Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 857 nalezených)

Semináře a školení

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY AKTUÁLNĚ PO ZMĚNÁCH K 1. 1. 2012

Vážení podnikatelé,

rádi bychom Vás pozvali na seminář, který bude přednášet Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Seminář se bude konat dne 25.1.2012 9,00 – 13,00 hod.
Místo konání bude upřesněno podle počtu účastníků.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 12. 2011 | 2508 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Diskuse

PF 2012| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 12. 2011 | 1501 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Pozvánka na Veletrh komunitárních programů

Dne 6. prosince 2011 od 9:30 - 15:30 se pod záštitou radního pro oblast regionálního rozvoje pana Martina Hyského uskuteční v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, v místnosti B 3.16 akce s názvem Veletrh komunitárních programů aneb jak úspěšně žádat o finanční prostředky přímo z Evropské komise. Do Kraje Vysočina přijedou při této příležitosti odborníci, kteří představí jednotlivé programy a poradí, jakým způsobem žádat o evropské peníze.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 11. 2011 | 2778 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Technická Vysočina

OHK Jihlava je partnerem projektu Technická Vysočina


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0034
Cílem projektu je prohloubit regionální nabídku a kvalitu dalšího vzdělávání pro technicky zaměřené firmy v kraji Vysočina a zároveň posílení vztahu mezi lektory, vzdělávacími institucemi a firemní sférou. Posílit informovanost firem o nabídce vzdělávacích služeb a naopak vzdělávacích organizací o potřebách trhu práce.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 24. 10. 2011 | 3985 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Společně na trhu práce (STP)

Jednodenní výměnná stáž do Rakouska pro firmy z Vysočiny


PROJEKT „2011: SPOLEČNĚ NA TRHU PRÁCE VYSOČINA – DOLNÍ RAKOUSKO“
Reg. číslo.: M00190

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na Jednodenní výměnnou stáž do Rakouska pro firmy z Vysočiny
Termín: 25. 10. 2011


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 13. 10. 2011 | 4691 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Mafidis

ZVEME VÁS NA „PILOTNÍ KURZ“ PROJEKTU „MAFIDIS+“

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na BEZPLATNÝ vzdělávací kurz projektu MAFIDIS+ (Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině), kde je OHK Jihlava partnerem projektu. Cílem kurzu je seznámení se s možnostmi vzdělávacího programu, určeného pro samostudium na internetu, který poskytuje praktické informace, tipy a cvičení pro konkrétní využívání internetu a metod eBusinessu v podnikání a při styku malých podniků s veřejnou správou obecně, s přihlédnutím k podmínkám Kraje Vysočina.

Kurzy se budou konat v jednotlivých okresech Kraje Vysočina.

Zde je ke stažení pozvánka.

Kontaktní osoba:
Lenka HOFMANOVÁ, EPMA
tel.: 234 602 267 | mob.: 734 646 116 | e-mail: hofmanova@epma.cz

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 10. 2011 | 1619 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Most k partnerství

KHK KRAJE VYSOČINA VÁZ ZVE NA KONFERENCI: "Regionální rozvoj a cestovní ruch"

Konference se koná v rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť. Pod záštitou Vysoké školy polytechnické Jihlava - Katedry Cestovního ruchu.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 10. 2011 | 2976 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Konzultační den USA

Okresní hospodářská komora Jihlava ve spolupráci s vládní agenturou CzechTrade si Vás dovolují pozvat ke konzultacím exportních příležitostí a možností asistence v teritoriu Spojených států amerických s paní Zuzanou Pittnerovou, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Chicagu; bližší informace včetně možnosti přihlášení na placené konzultace uvádíme pod odkazem http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/akce-konzultacni-den-usa/

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2011 | 1335 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2011 - 2012

Zveme Vás na seminář: DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2011 - 2012

Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
Termín: 24. 10. 2011 9,00-13,00
Místo konání: Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 2.patro


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 08. 09. 2011 | 3163 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Centrum zahraničního obchodu

Centrum zahraničního obchodu kraje Vysočina


Okresní hospodářská komora Jihlava za finanční podpory Kraje Vysočina realizuje projekt Centrum zahraničního obchdou. Díky projektu vzniklo při naší OHK poradenské místo, na které se můžete obrátit v případě potřeby pomoct s aktivitami spojenými se zahraničním obchodem.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2011 | 4047 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

Projket: Technet - nabídka spolupráce


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Nabídka spolupráce v projektu „Nové materiály a technologie – spojení výzkumu, vývoje a technické praxe“ neboli TechNet, je realizována pomocí aktivní komunikační sítě tvořenou kontaktními pracovníky. Na které se neváhejte obrátit v případě Vašeho zájmu o spolupráci.

Informace o možnostech spolupráce jsou ke stažení ve formátu PDF (5MB).


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 08. 2011 | 4160 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Společně na trhu práce (STP)

2011: Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko


OP Evropská Územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007 – 2013

Název projektu: 2011:
Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko

Partneři projektu: Krajská hospodářská komora kraje Vysočina (Leadpartner), Hospodářská komora Dolního Rakouska, Úřad práce Dolního Rakouska, Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Jihlavě.

Doba trvání projektu: 03/2011 – 2/2014

Cíle projektu:
 • vytvoření nové bilaterální platformy na Vysočině a v Dolním Rakousku, kterou tvoří sociální partneři, správa trhu práce, hospodářské komory a komora zastupující zájmy pracovníku;
 • íření znalostí právních záležitostí - know how transfer, podpora zaměstnávání, znalost nařízení na rakouském trhu práce po r. 2011 a podmínek pro vykonávání různých profesí v sousední zemi
 • poradenství, které poskytují úředníci Hospodářských komor a Úřadů práce a podpora cílové skupiny v zahraničních aktivitách a kooperacích;
 • optimalizace přeshraničního zprostředkování práce a spolupráce správních orgánů trhu práce a sociálních partnerů;
 • vytvoření dvojjazyčné internetové platformy, která bude obsahovat informace o nabídce předem určených volných pozic v ČR a AT, kontakty na kontaktní osoby a poradenské místa, analýzy trhu práce

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 08. 2011 | 17726 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE – SPOJENÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A TECHNICKÉ PRAXE NEBOLI TECHNET


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Popis projektu:
Cílem projektu je přispět k odstranění komunikačních bariér mezi potenciálními partnery z akademické obce a podnikatelské sféry a nastavení takových společných aktivit, které umožní systematickou a dlouhodobou spolupráci partnerů zapojených v projektu. Realizátorem projektu je Technická univerzita v Liberci spolu s partnery Hospodářskou komorou ČR, Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Českým vysokým učením technickým a agenturou CzechInvest. V projektu jde mimo jiné o vytvoření aktivní komunikační sítě v oblasti nových materiálů a technologií, která zahrnuje hodnocení jakosti a spolehlivosti výroby.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 07. 2011 | 5857 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

EU pro podnikatele

- nový nástroj pro prohloubení komunikace podnikatelské sféry a bruselské reprezentace.

Na webu české reprezentace v Bruselu byl z iniciativy Mileny Vicenové, velvyslankyně a stálé představitelky ČR při EU založen nový oddíl, zamýšlený především pro podnikatele nebo zástupce nevládních organizací. Jeho smyslem je vytvoření prostoru pro vyslovení názorů a připomínek především k legislativě EU ovlivňující podnikatelské prostředí, fungování společného trhu a tématům související s podnikatelskou sférou ve vztahu k EU.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 06. 2011 | 3924 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Regionální akce na podporu českých exportérů.


Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá
Exportní semináře - regionální akce na podporu českých exportérů.

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím 8 regionálních seminářů informovat české podnikatele o možnostech vývozu do zahraničí, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je v jejich úsilí o uplatnění na zahraničních trzích.

Celý projekt seriálu proexportních seminářů vyvrcholí konferencí v Praze, na které by měli přední čeští odborníci, zástupci státu i podnikatelské veřejnosti, mj. i na základě poznatků nasbíraných ze sériie exportních seminářů, zhodnotit stav a perspektivy českého exportu.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 11. 06. 2011 | 2810 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
SVaV

PROJEKT SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina je partnerem projektu „SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY“ (SVV), jehož nositelem je agentura CzechTrade.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 06. 06. 2011 | 4254 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Společně na trhu práce (STP)

OTEVŘENÍ TRHU PRÁCE V RAKOUSKU PO 1. 5. 2011


Krajská hospodářská komora kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář v rámci projektu „ 2011: Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko“

Termín konání: 15. 6. 2011
Místo konání: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Místnost B. 316


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 05. 2011 | 4704 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TNP

Webová aplikace - www.najdikurz.cz

OPVK

Okresní hospodářská komora Jihlava v době od 1. 7. 2010 do 31. 3. 2012 realizuje projekt zaměřený na podporu nabídky dalšího vzdělávání s názvem „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0027,


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 05. 2011 | 4401 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

Projekt: TechNet - nově otevřené kontaktní místo na OHK Jihlava


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavní náplní projektu „Nové materiály a technologie – spojení výzkumu, vývoje a technické praxe“ neboli TechNet, je vytvoření aktivní komunikační sítě v oblasti nových materiálů a technologií. Součástí projektu je realizace workshopů a seminářů. Společným nástrojem projektu je diskusní fórum a webová stránka http://technet.tul.cz, kde mohou zájemci z řad odborné i laické veřejnosti sdílet své náměty, připomínkovat aktivity a navrhovat řešení problémů tak, aby se mohly v budoucnu operativně řešit požadavky nejen zapojených partnerů. Přinášet aktuální informace o vzájemné spolupráci, analyzovat, zpracovávat a šířit nové informace o oboru v oblasti vědy a výzkumu i průmyslové praxe.

Kontaktní osoba: Milan Novák,
tel.: 561 114 333, mail: novak@hkjihlava.cz

Nositelem projektu je Technická univerzita Liberec, partner projektu Hospodářská komora České Republiky.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 11. 05. 2011 | 3558 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014

Agentura CzechInvest vyhlašuje výzvu k účasti pro pobyt v Silicon Valley nebo na východním pobřeží USA v termínu červenec – prosinec 2011. Termín pro odevzdání přihlášek je 8. 5. 2011. Veškeré informace o projektu včetně přihlášek a podmínek účasti jsou na www.czechaccelerator.cz

Cíl projektu

 1. Najít vhodného investora – fond rizikového (venture) kapitálu, business angel;
 2. Najít vhodného technologického partnera
  1. který je schopen spolupracovat na dalším vývoji produktu
  2. který může do MSP kapitálově vstoupit
  3. který může MSP převzít
  4. který pomůže najít a vytvořit vhodnou distribuční síť;
 3. Založit vlastní distribuční síť.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 07. 04. 2011 | 5968 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

NALEZENÍ KAPITÁLOVÉHO NEBO STRATEGICKÉHO PARTNERA

CZECHLINK USNADNÍ FIRMÁM NALEZENÍ KAPITÁLOVÉHO NEBO STRATEGICKÉHO PARTNERA PROJEKT CZECHLINK POMŮŽE ČESKÝM SPOLEČNOSTEM PŘIVÉST ZAHRANIČNÍ KAPITÁL

S hledáním investičních partnerů ze zahraničí pomůže českým podnikům CzechLink – speciální projekt CzechInvestu. V jeho rámci Agentura pro podporu podnikání a investic- CzechInvest zdarma vypracuje komplexní prospekt s analýzou finančních výsledků přihlášených českých firem a bude je aktivně nabízet v zahraničí i v České republice. Projektem CzechLink rozšiřuje CzechInvest portfolio svých činností, kterými podporuje příliv investic do České republiky.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 18. 02. 2011 | 5830 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Změna termínu !!! DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2010 - 2011 (v.s. 161110)

Vážení podnikatelé, z důvodu onemocnění Ing. Klímy se termín semináře přesouvá na 1. 12. 2010.

Děkujeme za pochopení!

Náplň semináře:
V roce 2010 prošel zákon o dani z přidané hodnoty výraznými změnami, a to jak v oblasti intrakomunitárních obchodů, tak i v tuzemsku. Ministerstvo financí také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací. Od roku 2011 se chystají další změny. Obdobně je tomu v zákoně o daních z příjmů. Cílem tohoto semináře je proto rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 11. 2010 | 3963 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Seminář: EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ POMOCÍ ÚSPOR ENERGIE

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář, který se uskuteční v rámci projektů z Operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007- 2013

EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ POMOCÍ ÚSPOR ENERGIE
NÁMĚTY A PŘÍKLADY Z ČESKÉ A RAKOUSKÉ PRAXE

Pořadatelé: Krajská hospodářská komora kraje Vysočina a Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.

Termín a místo konání: 3. 11. 2010, sídlo společnosti S.O.K, Hrotovická 162 - Průmyslová zóna, 674 01 Třebíč
Více o semináři| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 10. 2010 | 1725 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Konzultační dny

konzultační den: MOŽNOSTI PODNIKÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU DOLNÍHO RAKOUSKA

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na konzultační den v rámci projektu „Hospodářský prostor Waldviertel – Vysočina - Jižní Čechy“

MOŽNOSTI PODNIKÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU DOLNÍHO RAKOUSKA
Více o konzultačním dni


Termín: 27. 10. 2010, Místo konání: Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 58601 Jihlava

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 10. 2010 | 1592 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Daňový kalendář
<<prosinec
02.01.2018
Daň z příjmů
09.01.2018
Spotřební daň
20.01.2018
Daň z přidané hodnoty
22.01.2018
Daň z příjmů
24.01.2018
Spotřební daň
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Daň z přidané hodnoty
25.01.2018
Energetické daně
25.01.2018
Spotřební daň
25.01.2018
Spotřební daň
31.01.2018
Biopaliva
31.01.2018
Daň silniční
31.01.2018
Daň z nemovitých věcí
31.01.2018
Daň z příjmů
09.02.2018
Spotřební daň
15.02.2018
Daň z příjmů
15.02.2018
Daň z příjmů
20.02.2018
Daň z příjmů
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Daň z přidané hodnoty
26.02.2018
Energetické daně
26.02.2018
Spotřební daň
26.02.2018
Spotřební daň
26.02.2018
Spotřební daň
28.02.2018
Daň z příjmů
01.03.2018
Daň z příjmů
01.03.2018
Odvod z loterií a jiných podobných her
12.03.2018
Spotřební daň
15.03.2018
Daň z příjmů
20.03.2018
Daň z příjmů
20.03.2018
Daň z příjmů
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Daň z přidané hodnoty
26.03.2018
Energetické daně
26.03.2018
Spotřební daň
26.03.2018
Spotřební daň
27.03.2018
Spotřební daň
03.04.2018
Daň z příjmů
03.04.2018
Daň z příjmů
03.04.2018
Daň z příjmů
09.04.2018
Spotřební daň
16.04.2018
Daň silniční
20.04.2018
Daň z přidané hodnoty
20.04.2018
Daň z příjmů
24.04.2018
Spotřební daň
25.04.2018
Daň z hazardních her
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Daň z přidané hodnoty
25.04.2018
Energetické daně
25.04.2018
Spotřební daň
25.04.2018
Spotřební daň
30.04.2018
30.04.2018
Daň z příjmů
10.05.2018
Spotřební daň
21.05.2018
Daň z příjmů
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Daň z přidané hodnoty
25.05.2018
Energetické daně
25.05.2018
Spotřební daň
25.05.2018
Spotřební daň
25.05.2018
Spotřební daň
31.05.2018
Daň z nemovitých věcí
31.05.2018
Daň z nemovitých věcí
31.05.2018
Daň z příjmů
11.06.2018
Spotřební daň
15.06.2018
Daň z příjmů
20.06.2018
Daň z příjmů
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Daň z přidané hodnoty
25.06.2018
Energetické daně
25.06.2018
Spotřební daň
25.06.2018
Spotřební daň
25.06.2018
Spotřební daň
02.07.2018
Daň z příjmů
02.07.2018
Daň z příjmů
02.07.2018
Oznámení CRS (GATCA)
02.07.2018
Oznámení FATCA
10.07.2018
Spotřební daň
16.07.2018
Daň silniční
20.07.2018
Daň z přidané hodnoty
20.07.2018
Daň z příjmů
25.07.2018
Daň z hazardních her
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Daň z přidané hodnoty
25.07.2018
Energetické daně
25.07.2018
Spotřební daň
25.07.2018
Spotřební daň
25.07.2018
Spotřební daň
30.07.2018
31.07.2018
Daň z příjmů
09.08.2018
Spotřební daň
20.08.2018
Daň z příjmů
24.08.2018
Spotřební daň
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Daň z přidané hodnoty
27.08.2018
Energetické daně
27.08.2018
Spotřební daň
27.08.2018
Spotřební daň
31.08.2018
Daň z nemovitých věcí
31.08.2018
Daň z příjmů
10.09.2018
Spotřební daň
17.09.2018
Daň z příjmů
20.09.2018
Daň z příjmů
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Daň z přidané hodnoty
25.09.2018
Energetické daně
25.09.2018
Spotřební daň
25.09.2018
Spotřební daň
25.09.2018
Spotřební daň
30.09.2018
Daň z přidané hodnoty
01.10.2018
Daň z příjmů
10.10.2018
Spotřební daň
16.10.2018
Daň silniční
20.10.2018
Daň z přidané hodnoty
22.10.2018
Daň z příjmů
25.10.2018
Daň z hazardních her
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Daň z přidané hodnoty
25.10.2018
Energetické daně
25.10.2018
Spotřební daň
25.10.2018
Spotřební daň
25.10.2018
Spotřební daň
31.10.2018
Daň z přidané hodnoty
31.10.2018
Daň z příjmů
09.11.2018
Spotřební daň
20.11.2018
Daň z příjmů
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Daň z přidané hodnoty
26.11.2018
Energetické daně
26.11.2018
Spotřební daň
26.11.2018
Spotřební daň
26.11.2018
Spotřební daň
30.11.2018
Daň z nemovitých věcí
30.11.2018
Daň z příjmů
10.12.2018
Spotřební daň
17.12.2018
Daň silniční
17.12.2018
Daň z příjmů
20.12.2018
Daň z příjmů
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Daň z přidané hodnoty
27.12.2018
Energetické daně
27.12.2018
Spotřební daň
27.12.2018
Spotřební daň
27.12.2018
Spotřební daň
31.12.2018
Daň z příjmů

Kalendář
<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací