Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 852 nalezených)

Mafidis

ZVEME VÁS NA „PILOTNÍ KURZ“ PROJEKTU „MAFIDIS+“

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na BEZPLATNÝ vzdělávací kurz projektu MAFIDIS+ (Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině), kde je OHK Jihlava partnerem projektu. Cílem kurzu je seznámení se s možnostmi vzdělávacího programu, určeného pro samostudium na internetu, který poskytuje praktické informace, tipy a cvičení pro konkrétní využívání internetu a metod eBusinessu v podnikání a při styku malých podniků s veřejnou správou obecně, s přihlédnutím k podmínkám Kraje Vysočina.

Kurzy se budou konat v jednotlivých okresech Kraje Vysočina.

Zde je ke stažení pozvánka.

Kontaktní osoba:
Lenka HOFMANOVÁ, EPMA
tel.: 234 602 267 | mob.: 734 646 116 | e-mail: hofmanova@epma.cz

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 10. 2011 | 1687 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Most k partnerství

KHK KRAJE VYSOČINA VÁZ ZVE NA KONFERENCI: "Regionální rozvoj a cestovní ruch"

Konference se koná v rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť. Pod záštitou Vysoké školy polytechnické Jihlava - Katedry Cestovního ruchu.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 10. 2011 | 3137 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Konzultační den USA

Okresní hospodářská komora Jihlava ve spolupráci s vládní agenturou CzechTrade si Vás dovolují pozvat ke konzultacím exportních příležitostí a možností asistence v teritoriu Spojených států amerických s paní Zuzanou Pittnerovou, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Chicagu; bližší informace včetně možnosti přihlášení na placené konzultace uvádíme pod odkazem http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/akce-konzultacni-den-usa/

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 09. 2011 | 1400 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Seminář: DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2011 - 2012

Zveme Vás na seminář: DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2011 - 2012

Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
Termín: 24. 10. 2011 9,00-13,00
Místo konání: Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 2.patro


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 08. 09. 2011 | 3311 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Centrum zahraničního obchodu

Centrum zahraničního obchodu kraje Vysočina


Okresní hospodářská komora Jihlava za finanční podpory Kraje Vysočina realizuje projekt Centrum zahraničního obchdou. Díky projektu vzniklo při naší OHK poradenské místo, na které se můžete obrátit v případě potřeby pomoct s aktivitami spojenými se zahraničním obchodem.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2011 | 4205 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

Projket: Technet - nabídka spolupráce


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Nabídka spolupráce v projektu „Nové materiály a technologie – spojení výzkumu, vývoje a technické praxe“ neboli TechNet, je realizována pomocí aktivní komunikační sítě tvořenou kontaktními pracovníky. Na které se neváhejte obrátit v případě Vašeho zájmu o spolupráci.

Informace o možnostech spolupráce jsou ke stažení ve formátu PDF (5MB).


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 08. 2011 | 4251 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Společně na trhu práce (STP)

2011: Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko


OP Evropská Územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007 – 2013

Název projektu: 2011:
Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko

Partneři projektu: Krajská hospodářská komora kraje Vysočina (Leadpartner), Hospodářská komora Dolního Rakouska, Úřad práce Dolního Rakouska, Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Jihlavě.

Doba trvání projektu: 03/2011 – 2/2014

Cíle projektu:
 • vytvoření nové bilaterální platformy na Vysočině a v Dolním Rakousku, kterou tvoří sociální partneři, správa trhu práce, hospodářské komory a komora zastupující zájmy pracovníku;
 • íření znalostí právních záležitostí - know how transfer, podpora zaměstnávání, znalost nařízení na rakouském trhu práce po r. 2011 a podmínek pro vykonávání různých profesí v sousední zemi
 • poradenství, které poskytují úředníci Hospodářských komor a Úřadů práce a podpora cílové skupiny v zahraničních aktivitách a kooperacích;
 • optimalizace přeshraničního zprostředkování práce a spolupráce správních orgánů trhu práce a sociálních partnerů;
 • vytvoření dvojjazyčné internetové platformy, která bude obsahovat informace o nabídce předem určených volných pozic v ČR a AT, kontakty na kontaktní osoby a poradenské místa, analýzy trhu práce

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 08. 2011 | 18099 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE – SPOJENÍ VÝZKUMU, VÝVOJE A TECHNICKÉ PRAXE NEBOLI TECHNET


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Popis projektu:
Cílem projektu je přispět k odstranění komunikačních bariér mezi potenciálními partnery z akademické obce a podnikatelské sféry a nastavení takových společných aktivit, které umožní systematickou a dlouhodobou spolupráci partnerů zapojených v projektu. Realizátorem projektu je Technická univerzita v Liberci spolu s partnery Hospodářskou komorou ČR, Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Českým vysokým učením technickým a agenturou CzechInvest. V projektu jde mimo jiné o vytvoření aktivní komunikační sítě v oblasti nových materiálů a technologií, která zahrnuje hodnocení jakosti a spolehlivosti výroby.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 07. 2011 | 6021 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

EU pro podnikatele

- nový nástroj pro prohloubení komunikace podnikatelské sféry a bruselské reprezentace.

Na webu české reprezentace v Bruselu byl z iniciativy Mileny Vicenové, velvyslankyně a stálé představitelky ČR při EU založen nový oddíl, zamýšlený především pro podnikatele nebo zástupce nevládních organizací. Jeho smyslem je vytvoření prostoru pro vyslovení názorů a připomínek především k legislativě EU ovlivňující podnikatelské prostředí, fungování společného trhu a tématům související s podnikatelskou sférou ve vztahu k EU.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 16. 06. 2011 | 4043 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Regionální akce na podporu českých exportérů.


Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá
Exportní semináře - regionální akce na podporu českých exportérů.

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím 8 regionálních seminářů informovat české podnikatele o možnostech vývozu do zahraničí, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je v jejich úsilí o uplatnění na zahraničních trzích.

Celý projekt seriálu proexportních seminářů vyvrcholí konferencí v Praze, na které by měli přední čeští odborníci, zástupci státu i podnikatelské veřejnosti, mj. i na základě poznatků nasbíraných ze sériie exportních seminářů, zhodnotit stav a perspektivy českého exportu.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 11. 06. 2011 | 2931 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
SVaV

PROJEKT SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina je partnerem projektu „SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY“ (SVV), jehož nositelem je agentura CzechTrade.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 06. 06. 2011 | 4345 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Společně na trhu práce (STP)

OTEVŘENÍ TRHU PRÁCE V RAKOUSKU PO 1. 5. 2011


Krajská hospodářská komora kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář v rámci projektu „ 2011: Společně na trhu práce Vysočina – Dolní Rakousko“

Termín konání: 15. 6. 2011
Místo konání: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Místnost B. 316


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 05. 2011 | 4866 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TNP

Webová aplikace - www.najdikurz.cz

OPVK

Okresní hospodářská komora Jihlava v době od 1. 7. 2010 do 31. 3. 2012 realizuje projekt zaměřený na podporu nabídky dalšího vzdělávání s názvem „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0027,


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 05. 2011 | 4547 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
TechNet

Projekt: TechNet - nově otevřené kontaktní místo na OHK Jihlava


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavní náplní projektu „Nové materiály a technologie – spojení výzkumu, vývoje a technické praxe“ neboli TechNet, je vytvoření aktivní komunikační sítě v oblasti nových materiálů a technologií. Součástí projektu je realizace workshopů a seminářů. Společným nástrojem projektu je diskusní fórum a webová stránka http://technet.tul.cz, kde mohou zájemci z řad odborné i laické veřejnosti sdílet své náměty, připomínkovat aktivity a navrhovat řešení problémů tak, aby se mohly v budoucnu operativně řešit požadavky nejen zapojených partnerů. Přinášet aktuální informace o vzájemné spolupráci, analyzovat, zpracovávat a šířit nové informace o oboru v oblasti vědy a výzkumu i průmyslové praxe.

Kontaktní osoba: Milan Novák,
tel.: 561 114 333, mail: novak@hkjihlava.cz

Nositelem projektu je Technická univerzita Liberec, partner projektu Hospodářská komora České Republiky.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 11. 05. 2011 | 3649 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014

Agentura CzechInvest vyhlašuje výzvu k účasti pro pobyt v Silicon Valley nebo na východním pobřeží USA v termínu červenec – prosinec 2011. Termín pro odevzdání přihlášek je 8. 5. 2011. Veškeré informace o projektu včetně přihlášek a podmínek účasti jsou na www.czechaccelerator.cz

Cíl projektu

 1. Najít vhodného investora – fond rizikového (venture) kapitálu, business angel;
 2. Najít vhodného technologického partnera
  1. který je schopen spolupracovat na dalším vývoji produktu
  2. který může do MSP kapitálově vstoupit
  3. který může MSP převzít
  4. který pomůže najít a vytvořit vhodnou distribuční síť;
 3. Založit vlastní distribuční síť.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 07. 04. 2011 | 6151 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

NALEZENÍ KAPITÁLOVÉHO NEBO STRATEGICKÉHO PARTNERA

CZECHLINK USNADNÍ FIRMÁM NALEZENÍ KAPITÁLOVÉHO NEBO STRATEGICKÉHO PARTNERA PROJEKT CZECHLINK POMŮŽE ČESKÝM SPOLEČNOSTEM PŘIVÉST ZAHRANIČNÍ KAPITÁL

S hledáním investičních partnerů ze zahraničí pomůže českým podnikům CzechLink – speciální projekt CzechInvestu. V jeho rámci Agentura pro podporu podnikání a investic- CzechInvest zdarma vypracuje komplexní prospekt s analýzou finančních výsledků přihlášených českých firem a bude je aktivně nabízet v zahraničí i v České republice. Projektem CzechLink rozšiřuje CzechInvest portfolio svých činností, kterými podporuje příliv investic do České republiky.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 18. 02. 2011 | 5948 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Změna termínu !!! DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2010 - 2011 (v.s. 161110)

Vážení podnikatelé, z důvodu onemocnění Ing. Klímy se termín semináře přesouvá na 1. 12. 2010.

Děkujeme za pochopení!

Náplň semináře:
V roce 2010 prošel zákon o dani z přidané hodnoty výraznými změnami, a to jak v oblasti intrakomunitárních obchodů, tak i v tuzemsku. Ministerstvo financí také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací. Od roku 2011 se chystají další změny. Obdobně je tomu v zákoně o daních z příjmů. Cílem tohoto semináře je proto rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 11. 2010 | 4144 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Seminář: EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ POMOCÍ ÚSPOR ENERGIE

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář, který se uskuteční v rámci projektů z Operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká Republika 2007- 2013

EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ POMOCÍ ÚSPOR ENERGIE
NÁMĚTY A PŘÍKLADY Z ČESKÉ A RAKOUSKÉ PRAXE

Pořadatelé: Krajská hospodářská komora kraje Vysočina a Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o.

Termín a místo konání: 3. 11. 2010, sídlo společnosti S.O.K, Hrotovická 162 - Průmyslová zóna, 674 01 Třebíč
Více o semináři| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 10. 2010 | 1784 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Konzultační dny

konzultační den: MOŽNOSTI PODNIKÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU DOLNÍHO RAKOUSKA

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na konzultační den v rámci projektu „Hospodářský prostor Waldviertel – Vysočina - Jižní Čechy“

MOŽNOSTI PODNIKÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU DOLNÍHO RAKOUSKA
Více o konzultačním dni


Termín: 27. 10. 2010, Místo konání: Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 58601 Jihlava

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 10. 2010 | 1651 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Konzultační dny

MOŽNOSTI konzultační den: PODNIKÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU DOLNÍHO RAKOUSKA

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na konzultační den v rámci projektu „Hospodářský prostor Waldviertel – Vysočina - Jižní Čechy“

MOŽNOSTI PODNIKÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU DOLNÍHO RAKOUSKA
Více o konzultačním dni


Termín: 14. 10. 2010, Místo konání: Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 75/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 09. 2010 | 1710 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Mafidis

OHK Jihlava je partnerem projektu: Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině +

Okresní hospodářská komora Jihlava je partnerem projektu Agentury pro evropské projekty & management - "Malá firma v digitální ekonomice a informační společnosti na Vysočině +" - reg. číslo projektu CZ.1.07/3.2.09/01.0009.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 09. 2010 | 4369 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
VZOS

INFORMACE O PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

„VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V ODVĚTVÍ STAVEBNICTVÍ“
registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/33.00005

Od měsíce ledna 2010 se Okresní hospodářská komora (OHK) Jihlava jako jeden z partnerů Regionální hospodářské komory Brno podílí na realizaci projektu „Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví“. Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem podnikajících ve stavebnictví, které jsou členy 13, do projektu zapojených, hospodářských komor, případně členy Svazu drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru stavebnictví České republiky.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 09. 2010 | 4841 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
SVaV

Projekt: Společná účast na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2010 - 2012

Hospodářská komora České republiky uspěla ve výběrovém řízení agentury CzechTrade a stala se realizátorem projektu "Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období 2010 - 2012". Projekt odstartoval začátkem letošního roku.

Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti českých průmyslových firem na zahraničních trzích. Je zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti profesních organizací a individuálních podniků, zejména malých a středních, na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí.

Více informací poskytne zájemcům HK ČR na telefonním čísle 266 721 300, mailové adrese veletrhy@komora.cz a na webových stránkách www.komora.cz.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 15. 09. 2010 | 1758 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Konzultační dny

MOŽNOSTI konzultační den: PODNIKÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU DOLNÍHO RAKOUSKA

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina si Vás dovoluje pozvat na konzultační den v rámci projektu „Hospodářský prostor Waldviertel – Vysočina - Jižní Čechy“

MOŽNOSTI PODNIKÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU DOLNÍHO RAKOUSKA
Více o konzultačním dni


Termín: 21. 9. 2010, Místo konání: Okresní hospodářská komora Třebíč, Karlovo náměstí 53/42, Třebíč

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 14. 09. 2010 | 1542 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací