Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 76 nalezených)

Projekty 2007 - 2013

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-76 |
Inovace vzdělávání

Udržitelnost projektu: „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“

Dne 1. 4. 2016 došlo k aktualizace všech třech vzdělávacích modulů, které zájemci mohou stáhnout v elektronické podobě, případně osobně vyzvednout tištěné verze modulů na adrese realizátora projektu, tj. OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava.

Jedná se o tyto vzdělávací moduly:

 1. Sociální dovednosti a efektivní komunikace.pdf
 2. Pedagogické kompetence a skupinová dynamika.pdf
 3. Sebeprezentace a autentická profesionalita pedagogického pracovníka.pdf

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 04. 04. 2016 | 2289 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
OSM MODULŮ PRO DVPP

download: OSM Modulů

OPVK
Zde máte ke stažení nově aktualizované k 1.4.2016 verze všech osmi modulů ve formátu PDF. Jedná se o druhou, závěrečnou aktualizaci všech osmi modulů.

 


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 01. 04. 2016 | 8250 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výukové podpory

Program „Výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání“

Okresní hospodářská komora připravila pro pedagogické pracovníky a lektory dalšího vzdělávání, kteří se zabývají vzděláváním dospělých výukový program v oblasti využívání inovativních vyučovacích metod, který přispěje k rozvoji profesních kompetencí nejen pedagogických pracovníků, ale i lektorů soukromých subjektů, interních lektorů firem a všech, kteří se zabývají vzděláváním dospělých.  Celý program „Výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání“  je sestaven ze šesti modulů a jeho část určená pro pedagogické pracovníky je akreditována MŠMT.  

Projekt OHK Jihlava byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 03. 2016 | 3193 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
POSPOLU

Tisková zpráva POSPOLU

Dne 3. 6. 2015 proběhlo regionální setkání zástupců škol a firem v rámci projektu „POSPOLU“ v prostorách školicího střediska firmy Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě, které organizovalo OHK Jihlava. Akce se konala od 9 do 17 hodin.

Setkání zahájila radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová z Krajského úřadu Kraje Vysočina, která vyzdvihla potřebu technického vzdělávání. Cílem setkání bylo informování o výsledcích projektu „POSPOLU“, systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), jednotce výsledků učení, dále pak konkrétní výměna zkušeností partnerství zapojených do projektu, kdy zástupci jednotlivých partnerství prezentovali své výstupy (BOSCH Diesel s. r. o. Jihlava, CZ LOKO, SŠ PTA Jihlava, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou). Součástí programu byla také prohlídka školicího střediska BOSCH Diesel s. r. o. a diskuze mezi jednotlivými účastníky. Tohoto setkání se zúčastnili jak zástupci z řad podnikatelské sféry, tak i ze školské sféry. Celkový počet účastníků byl 28.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 06. 2015 | 2717 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
POSPOLU

Pozvánka Pospolu REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL A FIREM

Partnerství projektu Pospolu Vás zve na regionální setkání zástupců škol a firem. Hlavními tématy bude seznámení s návrhy opatření na podporu spolupráce škol a firem, výměna zkušeností, prezentace aktivit partnerství realizovaných v rámci projektu Pospolu.

Pořádané setkání je součástí roku průmyslu a technického vzdělávání.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 05. 2015 | 2676 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výukové podpory

Okresní hospodářská komora dokončuje realizaci projektu Výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání.

Všech šest vzdělávacích programů (modulů) se podařilo úspěšně pilotně ověřit za účasti lektorů dalšího vzdělávání, kteří měli možnost se do tvorby modulů aktivně zapojit a vznášet své náměty a připomínky.

V současné době probíhají poslední úpravy modulů neboť vývoj v jednotlivých segmentech nepřetržitě probíhá a je třeba na něj reagovat. Realizační tým chce připravit jednotlivé moduly pro fázi udržitelnosti projektu v co nejaktuálnější podobě. Základní náplň každého modulu, ověřená  pilotáží však bude dodržena.

Moduly tak budou připraveny k využití v dalším vzdělávání dospělých ihned po ukončení realizace projektových aktivit, která bude završena ke dni 31.3.2015.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 19. 02. 2015 | 3526 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Inovace vzdělávání

Udržitelnost projektu: „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“

Dne 31. 1. 2015 ukončila OHK Jihlava projekt s názvem „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“, reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0007. Projekt byl realizován s 8 středními odbornými školami z Kraje Vysočina.

V průběhu projektu vznikly 3 akreditované vzdělávací moduly (platnost akreditace vzdělávacích modulů je do 7. 8. 2016), které nyní nabízíme zdarma zájemcům ke stažení v elektronické podobě, případně osobně k vyzvednutí tištěných verzí modulů na adrese realizátora projektu, tj. OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava.

 

Jedná se o tyto vzdělávací moduly:

 1. Sociální dovednosti a efektivní komunikace
 2. Pedagogické kompetence a skupinová dynamika
 3. Sebeprezentace a autentická profesionalita pedagogického pracovníka

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 02. 02. 2015 | 3538 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ICT

V měsíci listopadu 2014 byla ukončena realizace projektuZvýšení konkurenceschopnosti MSP efektivním využitím ICT

V průběhu 30 měsíců realizace projektu (od 1.6.2012) se podařilo, v souladu s projektovým záměrem a cílem, vytvořit a pilotně vyzkoušet nové programy, které rozšíří nabídku dalšího vzdělávání pro naši podnikatelskou veřejnost, majitele a manažery především malých a středních firem. V průběhu realizace projektu se podařilo ustavit dělný a velmi odborně fundovaný kolektiv tvůrců odborných modulů a jejich oponentů a rovněž zainteresovat do projektu více než čtyřicetičlennou pilotní skupinu z řad podnikatelů a manažerů. 


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 14. 11. 2014 | 3087 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Inovace vzdělávání

Průběh projektu: „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“

V období od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2014 probíhala dvoudenní prezenční výuka 3. modulu „Sebeprezentace a autentická profesionalita pedagogického pracovníka“.

Prezenční výuku absolvovaly tyto střední odborné školy v níže uvedených termínech:

1. – 2. 4. 2014   SPŠ a SOU Pelhřimov
14. – 15. 4. 2014   SUPŠ Jihlava – Helenín
12. – 13. 5. 2014   SZŠ a VOŠZ Jihlava, SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
11. – 12. 6. 2014   SŠOS Jihlava
18. – 19. 9. 2014   SPŠ Jihlava (nově od 1. 7. 2014 SŠ PTA Jihlava)
7. – 8. 10. 2014   OA a HŠ Havlíčkův Brod
13. – 14. 10. 2014   SŠA (nově od 1. 7. 2014 SŠ PTA Jihlava)

Výuka probíhala v Hotelu Na Kocandě, v Želivě.
Nyní probíhá implementace poznatků z 3. modulu do školní praxe a evaluace prezenční výuky.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 04. 11. 2014 | 4226 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výukové podpory

Průběh realizace projektu Výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání

Okresní hospodářská komora pokračuje v realizaci projektu Výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání.

V rámci projektu se podařilo úspěšně vytvořit celkem 6 výukových podpor a všechny připravené materiály pilotně ověřit v rámci dvoudenních seminářů za účasti 23 lektorů dalšího vzdělávání.

Pět vzdělávacích programů je kompletně v závěrečné fázi projektu budou probíhat dílčí úpravy programů podle připomínek oponentů a poznatků z pilotního ověření tak, aby programy byly připraveny k akreditaci MŠMT a dalšímu využití v pro cílovou skupinu lektorů.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 21. 10. 2014 | 3168 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ICT

Technický rámec řešení ICTÚčastníci pilotního semináře se seznámí se základními informacemi, které se týkají možností využití internetu v praxi malých a středních firem.

Účast na pilotních seminářích je bezplatná.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 06. 2014 | 2966 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ICT

Alternativní HW a SW pro firemní potřebyÚčastníci se seznámí s alternativními možnostmi využití hardware a software pro potřeby malých a středních firem, budou jim představeny možnosti využití různých systémů dostupných za nižší finanční náklady. Součástí seminářů budou i praktická doporučení konkrétních řešení ve vztahu k úspoře nákladů.

Účast na pilotních seminářích je bezplatná.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 06. 03. 2014 | 3413 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ICT

Pozvánka na pilotní seminář: INTERNETOVÝ MARKETING


Přijměte pozvání na třídení PILOTNÍ SEMINÁŘ v rámci projektu

„Zvýšení konkurenceschopnosti efektivním využitím ICT“
registrační číslo: CZ.1.07/3.2.09/03.0029

INTERNETOVÝ MARKETING

Den 1 - 11. února 2014 (vždy v sídle OHK Jihlava, Benešova 13, 2. patro od 12.00 hod.)
Den 2 – 17. února 2014
Den 3 – 25. února 2014

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 03. 02. 2014 | 3456 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Inovace vzdělávání

Průběh projektu: „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“


V období od 1. 9. 2013 do 31. 1. 2014 probíhala dvoudenní prezenční výuka 2. modulu „Pedagogické kompetence a skupinová dynamika“.

Prezenční výuku absolvovaly tyto střední odborné školy v níže uvedených termínech:

  10. – 11. 9. 2013 OA a HŠ Havlíčkův Brod
  3. – 4. 10. 2013 SPŠ Jihlava
  7. – 8. 10. 2013 SZŠ a VOŠZ Jihlava, SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
  11. – 12. 11. 2013 SŠOS Jihlava
  25. – 26. 11. 2013 SŠA Jihlava
  9. – 10. 12. 2013 SPŠ a SOU Pelhřimov
  20. – 21. 1. 2014 SUPŠ Jihlava – Helenín

Výuka probíhala v Hotelu Na Kocandě, v Želivě.
Nyní bude následovat implementace poznatků z 2. modulu do školní praxe a evaluace prezenční výuky.| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 01. 2014 | 1341 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ICT

Vývoj ICT a možnost využití pro MSPÚčastníci pilotního semináře se seznámí se základními i nejnovějšími trendy ve vývoji HW a infrastruktury historií operačních systémů, historií řešení, historií vývoje HW,  současným stavem řešení a vývojovými trendy, vizualizací, clustery, cloudy a dalšími skutečnostmi souvisejícími s bouřlivým vývojem ICT a jejich aplikacemi v praxi malých a středních firem.

Účast na pilotních seminářích je bezplatná.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 11. 11. 2013 | 3002 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ICT

Informace

„Zvýšení konkurenceschopnosti efektivním využitím ICT“
registrační číslo: CZ.1.07/3.2.09/03.0029

V měsíci říjnu 2013 zahájíme další pilotní semináře pro majitele a manažery malých a středních firem na téma „Vývoj ICT a možnosti využití pro malé a střední firmy“. Seminář proběhne v pěti čtyřhodinových blocích a účastníci získají aktuální informace.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 09. 2013 | 3646 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Inovace vzdělávání

Akreditace: „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“

OPVK
Dne 8. 8. 2013 byla udělena akreditace vzdělávacímu programu „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“, zároveň se také stala akreditovanou institucí Okresní hospodářská komora Jihlava.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 08. 2013 | 6119 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Společně na trhu práce (STP)

Seminář: CO JE NUTNÉ VĚDĚT PŘI PODNIKÁNÍ A PRÁCI NA RAKOUSKÉM TRHU

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina a Krajský úřad Kraje Vysočina  si Vás dovolují pozvat na odborný seminář
v rámci projektu  „2011: Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko“.

Tato akce se koná pod záštitou Kraje Vysočina.

CO JE NUTNÉ VĚDĚT PŘI PODNIKÁNÍ A PRÁCI NA RAKOUSKÉM TRHU

Termín konání:    23. 9. 2013Kraj.png

Místo konání:       Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Místnost B. 316


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 27. 08. 2013 | 3869 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ICT

Firemní informační systémy a jejich implementace

Účastníci pilotního semináře se seznámí se základními informacemi, které se týkají informačních systémů vhodných pro malé a střední firmy, jejich implementací a vazbou na firemní strategie.

Účast na pilotních seminářích je bezplatná.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 14. 06. 2013 | 2914 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Inovace vzdělávání

Průběh projektu: Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol

OPVK
V období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2012 probíhala dvoudenní prezenční výuka 1. modulu „Sociální dovednosti a efektivní komunikace“.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 03. 2013 | 4194 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Společně na trhu práce (STP)

Pozvánka na JEDNODENNÍ VÝMĚNNOU STÁŽ DO RAKOUSKA

Zveme Vás na JEDNODENNÍ VÝMĚNNOU STÁŽ DO RAKOUSKA

Výměnná stáž se bude konat dne 21. 3. 2013 v rámci projektu „2011: Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko“

V rámci této výměnné stáže budete mít příležitost seznámit se s činností stavební akademie Dolního Rakouska, která od r. 2003 sjednocuje a koordinuje na základě podnětů ze stavebnictví (stavební živnosti/průmysl) opatření pro další vzdělávání ve stavebních oborech v Dolním Rakousku.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 05. 03. 2013 | 3599 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výukové podpory

projekt: Výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání

Okresní hospodářská komora připravila projekt pro lektory dalšího vzdělávání s výše uvedeným názvem. Smyslem tohoto pilotního projektu je připravit pro Vás v rámci 6 modulů zajímavý podpůrný výukový program a pilotně ho vyzkoušet.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 19. 12. 2012 | 4259 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
ICT

projekt: Zvýšení konkurenceschopnosti MSP efektivním využitím ICT

Hospodářská komora vyvíjí od svého založení aktivity na poli dalšího vzdělávání. Shromažďuje poznatky z podnikatelské sféry a hledá možnosti, jak zprostředkovat podnikatelům i ostatní veřejnosti takové vzdělávací produkty, které na trhu běžně dostupné nejsou, ale je po nich poptávka.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 19. 12. 2012 | 4001 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Okna

PROJEKT: „Okna technickým oborům dokořán“


Krajská hospodářská komora kraje Vysočina společně s partnerem projektu, jímž je Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, v době od 1. 2. 2012 do 30. 1. 2015 realizují projekt zaměřený na účinnou podporu technického vzdělávání na základních školách v Kraji Vysočina s názvem

„Okna technickým oborům dokořán“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.36/01.0018.

Tento projekt, jehož rozpočet činí 4 951 840,48Kč, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 11. 2012 | 5941 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
EM

Průběh projektu: „EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY“

OPVK

Okresní hospodářská komora Jihlava v době od 1. 6. 2010 do 30. 9. 2012 realizovala projekt zaměřený na specializované vzdělávání vedoucích pracovníků a manažerů malých a středních firem s názvem

„Excelentní manažer malé a střední firmy“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022.

Cílem tohoto projektu bylo zlepšení kompetencí manažerů malých a středních firem, nezbytných pro zvládnutí současné složité ekonomické situace, jakož i zvýšení kvality řízení malých a středních firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace cíleného dalšího vzdělávání.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 17. 10. 2012 | 6122 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-76 |

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací