočina

Proběhla první vlna pilotního ověřování - Technická Vysočina


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0034

Proběhla první vlna pilotního ověřování 10 nově vzniklých vzdělávacích modulů, které se zúčastnilo 131 účastníků.

Grantový projekt Technická Vysočina, který probíhá v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, tímto pokračuje v souladu s harmonogramem realizace projektu.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 21. 03. 2012 | 3875 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Kruh

KRUH – propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v kraji Vysočina


Obsah projektu:

Projekt KRUH reaguje na situaci v nabídce aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. V současné době zde má sídlo téměř 30 vzdělávacích subjektů, jejichž nabídka je nesourodá a má rozdílnou kvalitu. Tento stav často vyvolává nedůvěru u cílových skupin zákazníků jako jsou např. zaměstnavatelé. Cílem projektu je proto vytvořit platformu pro spolupráci subjektů, které nabízejí aktivity v oblasti dalšího vzdělávání.

Název: KRUH – propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých v kraji Vysočina
Žadatel: ABS WYDA s.r.o.
Partneři: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., Hospodářská komora Jihlava, Institut pro vzdělávání dospělých Jihlava
Finanční zdroj: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2
Termín realizace: 01.04.2010 – 31.03.2013

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 03. 2012 | 5520 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Mafidis

POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU

Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině (MAFIDIS+)

Kdy: 19. 1. 2012, 10:00 – 12:00
Kde: Villa Eden, ul. 17. Listopadu 8, Jihlava

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 06. 01. 2012 | 4181 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Technická Vysočina

OHK Jihlava je partnerem projektu Technická Vysočina


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0034
Cílem projektu je prohloubit regionální nabídku a kvalitu dalšího vzdělávání pro technicky zaměřené firmy v kraji Vysočina a zároveň posílení vztahu mezi lektory, vzdělávacími institucemi a firemní sférou. Posílit informovanost firem o nabídce vzdělávacích služeb a naopak vzdělávacích organizací o potřebách trhu práce.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 24. 10. 2011 | 4252 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Mafidis

ZVEME VÁS NA „PILOTNÍ KURZ“ PROJEKTU „MAFIDIS+“

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na BEZPLATNÝ vzdělávací kurz projektu MAFIDIS+ (Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině), kde je OHK Jihlava partnerem projektu. Cílem kurzu je seznámení se s možnostmi vzdělávacího programu, určeného pro samostudium na internetu, který poskytuje praktické informace, tipy a cvičení pro konkrétní využívání internetu a metod eBusinessu v podnikání a při styku malých podniků s veřejnou správou obecně, s přihlédnutím k podmínkám Kraje Vysočina.

Kurzy se budou konat v jednotlivých okresech Kraje Vysočina.

Zde je ke stažení pozvánka.

Kontaktní osoba:
Lenka HOFMANOVÁ, EPMA
tel.: 234 602 267 | mob.: 734 646 116 | e-mail: hofmanova@epma.cz

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 10. 2011 | 1746 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Most k partnerství

KHK KRAJE VYSOČINA VÁZ ZVE NA KONFERENCI: "Regionální rozvoj a cestovní ruch"

Konference se koná v rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť. Pod záštitou Vysoké školy polytechnické Jihlava - Katedry Cestovního ruchu.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 10. 2011 | 3272 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

Projket: Technet - nabídka spolupráce


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Nabídka spolupráce v projektu „Nové materiály a technologie – spojení výzkumu, vývoje a technické praxe“ neboli TechNet, je realizována pomocí aktivní komunikační sítě tvořenou kontaktními pracovníky. Na které se neváhejte obrátit v případě Vašeho zájmu o spolupráci.

Informace o možnostech spolupráce jsou ke stažení ve formátu PDF (5MB).


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 08. 2011 | 4328 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE – SPOJENÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A TECHNICKÉ PRAXE NEBOLI TECHNET


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Popis projektu:
Cílem projektu je přispět k odstranění komunikačních bariér mezi potenciálními partnery z akademické obce a podnikatelské sféry a nastavení takových společných aktivit, které umožní systematickou a dlouhodobou spolupráci partnerů zapojených v projektu. Realizátorem projektu je Technická univerzita v Liberci spolu s partnery Hospodářskou komorou ČR, Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Českým vysokým učením technickým a agenturou CzechInvest. V projektu jde mimo jiné o vytvoření aktivní komunikační sítě v oblasti nových materiálů a technologií, která zahrnuje hodnocení jakosti a spolehlivosti výroby.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 07. 2011 | 6167 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
SVaV

PROJEKT SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina je partnerem projektu „SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY“ (SVV), jehož nositelem je agentura CzechTrade.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 06. 06. 2011 | 4441 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

Projekt: TechNet - nově otevřené kontaktní místo na OHK Jihlava


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavní náplní projektu „Nové materiály a technologie – spojení výzkumu, vývoje a technické praxe“ neboli TechNet, je vytvoření aktivní komunikační sítě v oblasti nových materiálů a technologií. Součástí projektu je realizace workshopů a seminářů. Společným nástrojem projektu je diskusní fórum a webová stránka http://technet.tul.cz, kde mohou zájemci z řad odborné i laické veřejnosti sdílet své náměty, připomínkovat aktivity a navrhovat řešení problémů tak, aby se mohly v budoucnu operativně řešit požadavky nejen zapojených partnerů. Přinášet aktuální informace o vzájemné spolupráci, analyzovat, zpracovávat a šířit nové informace o oboru v oblasti vědy a výzkumu i průmyslové praxe.

Kontaktní osoba: Milan Novák,
tel.: 561 114 333, mail: novak@hkjihlava.cz

Nositelem projektu je Technická univerzita Liberec, partner projektu Hospodářská komora České Republiky.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 11. 05. 2011 | 3737 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Mafidis

OHK Jihlava je partnerem projektu: Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině +

Okresní hospodářská komora Jihlava je partnerem projektu Agentury pro evropské projekty & management - "Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině +" - reg. číslo projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0009.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 09. 2010 | 4501 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
SVaV

Projekt: Společná účast na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2010 - 2012

Hospodářská komora České republiky uspěla ve výběrovém řízení agentury CzechTrade a stala se realizátorem projektu "Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2010 - 2012". Projekt odstartoval začátkem letošního roku.

Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti českých průmyslových firem na zahraničních trzích. Je zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti profesních organizací a individuálních podniků, zejména malých a středních, na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí.

Více informací poskytne zájemcům HK ČR na telefonním čísle 266 721 300, mailové adrese veletrhy@komora.cz a na webových stránkách www.komora.cz.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 09. 2010 | 1772 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Most k partnerství

KHK kraje Vysočina je partnerem projektu: Most k partnerství

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina je partnerem projektu Vysoké školy polytechnické Jihlava - "Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť" - reg. číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0115.

Cílem projektu je posílení vztahů mezi Vysokou školou polytechnickou Jihlava a partnery projektu, za účelem kvalitnějšího přenosu poznatků a praktické spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání a aplikační sférou.

Časový harmonogram projektu: leden 2010 - prosinec 2012.

Bližší informace o projektu najdete na:| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 06. 2010 | 14064 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Klíč k úspěchu

HK Jihlava je partnetem projektu: "Klíč k úspěchu na trhu práce a možnosti vstupu na VŠ"

Hospodářská komora Jihlava je partnerem projektu Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s. Jihlava - *Klíč k úspěchu na trhu práce a možnosti vstupu na VŠ* - reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/13.0019.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 18. 05. 2010 | 19483 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací