Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 860 nalezených)

Informace

23. ročník MFDF Ji.hlava

Podpořte 23. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, který se bude letos konat od čtvrtka 24. do úterý 29. října 2019.

Během uplynulých let se festivalovému týmu podařilo vybudovat akci mezinárodního významu, jejíž návštěvnost přesahuje 40 000 diváků. Událost do krajského města přitahuje každoročně tisíce návštěvníků z celého našeho regionu, z republiky, ale i ze zahraničí. Nepřímo tak podporuje místní podniky a firmy, rozvíjí obchodní příležitosti a tím i celý region. Slavnostní předávání cen přenáší Česká televize, zahraniční ozvěny festivalu probíhají v Bruselu, Varšavě i New Yorku. Program Ji.hlava dětem se těší velké oblibě mezi místním i přespolními rodinami. Konference Inspirační fórum, která je k festivalu přidružena, do města dováží významné světové myslitele, aby spolu s návštěvníky přemýšleli o tématech současného světa. Centrum dokumentárního filmu, které MFDF Ji.hlava založilo přímo v jihlavském kině Dukla, rozvíjí vzdělávací aktivity směrem k místním školákům, seniorům i široké veřejnosti v oblastech mediální i filmové výchovy. Festival dlouhodobě spolupracuje s velkými mediálními partnery, včetně České televize, Českého rozhlasu, týdeníku Respekt či Hospodářských novin.

 


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 31. 07. 2019 | 76 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hospodářská komora: prach z Kronospanu zvyšuje okolním firmám náklady

Zástupci Okresní hospodářské komory Jihlava se sešli s vedením města. Nejvíce diskutovaným bodem schůzky byla černá stavba drtičky a recyklační linky v areálu dřevozpracující firmy Kronospan. S provozem mají problémy sousední firmy. Dalšími tématy byly chybějící pozemky pro investory, využití průmyslového areálu firmy Modeta atd.| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 16. 07. 2019 | 101 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty 2014 - 2020

Vzděláváním k profesnímu růstu

Reg. č.: Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010858.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v Okresní hospodářské komoře Jihlava s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí.

Cílová skupina:

Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v Okresní hospodářské komoře Jihlava


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 01. 07. 2019 | 128 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zástupci hospodářské komory budou jednat s vedením Jihlavy

Rozšíření průmyslové zóny, budoucnost odpadového hospodářství, dopravní stavby nebo vznik organizace pro cestovní ruch – to jsou některá témata, o kterých budou jednat zástupci Okresní hospodářské komory Jihlava s vedením města.

 „Soukromý sektor může v mnoha oblastech podpořit záměry radnice, dobře fungující a vybavené město naopak usnadňuje práci podnikatelům. Úspěšná spolupráce podnikatelů a samosprávy má pozitivní dopady i na spokojenost zaměstnanců a občanů,“ uvádí k motivu setkání ředitel Okresní hospodářské komory Jihlava Tomáš Prchal.

Diskutovat se bude na témata pro podnikatelskou sféru typická, ale i méně obvyklá. „Řada firem ve městě podporuje sportovní aktivity, zajímáme se tedy o aktuální postoje radnice ke sportovním klubům, přivítáme informace také k uvažované městské organizaci cestovního ruchu,“ vybírá ze seznamu témat ředitel Tomáš Prchal.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 31. 05. 2019 | 176 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Získejte právní elektronický systém pro podnikatele

Právní elektronický systém vám zjednoduší a zpřehlední orientaci v právních předpisech souvisejících s vašim podnikáním.

Právní elektronický systém vám nejen zjednoduší a zpřehlední orientaci v právních předpisech, ale
zároveň vás upozorní na právní povinnosti i případné hrozící sankce. 

 

 

 

Přihlaste se na bezplatný seminář od Hospodářské komory České republiky, který se bude konat 19.6.2019 v Jihlavě.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 29. 05. 2019 | 222 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty 2014 - 2020

Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ /ID O02807.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

  • Podporování aktivit v rámci "Průmyslu 4.0" v našem regionu
  • Sdílení příkladů nejlepší praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti, a tím prohlubování sounáležitosti s naším regionem
  • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení tématu "Průmyslu 4.0" v Kraji Vysočina
  • Zmírňování  záporné fluktuace zejména mladých lidí, kteří pak chyybí na trhu práce našeho regionu, a tento nedostatek pak brzí růst jednotlivých firem
  • Zvyšování atraktivity našeho regionu pro občany

Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 20. 05. 2019 | 453 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Marketing - dotace na propagaci v zahraničí

Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing.

Malé a střední podniky (MSP) mohou využít dotační podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na svoji účast na veletrzích v zahraničí. Podporu je možné nyní čerpat z Výzvy IV programu Marketing, ve které je alokováno 200 milionů korun. Podnikatelé mohou o dotace žádat do 31. května 2019, žádosti přijímá Agentura pro podnikání a inovace (API).

Výzva IV programu Marketing zde.| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 02. 04. 2019 | 102 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Shromáždění delegátů OHK Jihlava

Členské firmy obdržely pozvánku s programem na zasedání nejvyššího orgánu komory:

Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Jihlava

Termín a čas konání: úterý 9. dubna 2019 od 16:15 hodin.

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

Budeme velice rádi, pokud příjdete, nebo vyšlete Vašeho delegáta (zaměstnanec firmy) a splníte tak základní povinnost vůči Okresní hospodářské komoře Jihlava.

Pozvánku s programem naleznete ZDE.

V případě, že vyšlete delegáta, vzor plné moci naleznete ZDE.| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 25. 03. 2019 | 96 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Asistenční kanceláře HK ČR

     

Hospodářská komora ČR se snaží pomáhat českým firmám vyřešit problém s nedostatkem pracovní síly na trhu práce.

Jedním z problémů, se kterým se projekty (Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty, Režim Ukrajina a Režim Srbsko) potýkají, je vysoká „ztrátovost“ uchazečů a velká chybovost podávaných dokumentů na příslušných úřadech. HK ČR se rozhodla na základě spolupráce s firmami OSPRO MB, spol. s.r.o. na Ukrajině a MONTO, s.r.o. v Srbsku napomoci řešení tohoto problému a tím zajistit vyšší efektivitu těchto projektů.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 28. 01. 2019 | 666 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Jak využít dotační příležitosti OP PIK aneb cesta od žadatele k úspěšnému příjemci podpory

Zahájení:       30. Leden 2019
Místo konání: Komenského 31, Jihlava

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář Jak využít dotační příležitosti OP PIK aneb cesta od žadatele k úspěšnému příjemci podpory.

Seminář je určen pro začínající podnikatele bez zkušenosti s čerpáním dotací a bude zaměřen především na Výzvu VIII programu Technologie – pro začínající podniky.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registraci je možné učinit nejpozději do 28.1.2019 emailem na adresu lucie.zackova@agentura-api.org.

Více informací naleznete v pozvánce.| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 11. 01. 2019 | 141 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Pozvánka na seminář

Daň z příjmů právnických osob

Přednášející:   Ing. Jiří KLÍMA, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně 

Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2018 pro daňové přiznání a současně upozornění na hlavní změny pro rok 2019. Změny jsou krom jiného i v zákoně o rezervách a v navazujících předpisech. Tento seminář proto také představuje průřez celou oblastí daně z příjmů právnických osob a upozornění na výkladové problémy. Výklad bude strukturován podle daňového přiznání.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 04. 01. 2019 | 1001 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Slavnostní setkání podnikatelů v HDJ

Více než 300 podnikatelů, manažerů a významných hostů se 28.11. 2018  v prostorách Horáckého divadla Jihlava potkalo na slavnostním Setkání Okresní hospodářské komory Jihlava.

Pozváni byli významné firmy z Jihlavska, významní představitelé samosprávy Kraje Vysočina, poslanci a senátoři zvolení na území Kraje Vysočina a zástupci Magistrátu města Jihlava. Svou účástí nás, kromě jiných, poctili pan senátor Miloš Vystrčil, paní primátorka Karolína Koubová a pan rektor VŠP Jihlava Václav Báča. Na setkání byly předány certifikáty o členství v hospodářské komoře firmám přijatým v roce 2018. Po shlédnutí divadelního představení Obraz Doriana Graye následovala neformální část Setkání v Hotelu Gustav Mahler, kde bylo připraveno občerstvení formou rautu .

Děkujeme partnerům Slavnostního setkání podnikatelů 

            

  

Pro fotografie ze setkání si zobrazte celý článek.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 17. 12. 2018 | 535 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

XVII. ročník golfového turnjae OHK Jihlava

4. října 2018 proběhl již XVII. ročník golfového turnaje Okresní hospodářské komory Jihlava.

Letos to bylo v překrásném prostředí Golfového Resortu Karlštejn. 


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 09. 10. 2018 | 617 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Konference: Průmysl 4.0 na Vysočině

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina v rámci projektu Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině pořádá konferenci:

 PRŮMYSL 4.0 na VYSOČINĚ

   Kdy: 14.11.2018 od 11:00 hodin

   Kde:  v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava.

   Účast je ZDARMA!

HLAVNÍ TÉMATA

- Připravenost výrobních firem pro Průmysl 4.0 na Vysočině.
- Nastavení strategie firem v rámci Průmyslu 4.0.
- Implementace rozšířené reality v oblasti údržby.
- Využití digitálního dvojčete pro simulaci procesů.
- Význam sběru dat z výroby.
- Připravujeme příklady úspěšných implementací nástrojů Průmyslu 4.0.

Pozvánka s programem a registrace ZDE| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 08. 10. 2018 | 402 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Zahraniční obchod

Podnikatelská mise na CeBIT

Podnikatelská mise - návštěva veletrhu CeBIT

ve dnech 13. až 15. 6. 2018 organizuje Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina návštěvu veletrhu CeBIT v německém Hannoveru.

Jedná se o jeden z největších Evropských veletrhů inovací a digitalizace.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 16. 05. 2018 | 719 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Archiv

China Homelife Show 2018

Ve dnech 6. - 7. 6. 2018 se ve Varšavě (Polsko) uskuteční 7. ročník veletrhu China Homelife Trade Show Poland. Jedná se o jednu z hlavních platforem pro přední čínské společnosti, které se snaží navázat nové obchodní kontakty s podnikateli ze střední či východní Evropy. V rámci programu Hosted Buyers Programme je hrazena cesta autobusem, strava, ubytování a vstup na veletrh

Veletrh Chine Homelife Show představuje skvělou příležitost jak získat obchodní kontakty, prohlédnout si tisíce výrobků a odnést si informace potřebné pro podnikání. Cílem veletrhu je mimo jiné nabídnout zájemcům možnosti setkat se s čínskými společnostmi, nechat se inspirovat ve své práci, podpořit rozvoj firem a také získat rady odborníků na obchodování s Čínou, na témata jako jsou: jak a kde začít obchodovat, na co si dávat pozor a mnoho dalších. 

Veletrh je zaměřen na textil, nábytek, domácí spotřebiče, stavební materiály, osvětlení, domácnost a dárky, výrobky z gumy, autosoučástky, obráběcí stroje a bezpečnostní zařízení.

URČENO PRO: firmy, obchodníky (import/export)
DATUM: 6.-7. června 2018 (ÚT-ČT), odjezd 5. června ve večerních hodinách 
MÍSTO: Varšava, Polsko

ODJEZDOVÉ MÍSTA: Praha, Ostrava, Bratislava
POZVÁNKA ZDE: http://www.govin.org/china-homelife-show-2018/| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 25. 04. 2018 | 380 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Společenské a diskusní setkání členů OHK Jihlava s podtitulem:

Aktuální výzvy a hrozby v oblasti korporátní compliance

 

        


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 12. 04. 2018 | 878 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Příručky

Hospodářská komora České republiky vytvořila příručky, které mají za cíl podat důležité informace k problémům, s kterými se mohou podnikatelé a zaměstnavatelé setkat.

Témata:

Příručka eIDAS

Příručka Zaměstnávání cizinců

Příručka k veřejným zakázkám

Příručky kontroly

Příručka GDPR

Kliknutím na odkaz můžete získat více informací a danou příručku.| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 29. 11. 2017 | 409 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Vzdělávání zaměstnanců

Potřebujete zvýšit znalosti, dovednosti a kompetence svých zaměstnanců? Uhradíme veškeré náklady!

Můžeme pro Vás připravit kurz a uhradit veškeré náklady (lektorné, nájem prostor, občerstvení...)! Bez administrace!

OHK Jihlava získala dotaci z Operačního programu zaměstnanost na vzdělávání zaměstnanců členských firem. Veškerá administrativa spojená s dotadcí je na nás. Vzdělávání může probíhat do konce června roku 2022.

Pokud máte zájem, kontaktujte úřad OHK Jihlava: podatelna@hkjihlava.cz nebo telefon 567 309 320.

Nebo rovnou vyplňte nezávazně tablku požadavků na kurzy a školení, kterou naleznete zde: Zájem firem a odešleta na podatelna@hkjihlava.cz

 

 

 

Leták

Tabulka - zájem firem| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 23. 10. 2017 | 1748 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Kulatý stůl k rozvoji lidských zdrojů v Kraji Vysočina

Trápí vás nedostatek pracovníků a již nevíte, jak tento problém standardně řešit? Přijďte na "Kulatý stůl k rozvoji lidských zdrojů v Kraji Vysočina", kde si můžete s kolegy vyměnit zkušenosti a od odborníků získat nové informace a náměty.

Diskutovanými tématy budou: aktuální situace na trhu práce v Kraji Vysočina, seznámení s aktuálními činnostmi v oblasti RLZ v Kraji Vysočina a možnosti finančních podpor na RLZ.

Bližší informace najdete v přiložené pozvánce.

Budeme rádi, pokud přijmete naše pozvání a akce se zúčastníte. Pro registraci prosím vyplňte formulář, který naleznete ZDE a to nejpozději do 1. září.

Pozvánka| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 30. 08. 2017 | 488 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty 2014 - 2020

Příspěvek na osobní náklady až 100%

Hodláte nově zaměstnat čerstvého absolventa školy?

Můžete od nás získat 100% příspěvek na osobní náklady!


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 21. 06. 2017 | 1424 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Zahraniční obchod

Spolupráce s Čínou

Okresní hospodářská komora Jihlava podepsala Memorandum o spolupráci s Čínskou radou pro podporu zahraničního obchdou Wuhan. Je to nová příležitost pro ekonomickou a obchodní spolupráci pro firmy z okresu Jihlava.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 12. 05. 2017 | 1515 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Zahraniční obchod

Ekonomické a obchodní fórum o spolupráci Česká republika – Wuhan v Jihlavě

Ekonomické a obchodní fórum o spolupráci Česká republika – Wuhan (Čína) se uskuteční 10.5.2017 v Jihlavě. Příležitost pro získánínových obchodních vztashů s čínskými podnikateli.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 28. 04. 2017 | 1932 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina a EUFC CZ s.r.o.

si Vás dovolují pozvat na seminář

ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ
aneb „Co v metodice programů EU nenajdete“

Do konce roku 2015 bylo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace podpořeno v Kraji Vysočina 820 projektů. Celkem 389 žadatelů získalo přes 5,3 mld. Kč. Získat dotační podporu může být pro Vaši fi rmu jak významná konkurenční výhoda, tak cesta k bankrotu. Tento výjimečný seminář je určený pro progresívní podnikatele – majitele firem, kteří potřebují racionálně posoudit:

příležitosti a rizika
dotačního spolufi nancování
fi remních investic
časovou, fi nanční
a administrativní
náročnost dotací
trendy a nové oblasti
v dotační politice


Seminářem provedou přední dotační poradci EUFC CZ s.r.o. s mnohaletou praxí v oblasti přípravy i hodnocení projektů. Rádi také zodpovědí dotazy týkající se konkrétní problematiky, včetně konzultací individuálních investičních záměrů.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 08. 02. 2017 | 1808 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Znalostmi k růstu

Znalostmi k růstu

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005896.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v Okresní hospodářské komoře Jihlava s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí.


| Autor: Prchal Tomáš | Vydáno dne 01. 02. 2017 | 2510 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací