Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 852 nalezených)

Semináře

Pozvánka na seminář: SPOKOJENOST, VYROVNANOST A ODOLNOST VŮČI NEGATIVNÍM VLIVŮM

90% dlouhodobého štěstí není ovlivněno vnějším světem, ale způsobem, jakým mozek tento svět zpracovává. Pouze 25% našeho pracovního úspěchu je předurčeno mírou IQ, ale 75% je ovlivněno úrovní optimismu. Náš mozek v pozitivním nastavení pracuje výrazně lépe. Jsme o 31% produktivnější, o 37% lepší v prodeji, lékaři jsou o 19% rychlejší a přesnější. Optimismus a pesimismus je naučitelný. Smyslem semináře je předat metody tréninku optimistického životního stylu.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 01. 12. 2015 | 1509 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

Povinnost každého zaměstnavatele uzavřít smlouvu s lékařem !!

V této souvislosti upozorňujeme na nové delikty, které byly zavedeny novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, publikovanou pod č. 267/2015 Sb. Těchto správních deliktů se mohou dopustit právnické nebo podnikající fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance (ať v pracovním poměru nebo na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti), a jsou za ně stanovené poměrně citelné pokuty.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 01. 12. 2015 | 1480 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativní novinky

Povinnost každého zaměstnavatele uzavřít smlouvu s lékařem !!

V této souvislosti upozorňujeme na nové delikty, které byly zavedeny novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, publikovanou pod č. 267/2015 Sb. Těchto správních deliktů se mohou dopustit právnické nebo podnikající fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance (ať v pracovním poměru nebo na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti), a jsou za ně stanovené poměrně citelné pokuty.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 01. 12. 2015 | 3033 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

Jak od roku 2016 ukončit dohodu o provedení práce

Novela zákoníku práce sjednotila pravidla pro ukončení dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Exekuce se nově mohou vztahovat také na odměny z odměn o provedení práce.

Zřejmě nejvýznamnější změnou, která začala platit letos na podzim, a bude tím pádem aktuální i v roce 2016, je jednodušší zrušení dohody o provedení práce. Od 1. října 2015 totiž nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., který novelizuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). 

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 01. 12. 2015 | 2356 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Je souhlas s používáním „co­okies“ pro české provozovatele webů skutečně nutný?

Pokud jste provozovateli webu, určitě jste o cookies zvlášť v poslední době mnoho slyšeli. Například o tom, že musíte na svém webu informovat o rozsahu a účelu zpracování cookies, nebo že na každém webu musí být pop-up okno, kde každý návštěvník webu kliknutím vyjádří svůj souhlas s využíváním cookies. Také jste možná zaregistrovali informace o tom, že vám za porušení výše uvedených povinností hrozí sankce anebo to, že se česká právní úprava poněkud liší od té evropské. Nebo vám nedávno přišlo upozornění od společnosti Google, že vám v souvislosti s cookies vznikají nové povinnosti.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.podnikatel.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 27. 11. 2015 | 2265 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: SPOKOJENOST, VYROVNANOST A ODOLNOST VŮČI NEGATIVNÍM VLIVŮM

Lektor: Matěj Krejčí90% dlouhodobého štěstí není ovlivněno vnějším světem, ale způsobem, jakým mozek tento svět zpracovává. Pouze 25% našeho pracovního úspěchu je předurčeno mírou IQ, ale 75% je ovlivněno úrovní optimismu. Náš mozek v pozitivním nastavení pracuje výrazně lépe. Jsme o 31% produktivnější, o 37% lepší v prodeji, lékaři jsou o 19% rychlejší a přesnější. Optimismus a pesimismus je naučitelný. Smyslem semináře je předat metody tréninku optimistického životního stylu.
Účastníci si odnášejí konkrétní postupy, jak zvládat emočně náročné situace a jak dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní spokojenost.
Termín:  8. 12. 2015  09.00 – 11.30 hod.
Místo konání:  OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena:         500,-Kč + 21 % DPH  pro členy OHK Jihlava, 700,-Kč + 21 % DPH   pro nečleny OHK Jihlava
PřednášejícíMatěj Krejčí, GrowJOB Institute, MOTTO: "Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody aneb neschopný vysvětluje."

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 11. 2015 | 2478 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

OHK Jihlava uspořádala pro zástupce malých firem a živnostníky seminář na téma „elektronická evidence tržeb“ (EET) a „kontrolní hlášení DPH“.

seminář o EETOHK Jihlava uspořádala v listopadu 2015 diskusní setkání poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Ing. Zuzany Šánové  se zástupci malých firem a živnostníky na téma „elektronická evidence tržeb“ (EET) a „kontrolní hlášení DPH“.  Účastníci setkání se seznámili s nejnovějšími informacemi kolem této citlivé problematiky, mohli si osobně vyzkoušet,  jak dlouho trvá zadání tržby do systému a mohli rovněž uplatnit své konkrétní připomínky. Účastníci diskuse ocenili přístup paní poslankyně ke spolupráci s podnikateli.  Zároveň uplatnili řadu konkrétních připomínek k stále narůstající byrokratické zátěži a komplikovanosti legislativy, která zejména drobným živnostníkům působí značné problémy.   


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 11. 2015 | 3134 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Aktuální informace o programech podpory podnikání (24. 11. 2015)

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Dne 23. 11. 2015 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce v OP PIK – obecná část. Výčet změn je uveden na str. 5. Mj. byla zveřejněna také Příloha č. 2 – Etapizace projektu.

Pravidla pro žadatele a příjemce v OP PIK – obecná část i Příloha č. 2 – Etapizace projektu je k dispozici na stránkách CzechInvestu

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 11. 2015 | 1641 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

#EET v srpnu 2016? Poslanci zákon nestihnou schválit

Teď už je to téměř jisté. Poslanci nestihnou do konce roku schválit zákon o evidenci tržeb. Zavedení e-tržeb do praxe se tak opět posouvá.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.podnikatel.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 24. 11. 2015 | 1492 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

TISKOVÁ ZPRÁVA FS: Termíny uzavření daňových pokladen na konci roku 2015 a otevření na začátku roku 2016

Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2015 bude středa 16. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny v pondělí 4. ledna 2016.

Ve dnech, kdy budou pokladny uzavřeny, lze daňové povinnosti i nadále hradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty.

 16.12.2015  středa  Poslední den pro příjem plateb v hotovosti v daňových pokladnách.
 17.12.2015  čtvrtek  Uzavření daňových pokladen.
 4.1.2016  pondělí  Otevření daňových pokladen.

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2015/terminy-uzavreni-danovych-pokladen-2015-otevreni-2016-6832


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 11. 2015 | 2155 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: KONEC PROKRASTINACE

Lektor: Matěj KrejčíSmyslem semináře je naučit účastníky, jak potlačit prokrastinaci chorobné odkládání úkolů a povinností.
První část se věnuje tomu, jak zvýšit vnitřní motivaci a snížit emoční averzi.
Druhá část řeší plánování času, stanovování priorit a věnuje se tomu, jak zvládat pozitivní návyky.
Jak dnešní studie ukazují, naše vůle funguje podobně jako svaly a dá se posilovat. Ze semináře si účastník odnáší konkrétní metody, které mu pomohou v praxi.

Termín:  1. 12. 2015  09.00 – 11.30 hod.
Místo konání:  OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena:         500,-Kč + 21 % DPH  pro členy OHK Jihlava, 700,-Kč + 21 % DPH   pro nečleny OHK Jihlava
PřednášejícíMatěj Krejčí, GrowJOB Institute, MOTTO: "Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody aneb neschopný vysvětluje."


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 11. 2015 | 2630 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář pro původce živnostenských odpadů

Ze zákona o odpadech vyplývají pro původce odpadů zákonné povinnosti, jakým způsobem nakládat s produkovanými živnostenskými odpady. Z tohoto důvodu jihlavská radnice připravuje pro jihlavské podnikatele bezplatný seminář s názvem Povinnosti původců odpadů a jejich kontrola. Seminář proběhne 23. listopadu 2015 v 15 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva města Jihlavy v budově historické radnice na Masarykově náměstí.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 11. 2015 | 2580 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Nový program podpoří zárukami a úvěry malé a střední podniky

Vláda schválila nový program záruk a úvěrů Expanze pro malé a střední podnikatele, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Během roku 2016 tak podnikatelé budou moci začít žádat o záruky a úvěry, které jim pomohou při realizaci jejich podnikatelských záměrů. V OP PIK jsou na program Expanze alokovány finanční prostředky ve výši 9,6 miliardy korun (350 milionů EUR).

Program podpory malého a středního podnikání EXPANZE je nástupcem úspěšných programů START a PROGRES, které umožňovaly záruky a úvěry pro podnikatele v předchozím programovacím období (OPPI).

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 13. 11. 2015 | 1456 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

CzechTrade poradí, jak uspět v Rumunsku, Maďarsku, Skandinávii či v Německu

Agentura CzechTrade uspořádá do konce letošního roku tři teritoriální semináře zaměřené na atraktivní evropské trhy. Akce nabízejí unikátní možnost osobního setkání s řediteli zahraničních kanceláří, kteří účastníkům poskytnou praktické rady a informace, které získali v rámci svého působení na zahraničních trzích.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 10. 11. 2015 | 1425 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Skrytá revoluce ve vývoji eurozóny

Evropská komise nedávno zveřejnila balíček opatření, jímž chce po dlouhé době přistoupit k tématu společné měny eura pozitivně, kreativně jako k systému, který se vyvíjí a má svoji budoucnost ve většině před sebou, což ostře kontrastuje s několik let trvajícím bojem o jeho záchranu a "holý život".

Evropská komise v balíčku opatření navázala na rétoriku, započatou ve velmi mírném a opatrném tónu již letos v únoru, spočívajícím v pozitivním, tvůrčím, rozvíjejícím se náhledu na eurozónu a EMU, který vystřídal do té doby šest let trvající defenzivní, ochranný, existenčně záchranářský přístup, kdy šlo euru o holé zachránění jeho existence a udržení alespoň elementární důvěry v něj. V průběhu letošního roku, kdy jsou známky ekonomického oživování patrnější a taktéž aktivity hospodářské politiky se vracejí do koridoru "normálnosti", mohou si šéfové EU již opětovně dovolit přistupovat k tématu eura budovatelsky a kreativně. Právě analytickou zprávou předsedy Junckera toto vše letos v únoru začalo, aby na něj navázala červnová zpráva pěti předsedů, jež následně otevřela prostor pro říjnový balíček dokončení EMU, který lze vnímat především optikou předchozích sedmi let jako skrytá revoluce ve vývoji hospodářské a měnové integrace EU.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 04. 11. 2015 | 1469 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Archiv

Končí příjem žádostí o podporu v rámci I. výzvy programu MARKETING

Do kdy lze žádat o podporu: Do 30. listopadu 2015.
Kdo může žádat: Malí a střední podnikatelé.
Kolik lze získat: Dotace 200 tis. až 5 mil.Kč
Míra podpory: 50% způsobilých výdajů

Na co lze podporu získat (podporované aktivity):

  • usnadnění vstupu malých a středních firem na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na zahraničních výstavách a veletrzích

  • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály)                           


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 03. 11. 2015 | 2201 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Zahraniční obchod

Veletrh průmyslových technologií a inovací INTERTOOL a SMART AUTOMATION AUSTRIA

INTERTOOL - 10.-13. května 2016 a SMART AUTOMATION AUSTRIA -10.-12. května 2016

Hlavní rakouské veletrhy průmyslových technologií a inovací se konají jednou za 2 roky na vídeňském výstavišti.

Pro účast firem a organizací z České republiky, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a Srbska Schwarz & Partner ve spolupráci s pořadatelem veletrhu a dalšími organizacemi připravil nestandardní formu katalogové a vzorkové prezentace pro menší a střední podniky z různých oborů. Nestandardní umístění tohoto stánku ve foyer A, tak nabídne jedinečnou příležitost oslovit firmy různých oborů, které vystavují a přichází na veletrh hlavním vchodem A. Svoji účast na tomto stánku již potvrdilo město Třebíč.

Termín katalogové prezentace: 10.-13. května 2016 Místo prezentace: foyer A, Messe Wien


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 03. 11. 2015 | 1967 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výběrová řízení

Vybraná výběrové řízení - Kraj Vysočina

Název 

Typ podle předpokládané
hodnoty

Fáze zadávacího
řízení

Počátek běhu
lhůt

Odborné podklady pro revitalizaci parků VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27. říjen 2015
PD-01-2015, komunikace nadlimitní Příjem nabídek 22. říjen 2015
II/402 Třešť – ul. Fritzova podlimitní Příjem nabídek 22. říjen 2015

Číst celý článek Zdroj: http://ezak.kr-vysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 1588 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

MAGICKÝ JAZYK PRO OBCHODNÍKY aneb Jak ovlivňovat lidi způsobem, že si toho ani nevšimnou.

Máte pocit, že už jste vyzkoušeli všechno a přesto se Vám nedaří vést úspěšně jednání s klienty, kolegy, nebo vašimi partnery? Zdá se Vám, že lidé někdy používají stejný jazyk jako Vy, ale hovoří úplně jinou řečí? Jak snadno přesvědčit ostatní, aby v různých situacích udělali to, co chcete, se dozvíte na workshopu.

Orientační program:

  • Magická slova a přesvědčovací jazykové vzorce v praxi
  • Skryté řízení rozhovoru pomocí hypnotického jazyka
  • Hypnotické jazykové vzorce - jednoduchá slova a věty, kterými zvýšíte svůj vliv na ostatní
  • Praktická ukázka

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 1518 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

MAGICKÝ JAZYK PRO OBCHODNÍKY aneb Jak ovlivňovat lidi způsobem, že si toho ani nevšimnou.

Máte pocit, že už jste vyzkoušeli všechno a přesto se Vám nedaří vést úspěšně jednání s klienty, kolegy, nebo vašimi partnery? Zdá se Vám, že lidé někdy používají stejný jazyk jako Vy, ale hovoří úplně jinou řečí? Jak snadno přesvědčit ostatní, aby v různých situacích udělali to, co chcete, se dozvíte na workshopu.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 2388 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

MEZINÁRODNÍ/PŘESHRANIČNÍ OBCHODNÍ STYK smluvní praxe, řešení sporů a rozhodčí řízení

Seminář je zaměřen na problematiku praktického významu rozhodčího řízení, jeho úskalí, ale i na provázanosti      na smluvní praxi zejména v přeshraničním a mezinárodním obchodním styku. Upozorníme Vás na největší problémy v obchodních vztazích se zahraničím, jak se jim vyvarovat a jak se připravit na možné uplatňování nároků právní cestou.

Termín:            19. listopadu 2015 od 13.00 – 17.00 hod.         

Místo konání:     OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 2430 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

MEZINÁRODNÍ/PŘESHRANIČNÍ OBCHODNÍ STYK - smluvní praxe, řešení sporů a rozhodčí řízení

Seminář je zaměřen na problematiku praktického významu rozhodčího řízení, jeho úskalí, ale i na provázanosti      na smluvní praxi zejména v přeshraničním a mezinárodním obchodním styku. Upozorníme Vás na největší problémy v obchodních vztazích se zahraničím, jak se jim vyvarovat a jak se připravit na možné uplatňování nároků právní cestou.

Přednášejícími jsou Prof. Dr. A. J. Bělohlávek a JUDr. V. Horáčkem, Ph.D. Seminář se uskuteční dne 19. 11. 2015 od 13 – 17 hodin v prostorách OHK Jihlava.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 1512 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

MONITORING SBÍRKY ZÁKONŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:
117 282/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
59/2015 Sb.
117 284/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
154/2005 Sb.
117 285/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
227/2014 Sb.
115 278/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
564/2006 Sb.
115 279/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
304/2014 Sb.
112 275/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
529/2005 Sb.
110 271/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
277/2004 Sb.
109 270/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů
352/2008 Sb.
108 266/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
565/1990 Sb.
108 267/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
258/2000 Sb.; 200/1990 Sb.; 455/1991 Sb.
108 268/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
13/1997 Sb.; 361/2000 Sb.; 100/2001 Sb.; 634/2004 Sb.; 347/2009 Sb.
107 263/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
23/1994 Sb.
107 264/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
5/2011 Sb.
104 256/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
167/2002 Sb.
104 257/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
103/2010 Sb.
103 253/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
173/1995 Sb.
102 250/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
500/2002 Sb.
102 251/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
501/2002 Sb.
102 252/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
502/2002 Sb.
100 242/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
458/2013 Sb.
100 243/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
463/2013 Sb.
100 245/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
671/2004 Sb.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 1611 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Semináře: O informačních a komunikačních technologiích pro MSP

Okresní hospodářská komora Jihlava připravila pro malé a střední firmy seriál seminářů, který se bude týkat možností využití informačních a komunikačních technologií především v malých a středních firmách.

Seriál obsahuje následující moduly:

  1. Vývoj ICT a možnosti využití pro malé a střední firmy
  2. Internetový marketing
  3. Alternativní HW a SW pro firemní potřeby (úspora nákladů)
  4. Technický rámec řešení ICT

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 1566 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Český výzkum a vývoj zaznamenal dynamický nárůst. Výdaje na tuto oblast dosáhly v loňském roce 85,1 miliard, což je meziročně o téměř 10 % víc. Intenz

Český výzkum a vývoj zaznamenal dynamický nárůst. Výdaje na tuto oblast dosáhly v loňském roce 85,1 miliard, což je meziročně o téměř 10 % víc. Intenzita výzkumu a vývoje, tj. podíl těchto výdajů na HDP, byla nad průměrem zemí EU a poprvé dosáhla hranice 2 %.

V roce 2014 vzrostly v České republice výdaje za výzkum a vývoj meziročně o 7,3 miliard korun. Z domácích veřejných zdrojů směřovalo na výzkum a vývoj 28 miliard. Stát vynaložil 2,3 % ze svého rozpočtu, resp. 0,7 % ve vztahu k HDP. Jedná se o historicky nejvyšší hodnoty.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 10. 2015 | 1542 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací