Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 101 nalezených)

Archiv

| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-101 |
Semináře a školení

Pozvánka na kurz: Komunikační dovednosti

Účastníci si osvojí základní techniky komunikace, získají náhled na svůj preferovaný komunikační styl a rozšíří si svůj rejstřík komunikačních dovedností.

Hlavním cílem kurzu je systematický rozvoj pracovníků vybraných malých a středních podniků v kraji Vysočina směřující především ke kultuře vnímání kvality, loajality a zlepšovatelských aktivit jako základního předpokladu pozitivního vývoje celého podniku.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 04. 02. 2014 | 3079 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2014

Od 1. ledna 2014 došlo k další novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatele stavebních pracích, dodávek či služeb a což rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. V souvislosti s významnými změnami v oblasti soukromého práva, a to především nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, bude třeba revidovat kompletní smluvní dokumentaci, jež je dodavatelům obvykle poskytována společně se zadávací dokumentací. Na soubor výše uvedených změn tak budou muset vedle zadavatelů zareagovat i dodavatelé účastníci se zadávacích či výběrových řízení.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 01. 2014 | 2978 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Obnova kulturního dědictví


Rádi bychom Vás informovali, že byly spuštěny internetové stránky www.obnovakulturnihodedictvi.cz v rámci projektu Obnova kulturního dědictví. Je také zahájen příjem přihlášek k účasti na pilotážním ověření vzdělávacího programu "Řemeslná obnova historických staveb".

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 13. 01. 2014 | 3182 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na cyklus tří seminářů k rekodifikaci českého soukromého práva

Od 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost dva základní právní předpisy rekodifikující české soukromé právo – Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích.

V důsledku chystaných změn pro Vás Okresní hospodářská komora Jihlava ve spolupráci s Advokátní kanceláří Juráš a partneři v.o.s. připravila cyklus 3 seminářů, na které si Vás tímto dovoluje pozvat.

Semináře se uskuteční ve dnech 12. 12., 17. 12. a 19. 12. 2013 v době od 10.00 do 15.00 hod. na Okresní hospodářské komoře Jihlava, Benešova 13 v Jihlavě.

Semináře jsou určeny nejen pro jednatele a majitele firem, vyšší a střední management, ale i pro osoby, které zajímají připravované změny.

Bližší informace o seminářích:
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: PRACOVNÍ PRÁVO A PREVENCE POSTIHU ANEB KONTROLY INSPEKCE PRÁCE JSOU STÁLE AKTUÁLNÍ!

Zajímá Vás problematika "švarcsystému"? Chtěli byste znát základní náležitosti smlouvy s OSVČ? Neváhejte a zúčastněte se semináře, jehož cílem je poukázat na možná rizika, kterým se firmy vystavují chybným zvolením smluvních vztahů a doporučit účastníkům, jak správně a efektivně zapojit externí spolupracovníky či zaměstnance a vyhnout se tak zastřenému pracovněprávnímu vztahu tzv. švarcsystému. Pochybení, kterých se dopouští zaměstnavatelé díky švarcsystému, trestá Státní úřad inspekce práce stále vysokými pokutami. Upozorníme Vás na povinnosti, na které se inspektoři zaměřují nejčastěji. Dozvíte se, jak přesně bude definovat švarcsystém od roku 2014 novela Občanského zákoníku.
Seminář je určen pro majitele firem, vedoucí pracovníky, personalisty a HR manažery, daňové poradce, finanční manažery, mzdové účetní a ostatní zájemce o tuto problematiku.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 24. 10. 2013 | 3233 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: MODERNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Anotace
Malé a střední podniky jsou vystaveny na trhu silné konkurenci a nedisponují velkými marketingovými rozpočty. Správně nastavit marketingovou komunikaci, za nízké náklady, můžete dokázat sami. Seznamte se s nástroji, které jsou zdarma a způsoby jak vše efektivně propojit do funkčního celku, který bude podporou Vašeho podnikání. Seminář Vám odpoví na řadu otázek a ukáže praktické využití nástrojů moderního marketingu pro Vaše podnikání. Součástí semináře jsou případové studie a možnost konzultace individuálních marketingových problémů s lektorem.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 13. 09. 2013 | 4449 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: MODERNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PRO OSVČ

Anotace
Podnikání fyzických osob vyžaduje specifické využívání marketingových nástrojů. Naučte se, jak si sami nastavit efektivní marketingovou komunikaci pro Vaše podnikání. Seznamte se s nástroji, které jsou zdarma a způsoby jak vše efektivně propojit do funkčního celku, který bude podporou Vašeho podnikání. Vyprofilujte se ve svém oboru jako uznávaná osobnost a najděte cestu k zákazníkům. Seminář Vám odpoví na řadu otázek a ukáže praktické využití nástrojů moderního marketingu pro Vaše podnikání a Vás osobně. Součástí semináře jsou případové studie a možnost konzultace individuálních marketingových problémů s lektorem.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 13. 09. 2013 | 4527 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: PRAKTICKÉ RADY A DOPORUČENÍ JAK OBCHODOVAT V RUSKU, BĚLORUSKU A KAZACHSTÁNU

Obsah kurzu

1. Jak začít s obchodováním v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu: různé způsoby jak začít na nových trzích (vyhledání vlastního obchodního zástupce, zahraniční zastoupení, založení s.r.o., vyhledání obchodního partnera - distributora atd.) s ohledem na specifika jednotlivých zemí.

2. Migrační problematika pro zahraniční zaměstance pracujících ve společnostech v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu (vyřízení pracovního povolení, pracovního víza, kvóty, vyřízení dočasného pobytu atd.).

3. Personální problematika v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu (specifika jednotlivých zemí, výše mzdy, způsoby hledání zaměstnanců, některé záležitosti z pracovního práva atd.).

4. Certifikace výrobků v Rusku, Bělorusku a Kazachstánu pro účely vyclení a dalšího použití na území těchto zemí (GOST, certifikáty celní unie, pro potraviny, medicínskou techniku a materiály, Rostěchnadzor atd.).

5. Organizace dopravy (sběrné kamióny, letecká, kamiónová doprava) a vyclení na území Ruska, Běloruska a Kazachstánu.

6. Optimalizace webových stránek v ruštině pro ruskomluvící internet RUNET. Založení domény .ru, .kz, .by, vysvětlení jednotlivých kroků, které přivedou Vaše stránky do TOP 10 podle klíčových slov (práce s redaktorem, meta tegy, keywords, alternativní názvy stránek, kontextní reklama, registrace v katalozích atd.).

7. Další způsoby propagace – veletrhy, semináře, reklama v časopisech, internetových portálech, emailing atd.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 08. 2013 | 3916 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: DODACÍ PODMÍNKY KUPNÍCH A JINÝCH SMLUV VČETNĚ INCOTERMS

Podmínky dodání zboží v mezinárodním obchodním styku vyžadují ve smluvních vztazích stanovit doby dodání – lhůty dodání zboží a důsledky jejich nedodržení, stanovit tzv. ujednané místo plnění, a to, jak ve vztahu k přechodu nákladů a rizik k dodávanému zboží, tak i plnění úředních formalit spojených s prodejem nebo nákupem zboží a kalkulaci ceny skutečně placené v obchodních fakturách. V obsahu semináře jsou také informace o dodacích podmínkách INCOTERMS a použití jednotlivých jejich doložek.

Datum zahájení: 9.10.2013, od 9:00 do 15:00
Datum ukončení: 9.10.2013
Datum posledního přihlášení: 1.10.2013


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 08. 2013 | 3622 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář "Arabský svět a obchodní příležitosti" - 19.6.2013 - Pardubice

Vážení členové OHK Jihlava,

zveme Vás na zajímavý seminář „ARABSKÝ SVĚT A OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI“. Na semináři získáte informace o možnostech exportu do arabských zemí. Seminář je pořádán partnerskou hospodářskou komorou v Pardubicích a na základě dohody ho můžeme nabídnout i našim členům, pro které platí sleva, viz přílohy.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 05. 06. 2013 | 3180 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2013 PRAKTICKY

Bezchybně provedené veřejné zadávací řízení je předpokladem úspěšně realizované investice. Nabízíme Vám proto specializovaný prakticky zaměřený seminář, který poskytne průřezovou informaci k nové úpravě veřejných zakázek a bude se věnovat klíčovým otázkám procesu zadávání.

Zaměření kurzu:

  • problematika veřejných zakázek s ohledem na novelu zákona s účinností od 1. dubna 2012, vyhlášky účinné od 1. 9. 2012
  • vše v praxi roku 2013. - konkrétní příklady, řešení případových studií

Termín: 24. 6. 2013 9.00 – 15.00 hod.
Místo konání: Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava, 2. patro
Cena: 1.300,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava 1.600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava
Lektor: Mgr. Martin Budiš, odborný lektor akreditováný MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 05. 2013 | 3968 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na inspirující workshop a seminář (nejen) pro zaměstnavatele

Workshop: Flexibilní formy práce – nadstandard či řešení pro efektivní řízení vaší firmy

Seminář: Práce na dálku – budoucnost pro vaši organizaci

Koordinační centrum práce na dálku v Třebíči ve spolupráci s projektem FIT FOR FLEXI pořádá workshop a seminář pro všechny zájemce z podnikatelské i veřejné sféry: personalisty, manažery, úředníky státní správy, pracovníky ÚP a zástupce neziskových organizací z Kraje Vysočina. Akci doporučujeme také začínajícím podnikatelům.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 21. 05. 2013 | 3407 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH REŽIMŮ V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

Tento seminář se především pořádá pro malé a střední podnikatele nebo i odpovědné pracovníky větších firem s cílem vysvětlit význam použití celních režimů při provádění zahraničně obchodní činnosti. Použití takových celních režimů nesmírně zlevňuje hospodářskou spolupráci se zahraničím, a to jak při dovozech zboží na nejistý prodej, tak i dovoz nebo vývoz zboží u zušlechtění, k dočasnému použití apod. Do obsahu semináře byly také zahrnuty informace o přepravách zboží pod celním dohledem v rámci tzv. tranzitních celních operací a také základní informace o průběhu a nárocích na celní řízení samotné.

Termín: 25. 6. 2013 9.00 – 15.00 hod.
Místo konání: Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava, 2. patro
Cena: 1.300,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava | 1.600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava
Lektor: JUDr. Jiří BABIŠ, absolvent PF UK se zaměřením na mezinárodní obchod, praxe 41 let v celní správě, více jak 20 let praxe při výuce disciplín zahraničního obchodu.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 05. 2013 | 4211 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: CELNÍ PŘEDPISY PŘI DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ

Obchodování se zbožím se subjekty ve třetích zemích (dovoz a vývoz zboží) vyžaduje od obchodníka alespoň základní znalosti celních předpisů, protože dovážené zboží a koneckonců i vyvážené zboží podléhají formalitám stanoveným celními předpisy, svůj fiskální význam má samozřejmě i dovozní clo, v neposlední řadě se můžeme setkat i s obchodně politickými opatřeními, zejména při dovozu zboží ze třetích zemí.

Termín: 18. 6. 2013 9.00 – 15.00 hod.
Místo konání: Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava, 2. patro
Cena: 1.300,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava | 1.600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava
Lektor: JUDr. Jiří BABIŠ, absolvent PF UK se zaměřením na mezinárodní obchod, praxe 41 let v celní správě, více jak 20 let praxe při výuce disciplín zahraničního obchodu.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 05. 2013 | 3874 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Zrušno: Pozvánka na workshop: OBCHODNÍ STYK S NĚMECKÝMI PARTNERY

Problematika počátku, průběhu jakož i ukončení obchodní spolupráce se zahraničním partnerem v Německu není pro řadu malých a středních firem v České republice dostatečně známa a činí jim nemalé obtíže.

Termín konání: 26. 6. 2013 09.00 – 15.00 hod.
Místo konání: Krajská hospodářská komora kraje Vysočina, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena: zdarma
Lektor: Marcella PAWELKA – zástupce Advokátní kanceláře z Frankfurtu nad Mohanem, Karpfenweg 24 (hovoří česky)


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 05. 2013 | 3823 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: "MOŽNÉ ÚSPORY MZDOVÝCH NÁKLADŮ ZAMĚSTNAVATELŮ"

Anotace:
Seminář je zaměřen na možné úspory mzdových nákladů zaměstnavatelů. Účastníci získají informace o možnosti úspory 15.900,-Kč ročně na jednoho zaměstnance, aniž by byl negativně ovlivněn jeho čistý příjem. Na semináři zazní konkrétní návody a praktické informace, jak lze systém uplatnit ve firemní praxi.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 18. 03. 2013 | 2943 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A OCHRANA MAJETKU PRO

Zveme Vás na seminář:

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A OCHRANA MAJETKU PRO FINANČNÍ NEZÁVISLOST

Témata semináře budou následující:
  • Důchodová reforma v ČR – základní principy.
  • Důchodová reforma v praktických příkladech.
  • Základní principy ochrany majetku pro majitele firem a manažery – WEALTH PROTECTION
Termín konání:28. 3. 2013 9.00 – 11.00 hod.
Místo konání:OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena:zdarma
Lektor:Zdeněk ČECH - zástupce asociace €FPA ČR

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 03. 2013 | 3157 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Přijďte na přednášku: Jsem dobrý šéf?

Hlavní témata přednášky:

Jak své zaměstnance motivovat bez odměn a benefitů?
Jak spravedlivě měřit výkony svých zaměstnanců?
Jak delegovat práci tak, abych se sám neutopil v operativě?
Je komunikace mezi mnou a mými lidmi příjemná, avšak jednoznačná?
Jsem dobrým šéfem pro své zaměstnance?

Nečekají Vás žádné suché teorie, pouze praktické návody, které můžete ihned použít.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 02. 2013 | 3276 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Jazykový kurz obchodní angličtiny

OPVK

Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé angličtináře. Výuka bude probíhat v zasedací místnosti OHK JI, Benešova 13, 586 01 Jihlava, v době od dubna do září 2013 a to dvakrát měsíčně, vždy ve středu od 13.00 do 17.00 hod. ve skupině 8 – 10 účastníků. Časová dotace činí 50 vyučovacích hodin (10 pětihodinových bloků, kdy jedna vyučovací hodina je v rozsahu 45 minut).

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 02. 2013 | 4080 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na kurz zaměřený na manažerské dovednosti a psychologii

OPVK

Kurz bude probíhat v zasedací místnosti OHK JI, Benešova 13, 586 01 Jihlava, ve dnech 23. 5., 6. 6. a 20. 6. 2013 od 13.00 do 18 hod. ve skupině 12 – 15 účastníků. Časová dotace činí 15 vyučovacích hodin (3 pětihodinové bloky, kdy jedna vyučovací hodina je v rozsahu 45 minut).

Hlavním cílem kurzu je systematický rozvoj pracovníků vybraných malých a středních podniků v kraji Vysočina směřující především ke kultuře vnímání kvality, loajality a zlepšovatelských aktivit jako základního předpokladu pozitivního vývoje celého podniku.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 02. 2013 | 3886 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ FIREMNÍCH POHLEDÁVEK V ROCE 2013

Anotace semináře:
Platební morálka českých firem se stále zhoršuje. Průměrná doba splatnosti faktur se prodloužila v posledních čtyřech letech o polovinu tj. na cca 75 dní. Celkové pohledávky způsobené druhotnou platební neschopností přesáhly v loňském roce 180 miliard korun a bylo vyhlášeno 16.956 osobních a 3.692 firemních bankrotů.
Pozdní platba za odvedenou práci a služby je v Česku specialitou převážné většiny firem. Na semináři se s Vámi podělíme o naše zkušenosti s prevencí předcházení pohledávek, s jejich efektivním řízením, vymáháním či postoupením.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 17. 01. 2013 | 3785 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: Daň z přidané hodnoty 2012 - 2013, 10. 12. 2012

Zveme Vás na seminář, který bude přednášet Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.
  • 10. 12. 2012 Daň z přidané hodnoty 2012 - 2013
Anotace semináře:
Daň z přidané hodnoty by měla začátkem roku 2013 projít podstatnými legislativními změnami, především v oblasti tuzemských plnění, v rámci tzv. technické novely. Změny a potíže jsou samozřejmě i v roce 2012 – především oblast přenesené daňové povinnosti. Cílem tohoto semináře je proto podrobný rozbor aktuálních problematických ustanovení zákona o DPH a ukázka řady praktických důsledků pro podnikatelské subjekty. Seminář je tematicky zaměřen jak na tuzemská, tak i unijní a zahraniční plnění.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 11. 2012 | 2999 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Komunikační a prezentační dovednosti, rétorika

OPVK

Kurz je zaměřen na osvojení si metod používaných ve vzdělávání dospělých se zaměřením na interaktivní výukové metody. Nabízí nejen seznámení se s terminologií a užívanými pojmy v oblasti tréninkových metod dospělých, ale poskytne ucelený přehled metod práce s účastníky školení od cíle vzdělávací aktivity přes komunikační dovednosti, taktiku v komunikaci, důležitost motivace a umění prezentace s maximálním využitím interaktivních prvků.

Rozsah: 16 vyučovacích hodin Termín konání: 22.-23. 10. 2012 od 8:00 do 16:00 Místo konání: Žižkova 89 - objekt nákupního centra Krystal

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 10. 2012 | 3245 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Tvorba moderní funkční účinnosti seminářů pro dospělé

OPVK

Kurz je zaměřen na osvojení si metod tvorby jednotlivých kroků vzdělávací aktivity a stanovení efektivního způsobu hodnocení její účinnosti. Nabízí nejen seznámení se s terminologií a užívanými pojmy v oblasti tvorby a účinnosti seminářů pro dospělé, ale poskytne ucelený přehled přípravy, analýzy vzdělávacích potřeb a samotné realizace vzdělávací aktivity. Účastníci získají znalosti a dovednosti v projektování vzdělávacích aktivit a v nastavení způsobu jejich evaluace.
Maximálně využívá interaktivních prvků.

Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Termín konání: 25.-26. 10. 2012
Místo konání: Žižkova 89 - objekt nákupního centra Krystal - Učebna měkkých dovedností

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 10. 2012 | 3202 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Metody a výstup analýzy vzdělávacích potřeb v průmyslových podnicích

OPVK

Kurz nabízí seznámení s terminologií, užívanými pojmy a zejména s postupy při analýzách vzdělávacích potřeb v průmyslových podnicích. Lektorka maximálně využívá interaktivních prvků, používá příkladů „dobré praxe“. Účastník získá dovednost analyzovat potřeby organizace/firmy v oblasti vzdělávacích aktivit. Na jejich základě tyto potřeby dokáže přesně definovat a ovlivnit efektivitu vzdělávání i jeho přínos.

Rozsah: 16 vyučovacích hodin
Termín konání: 1.-2. 11. 2012 od 8:00 do 16:00
Místo konání: Žižkova 89 v prostorách bit cz training, s.r.o.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 10. 2012 | 2872 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 | 100-101 |

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací