Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 101 nalezených)

Archiv

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-101 |
Semináře a školení

Tréninkové metody vzdělávání dospělých

OPVK

Cílem kurzu je s použitím nových forem pro vzdělávání dospělých seznámit účastníky s terminologií a užívanými pojmy v oblasti tréninkových metod vzdělávání dospělých. Poskytnout ucelený přehled metod práce s účastníky školení od cíle vzdělávací aktivity přes motivační pravidla, tréninkové metody, aktivizační cvičení, umění sebeprezentace a řešení problémových účastníků s maximálním využitím interaktivních prvků.

Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Termín konání: 12.-13. 11. 2012
Místo konání:Žižkova 89 - objekt nákupního centra Krystal - vchod vedle lékárny

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 10. 2012 | 3794 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Využívání nástrojů elektronické podpory vzdělávání

OPVK

Cílem modulu je poskytnout účastníkům ucelený pohled na problematiku elektronické podpory vzdělávání. Modul je tematicky členěn do jednotlivých podkapitol, z nichž je možné vybírat určitá témata, případně se podle potřeby některým věnovat konkrétněji, dle zaměření účastníků. Kurz také obsahuje soubor otázek a jejich řešení, díky kterým získají účastníci možnost procvičit si nabité teoretické znalosti prakticky na zadaných úkolech.

Rozsah: 40 vyučovacích hodin
Termín konání: 26.-30. 11. 2012
Místo konání: Žižkova 89 - objekt nákupního centra Krystal (vchod vedle lékárny) - Učebna IT

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 10. 2012 | 3668 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na kurz: Tvorba zadávací dokumentace a stanovení kritérií výběru na dodávku vzdělávání

Cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými i praktickými postupy při zadávání zakázek zaměřených na vzdělávání. Hlavním účelem je poskytnout účastníkům ucelený pohled na danou problematiku. Obsah vzdělávacího modulu je systematicky a strukturovaně členěn do jednotlivých logicky navazujících celků, které umožňují osvojování poznatků přehlednou a komplexní formou.

Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Termín konání: 24. - 25.9. 2012
Místo konání: Školicí prostory firmy DUNA JL s.r.o., Žižkova 89 - objekt nákupního centra Krystal (vchod vedle lékárny), 586 01 Jihlava


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 09. 2012 | 2595 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Archiv

Pozvánka na kurz: Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika

Kurz je zaměřen na osvojení si metod používaných ve vzdělávání dospělých se zaměřením na interaktivní výukové metody. Nabízí nejen seznámení se s terminologií a užívanými pojmy v oblasti tréninkových metod dospělých, ale poskytne ucelený přehled metod práce s účastníky školení od cíle vzdělávací aktivity přes komunikační dovednosti, taktiku v komunikaci, důležitost motivace a umění prezentace s maximálním využitím interaktivních prvků.

Forma: časová dotace 16 hodin

Lektoři: RNDr. Jaroslav Zeman, Lenka Medunová

Třetí běh pilotního ověřování proběhne ve dnech 15., 16. a 18., 19. 10. 2012 od 8:00 do 16:00 v Jihlavě, na adrese Žižkova 89 – v prostorách bit cz training, s.r.o.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 11. 09. 2012 | 2903 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na kurz: Práce v týmu a týmová dynamika

OPVK

Kurz nabízí seznámení nejen s terminologií a užívanými pojmy práce v týmu, ale zejména pracuje s předchozí zkušeností účastníků, maximálně využívá interaktivních prvků „zapojení do hry“. Účastník se naučí pracovat s prvky týmové dynamiky, pozná svoji přirozenou týmovou roli a roli ostatních členů týmu, naučí se pracovat se skupinovým zaměřením na cíl, pracovat s motivací, předcházet a omezovat jevy, které dobrou spolupráci ničí.

Kurz využívá nových forem pro vzdělávání dospělých – je veden zkušenou lektorkou Mgr. Zdenkou Volavou.

Rozsah: 16 vyučovacích hodin Termín konání: 10.-11. 10. 2012 Místo konání: Žižkova 89 - v prostorách bit cz training, s.r.o.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 11. 09. 2012 | 3793 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na kurz: Základy ekonomické gramotnosti

OPVK

Kurz nabízí zprostředkování základních ekonomických poznatků nejen pro neekonomy živou interaktivní formou s důrazem na chápání významu a souvislostí, ne na učení definic.

Kurz využívá nových forem pro vzdělávání dospělých – je veden zkušenou lektorkou Ing. Zuzanou Šánovou. Účastníci pilotně ověří, zda získané znalosti mohou obstát pro složení certifikované zkoušky typu EBC*L, Zerfigiziertes Bildungsmedium (mezinárodní platnost).

Forma: kombinace otevřeného kurzu (časová dotace 32 hodin), individuálních konzultací a samostudia

Třetí běh pilotního ověřování proběhne ve dnech 15., 16. a 18., 19. 10. 2012 od 8:00 do 16:00 v Jihlavě, na adrese Žižkova 89 – v prostorách bit cz training, s.r.o.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 10. 09. 2012 | 3413 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Ekonomické minimum pro neekonomy

OPVK

Kurz nabízí zprostředkování základních ekonomických poznatků nejen pro neekonomy živou interaktivní formou s důrazem na chápání významu a souvislostí, ne na učení definic.

Pořádá: bit cz training, s.r.o.
Lektor: Ing. Zuzana Šánová
Datum: 15.10.2012 08:00
Místo: Žižkova 89, 586 01 Jihlava

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 09. 2012 | 4075 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Exportní seminář - prezentaceVážení členové Hospodářské komory České republiky, vážená paní, vážený pane,

srdečně vás zveme na regionální setkání na podporu českých exportérů „Exportní semináře“.

Seminář se bude konat:
9.10.2012 - Jihlava - Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

Účast na semináři je zdarma.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 06. 09. 2012 | 3493 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ

OPVK
Fondu dalšího vzdělávání (dále jen „FDV“) a členů Krajské hospodářské komory kraje Vysočina

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na setkání pořádané Fondem dalšího vzdělávání ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou kraje Vysočina.

Téma: Představení projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“
Termín: 19. 9. 2012 od 10:00
Místo:Krajská hospodářská komora kraje Vysočina, Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 04. 09. 2012 | 2953 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

seminář: NOVELA ZÁKONA O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

Anotace: v souvislosti s novelou zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, která nabyla účinnosti dne 1.4.2012 a v souvislosti s rozsáhlou rozhodovací praxí tuzemských soudů ve vztahu k rozhodčímu řízení zejména z poslední doby, si Vás dovolujeme pozvat na odpolední seminář, jehož cílem je získat bližší informace a diskutovat na toto téma.

Termín konání: středa, 12. září 2012 od 14:00 hod.
Místo konání: Jihlava, Benešova 13, 2. patro, zasedací místnost OHK Jihlava
Cena: pro členy OHK Jihlava ZDARMA

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 17. 08. 2012 | 2793 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Archiv

Pozvánka na golfový turnaj pro členy OHK Jihlava

Vážení členové,

Přijměte prosím pozvání na tradiční golfový turnaj Okresní hospodářské komory Jihlava. Prosím Vás o včasné nahlášení účasti dle propozic v přihlášce.

Pozvánka je ke stažení zde.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 08. 2012 | 2055 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na SETKÁNÍ MANAŽERŮ KRAJE VYSOČINA

Přijměte prosím pozvání na neformální výměnu kontaktů a informací vrcholných manažerů firem, představitelů kraje, hospodářské komory a akademické obce.

Kdy: 19. 6. 2012 od 14:00
Kde: Hotel Gustav Mahler, Křížová 2 Jihlava
Předpokládaná délka: 2 hodiny

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 14. 06. 2012 | 2913 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ: JSEM DOBRÝ ŠÉF?

SEMINÁŘ: JSEM DOBRÝ ŠÉF?
  • Jak vypadá jednání „ideálního šéfa“?
  • Jaké jsou nejčastější typické omyly šéfů?
  • Proč mám na stole stále znovu problémy od podřízených?
  • Proč pracují šéfové dlouho do noci?
  • Jsem benevolentní šéf? Dělám kompromisy?
  • Nechávám lidi zvládat problémy, anebo z nich vyrábím neschopné panáky, kteří každý problém bez váhání „delegují“ šéfovi?
  • Podporuji lidi v růstu nebo mám strach ze schopných lidí?
  • Mám ve firmě disciplínu?

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 14. 05. 2012 | 3350 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ: PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM V NĚMECKU

OHK Jihlava dlouhodobě spolupracuje s německou advokátkou Marcellou Pawelka z Frankfurtu nad Mohanem. Součástí spolupráce je i organizace seminářů pro české podnikatele na aktuální témata mezinárodního obchodního práva zejména ve vztazích ČR a Německa. WWW.KANZLEIPAWELKA.DE

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 14. 05. 2012 | 2981 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI – NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Anotace semináře: Změny v pracovněprávní oblasti, které jsou již delší dobou vládou připravovány a vyvrcholily v průběhu roku 2011 návrhem rozsáhlé novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jejíž účinnost je stanovena ode dne 1. ledna 2012. Provedené změny jsou zcela zásadní povahy a dotýkají se celé řady konkrétních pracovněprávních institutů.

Lektor: Dr. Jiří Toman, CSc., odborný lektor s manažerskou praxí ve velkých akciových společnostech, pedagog na Veřejné správní akademii v Brně.
Termín: 6. 2. 2012 9,00-13,00hod.
Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, Jihlava


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 13. 01. 2012 | 3473 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY AKTUÁLNĚ PO ZMĚNÁCH K 1. 1. 2012

Vážení podnikatelé,

rádi bychom Vás pozvali na seminář, který bude přednášet Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Seminář se bude konat dne 25.1.2012 9,00 – 13,00 hod.
Místo konání bude upřesněno podle počtu účastníků.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 12. 2011 | 2753 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Konzultační den USA

Okresní hospodářská komora Jihlava ve spolupráci s vládní agenturou CzechTrade si Vás dovolují pozvat ke konzultacím exportních příležitostí a možností asistence v teritoriu Spojených států amerických s paní Zuzanou Pittnerovou, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Chicagu; bližší informace včetně možnosti přihlášení na placené konzultace uvádíme pod odkazem http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/akce-konzultacni-den-usa/

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2011 | 1436 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2011 - 2012

Zveme Vás na seminář: DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2011 - 2012

Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
Termín: 24. 10. 2011 9,00-13,00
Místo konání: Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 2.patro


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 08. 09. 2011 | 3403 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Regionální akce na podporu českých exportérů.


Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá
Exportní semináře - regionální akce na podporu českých exportérů.

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím 8 regionálních seminářů informovat české podnikatele o možnostech vývozu do zahraničí, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je v jejich úsilí o uplatnění na zahraničních trzích.

Celý projekt seriálu proexportních seminářů vyvrcholí konferencí v Praze, na které by měli přední čeští odborníci, zástupci státu i podnikatelské veřejnosti, mj. i na základě poznatků nasbíraných ze sériie exportních seminářů, zhodnotit stav a perspektivy českého exportu.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 11. 06. 2011 | 3006 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Změna termínu !!! DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2010 - 2011 (v.s. 161110)

Vážení podnikatelé, z důvodu onemocnění Ing. Klímy se termín semináře přesouvá na 1. 12. 2010.

Děkujeme za pochopení!

Náplň semináře:
V roce 2010 prošel zákon o dani z přidané hodnoty výraznými změnami, a to jak v oblasti intrakomunitárních obchodů, tak i v tuzemsku. Ministerstvo financí také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací. Od roku 2011 se chystají další změny. Obdobně je tomu v zákoně o daních z příjmů. Cílem tohoto semináře je proto rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 11. 2010 | 4236 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Podnikatelská mise do Lvova

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti na podnikatelské misi do Lvova (Ukrajina) v termínu 28. září až 1. října (úterý až pátek).
Pořadatelem podnikatelské mise je Krajská hospodářská komora kraje Vysočina a Generální konzulát ČR ve Lvově ve spolupráci s krajem Vysočina, dále s Hospodářskou komorou Lvov, Lvovskou oblastí a městem Lvov.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 04. 2010 | 4714 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Změna faxového čísla

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu faxového čísla na Hospodářskou komoru Jihlava.

Nové číslo je: +420 561 114 300.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 24. 11. 2009 | 2131 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář na téma datové schránky

Hospodářská komora Jihlava si Vás dovoluje pozvat na seminář pořádaný Hospodářskou komorou České republiky Datové schránky
kdy: 22.10.2009 od 8:30
kde: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 05. 10. 2009 | 2713 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář - DODACÍ PODMÍNKY INCOTERMS - (VS2610)

Cílem semináře je dát jeho posluchačům komplexní informace o dodacích podmínkách kupních smluv tzn. dát relevantní informace o lhůtách dodání zboží a jejich významu, o určení sjednaného místa plnění a jeho vlivu na cenu zboží a dosahované tržby při prodeji zboží, o přechodu vlastnických práv ke zboží, to vše v kontextu normovaných obchodních zvyklostí – „Dodacích podmínek INCOTERMS“.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 04. 09. 2009 | 3811 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ, OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ, MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA - (VS1911)

Do obsahu semináře byly zahrnuty základní informace o náležitostech přepravní smlouvy a světových přepravních systémech, o náležitostech zasílatelské smlouvy a fungování zasílatelských logistických systémů, o ochraně zásilek zboží při jeho přepravě včetně podmínek odpovědnosti za škodu a pojištění v mezinárodní přepravě zboží.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 04. 09. 2009 | 3266 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-101 |

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací