Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 852 nalezených)

Obchodní sdělení

PRAXE – základ vzdělání

Logo OPVK

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina realizuje od 30. 9. 2014 do 31. 8. 2015 projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015, jehož cílem je:

 • seznamovat žáky i učitele v prostředí školy s novými poznatky i trendy v konkrétním oboru,
 • realizovat praktické vyučování na pracovištích zaměstnavatelů tak, aby žáci získali představu o reálném pracovním prostředí a práci v oboru,
 • přibližovat obsah vyučovacích předmětů potřebám zaměstnavatelů a využívat pro praktické vyučování jejich technologické vybavení,
 • zvyšovat odborné a klíčové kompetence žáků za pomoci odborníků z praxe a tím napomáhat ke zvýšení motivace žáků o studovaný obor,
 • přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu,
 • propojit a aktivizovat spolupráci firem a netechnických škol.

 

Číst celý článek
Zdroj: http://www.khkvysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 03. 02. 2015 | 2069 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Inovace vzdělávání

Udržitelnost projektu: „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“

Dne 31. 1. 2015 ukončila OHK Jihlava projekt s názvem „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“, reg. č. CZ.1.07/1.3.50/01.0007. Projekt byl realizován s 8 středními odbornými školami z Kraje Vysočina.

V průběhu projektu vznikly 3 akreditované vzdělávací moduly (platnost akreditace vzdělávacích modulů je do 7. 8. 2016), které nyní nabízíme zdarma zájemcům ke stažení v elektronické podobě, případně osobně k vyzvednutí tištěných verzí modulů na adrese realizátora projektu, tj. OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava.

 

Jedná se o tyto vzdělávací moduly:

 1. Sociální dovednosti a efektivní komunikace
 2. Pedagogické kompetence a skupinová dynamika
 3. Sebeprezentace a autentická profesionalita pedagogického pracovníka

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 02. 02. 2015 | 3283 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Centrum zahraničního obchodu

Kalendář nejbližších akcí - Výstavy, veletrhy a prezentace

Datum konáníNázevDruh akceMísto konání
27.01.2015 UPAKOVKA 2015 Výstava / Veletrh Moskva, Rusko
28.01.2015 ISPO BEIJING 2015 Výstava / Veletrh Peking, Čína
28.01.2015 14th International Nanotechnology Exhibition and Conference SVV Tokio, Japonsko
28.01.2015 Spielwarenmesse 2015 SVV Norimberk, Německo
03.02.2015 AQUA-THERM 2015 Výstava / Veletrh Moskva, Rusko
10.02.2015 LogiMAT 2015 Výstava / Veletrh Stuttgart, Německo
11.02.2015 AGRO ANIMAL SHOW 2015 Výstava / Veletrh Kyjev, Ukrajina
13.02.2015 Ambiente 2015 SVV Frankfurt nad Mohanem, Německo
24.02.2015 GENERA 2015 Výstava / Veletrh Madrid, Španělsko
28.02.2015 PET & ANIMAL EXPO MELBOURNE 2015 Výstava / Veletrh Melbourne, Austrálie
04.03.2015 AGRA 2015/ BioAGRA 2015 Výstava / Veletrh Plovdiv, Bulharsko
06.03.2015 IWA & Outdoor Classic 2015 SVV Norimberk, Německo
07.03.2015 Wohnen & Interieur 2015 Výstava / Veletrh Vídeň, Rakousko
09.03.2015 IMAGINENANO 2015 Výstava / Veletrh Bilbao, Španělsko
10.03.2015 BUDMA 2015 Výstava / Veletrh Poznaň, Polsko
10.03.2015 MOSSHOES 2015 SVV Moskva, Rusko
10.03.2015 JEC Europe 2015 SVV Paříž, Francie
11.03.2015 IHM Internationale Handwerksmesse 2015 SVV Mnichov, Německo
11.03.2015 AGRITEK 2015 Výstava / Veletrh Astana, Kazachstán
16.03.2015 CeBit 2015 SVV Hannover, Německo

Číst celý článek
Zdroj: http://www.czechtrade.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 01. 2015 | 1819 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2015

Čeští podnikatelé se pravidelně každý rok musejí vypořádat s celou řadou změn a nebude tomu jinak ani v roce 2015. Čekají nás změny v oblasti daní, dozvíte se například, co bude jinak v daňovém řádu. Máme pro vás také informace, jak se změní minimální zálohy na sociální pojištění, jak bude likvidován druhý důchodový pilíř nebo jak to vypadá se startem evropských programů pro období 2014-2020.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 01. 2015 | 1634 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

ROZPOČET KRAJE VYSOČINA NA ROK 2015

Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2015 byl projednáván dle schválených zásad a platného harmonogramu a byl schválen na jednání zastupitelstva kraje dne 16. prosince 2014.

Rozpočet Kraje Vysočina zahrnuje předpokládanou výši zdrojů i výdajů v objemu 8 295 534 000 Kč.

Kraj Vysočina očekává pro příští rok nárůst výnosu daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu roku 2014 ve výši 102 %. Výše daňových příjmů pro kraj vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Více ve zpravodaji kraje vysočina str. 3
Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 01. 2015 | 1650 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

MONITORING SBÍRKY ZÁKONŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

11 15/2015 Sb. Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
114/1992 Sb.; 289/1995 Sb.; 222/1999 Sb.; 133/2000 Sb.; 301/2000 Sb.; 164/2001 Sb.; 6/2002 Sb.; 21/2006 Sb.
11 16/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
107/1999 Sb.
11 17/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
107/2005 Sb.
10 14/2015 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
187/2006 Sb.
9 11/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.
289/2007 Sb.
7 9/2015 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
104/1997 Sb.; 108/1997 Sb.; 31/2001 Sb.; 522/2006 Sb.
6 8/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
177/1995 Sb.
5 7/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
173/1995 Sb.
4 5/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
296/2004 Sb.
1 1/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
48/1997 Sb.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 01. 2015 | 1944 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Pozvánka na workshop OBCHODNÍ STYK S NĚMECKEM

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si Vás tímto dovoluje pozvat na workshop „OBCHODNÍ STYK S NĚMECKEM“, který se uskuteční dne 20. 5. 2015 v době od 09.00 do 15.00 hod. na Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, Benešova 13 v Jihlavě.

Lektorem workshopu bude pani Marcella PAWELKA – zástupce Advokátní kanceláře z Frankfurtu nad Mohanem, Karpfenweg 24 (hovoří česky).

Problematika počátku, průběhu jakož i ukončení obchodní spolupráce se zahraničním partnerem v Německu není pro řadu malých a středních firem v České republice dostatečně známa a činí jim nemalé obtíže.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.khkvysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 01. 2015 | 1847 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

HK ČR nesouhlasí s úmyslem vrátit se k proplácení nemocenské za první tři dny nemoci

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) má zásadní výhrady k aktuálnímu úmyslu vlády vrátit se ke zrušenému systému proplácení nemocenské za první tři dny nemoci.

„Pokud vláda přijde s návrhem, že nemocenskou za první tři dny má znovu hradit zaměstnavatel, budeme jako aktivní reprezentanti zájmů 14 tisíc živnostníků, malých, středních a velkých firem rozhodně proti. Nemůžeme souhlasit s návratem k systému, který by znamenal okamžité a jistě nemalé zvýšení nákladů zaměstnavatelů, jakkoliv se hovoří o tom, že by úhrady byly ve srovnání s minulostí nižší. V době, kdy oživování ekonomiky je zatím dost křehké, podnikatelské sféře neprospívá jakékoliv zvýšení nákladů. Třeba i v podobě vyšších odvodů na nemocenské pojištění, které je podle dosavadních informací rovněž ve hře,“ konstatoval prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Srovnání statistik před a po zavedení tzv. karenční lhůty dokazuje pokles počtu dočasných pracovních neschopností. Zatímco před jejím zavedením v roce 2007 jich bylo ukončeno 2,86 milionu, například o 5 let později už to byla méně než polovina. O necelou polovinu klesl i počet dnů na nemocenské. „Návrat k proplácení prvních třech dní nemoci by kromě jiného zvyšoval morální hazard zaměstnanců. Tedy nejenom že by přispíval k vyšší nemocnosti a tím k horšímu využívání pracovní doby, ale také by vedl k podceňování zdravotní prevence na straně zaměstnanců,“ dodal Dlouhý s tím, že tento názor bude HK ČR aktivně prosazovat na všech úrovních, na kterých se bude zmíněný návrh vlády projednávat.

Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 01. 2015 | 1663 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativní novinky

Tisková zpráva HK ČR: Výklad Nejvyššího soudu k formě plných mocí

I k založení společnosti s ručením omezeným by měla napříště stačit plná moc s úředně ověřeným podpisem.

Praha, 27. ledna 2015 Nejvyšší soud ČR se na konci roku 2014 vyslovil proti stávající praxi některých rejstříkových soudů, které dovozovaly neplatnost jednání učiněných na základě plné moci v případech, kdy pro samotné jednání zákon vyžadoval formu veřejné listiny (zde například uzavření smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti), nebyla-li i plná moc také udělena ve formě veřejné listiny.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 28. 01. 2015 | 2594 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Konvent formuloval doporučení k čerpání fondů EU

Tématem prosincového kulatého stolu Národního konventu o EU, poradenského orgánu vlády pro čerpání fondů EU, byla Kohezní politika v programovacím období 2012-2020. Účastníci jednání v diskusi dospěli k řadě závěrů a doporučení, která mohou být užitečná pro všechny členy Hospodářské komory ČR, jejichž projekty jsou spojeny s čerpáním fondů EU.

Shrnutí a doporučení vyplývající z této diskuse poskytuje připojený dokument, vypracovaný autorským týmem Institutu pro evropskou politiku Europeum ve složení Radomír Špok, Zuzana Kasáková a Petr Volek.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 28. 01. 2015 | 1627 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Výklad Nejvyššího soudu k formě plných mocí - I k založení společnosti s ručením omezeným by měla napříště stačit plná moc s úředně ověřeným podpisem

Nejvyšší soud ČR se na konci roku 2014 vyslovil proti stávající praxi některých rejstříkových soudů, které dovozovaly neplatnost jednání učiněných na základě plné moci v případech, kdy pro samotné jednání zákon vyžadoval formu veřejné listiny (zde například uzavření smlouvy o založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti), nebyla-li i plná moc také udělena ve formě veřejné listiny.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 28. 01. 2015 | 1875 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Zajímavé exportní semináře

 • 05. 02. 2015 AUSTRÁLIE - rady a tipy pro české exportéry, obchodní a investiční příležitosti
  -
  Víte, jak najít nové obchodní partnery v Austrálii a jak s nimi efektivně komunikovat?
  - Co očekávat a na co si dát pozor před vstupem na australský trh?
  - Jak dlouhodobě a úspěšně obchodovat s australskými partnery a poznat jejich mentalitu?
 • 23. 02. 2015 UKRAJINA - exportní a investiční příležitosti AKTUÁLNĚ
  - Dopad politických události r. 2014 na ekonomickou situaci v zemi a ZAHRANIČNÍ OBCHOD
  - Perspektivní obory a příležitosti pro český export v současné politické a ekonomické situaci
  - Vstup na ukrajinský trh s pomocí CzechTrade, možnosti spolupráce, plánované veletrhy
 • 24. 02. 2015 DOING BUSINESS IN INDONESIA
  - Aktuální priority a projekty indonéské vlády v oblasti energetiky; dopravní infrastruktury a dopravy
  - Praktické tipy pro úspěšný export a další oborové příležitosti
  -
  Možnosti financování obchodu s Indonésií apod.
  - Akce se zúčastní i ministr dopravy Indonésie, který bude doprovázen podnikatelskou delegací z Indonésie a velvyslanec Indonéské republiky v ČR.
 • 26. 02. 2015 ÁZERBÁJDŽÁN – nové příležitosti pro české exportéry
  - Jak se uplatnit v Ázerbájdžánu aneb Co by měl český exportér znát před vstupem na ázerbájdžánský trh
  - Financování obchodu s Ázerbájdžánem
  - Pohled z praxe od českých exportérů, Individuální konzultace

Dále doporučujeme např.:
12. 02. 2015 Chyby v praxi zahraničního obchodu
03. 03. 2015 Ochrana PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - chraňte výsledky své tvůrčí činnosti!
04. 03. 2015 Kontrola exportu ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ - elektronické žádosti, postupy a procedury, identifikace zboží

Bližší informace o seminářích včetně přihlášky se vám zobrazí po kliknutí na název semináře. Další semináře naleznete na našem webu www.exportnivzdelavani.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 27. 01. 2015 | 1728 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

Přehled dění v evropských institucích v tomto týdnu

V posledním lednovém týdnu pokračují zasedání jednotlivých parlamentních výborů. V pondělí budou ministři zemědělství projednávat dopady ruských sankcí uvalených na dovoz potravin.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 27. 01. 2015 | 1691 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Opomenutí ohlášení může firmy vyjít draho

Až milionové pokuty hrozí firmám za porušení ohlašovacích povinností, které jim ukládají zákony z oblasti životního prostředí. Termíny vyprší koncem ledna a v polovině února a v březnu.

Firmy, kterých se ohlašovací povinnosti týkají, si jich často nejsou vědomy. „Inspektoři jim mohou uložit peněžité tresty v rozmezí desetitisíců až milionů korun. Vyšší peněžité sankce bývají pochopitelně nejvíc zátěžové pro malé a středně velké firmy,“ říká Jakub Kejval, generální ředitel inspekční společnosti Bureau Veritas.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 01. 2015 | 1759 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

HK ČR: Jsme proti opětovnému zvýšení základního kapitálu pro s.r.o.

Úvahy o opětovném zvýšení základního kapitálu firem s ručeným omezením ze stávající 1 Kč považujeme za nepřijatelné. Takový krok by nepochybně narušil podnikatelské prostředí a nepřispěl by k podpoře začínajících podnikatelů a konkurenceschopnosti firem obecně.

Od změny, kterou s sebou přinesl nový zákon o obchodních korporacích, jenž umožňoval zakládání „eseróček“ za korunu, totiž uplynul pouhý rok. Sotva snížení kapitálu začalo platit, už má být zrušeno, přitom právě stabilita a neměnnost pravidel je jedním z hlavních stavebních kamenů kvalitního podnikatelského prostředí. Domníváme se, že se jednokorunová možnost založení společností za uplynulý rok v žádném případě nestihla dostat do povědomí začínajících podnikatelů.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 23. 01. 2015 | 1842 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Pozvánka na seminář: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2015

Začátkem roku 2015 dojde k další novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatele stavebních pracích, dodávek či služeb a rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu.

V důsledku chystaných změn pro Vás Okresní hospodářská komora Jihlava ve spolupráci s Advokátní kanceláří Tinthoferová připravila seminář, na který si Vás tímto dovoluje pozvat.

Seminář bude zaměřen na komplexní problematiku veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak i dodavatele. Budou zmíněny chystané změny v souvislosti s technickou novelou, která by v brzké době měla nabýt účinnosti, jakož i chystané změny související s připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 22. 01. 2015 | 1710 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Pozvánka na seminář: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2015

Začátkem roku 2015 dojde k další novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatele stavebních pracích, dodávek či služeb a rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu.

V důsledku chystaných změn pro Vás Okresní hospodářská komora Jihlava ve spolupráci s Advokátní kanceláří Tinthoferová připravila seminář, na který si Vás tímto dovoluje pozvat.

Seminář bude zaměřen na komplexní problematiku veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak i dodavatele. Budou zmíněny chystané změny v souvislosti s technickou novelou, která by v brzké době měla nabýt účinnosti, jakož i chystané změny související s připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách.

Seminář se uskuteční dne 26. 2. 2015 v době od 10.00 do 14.00 hod. na Okresní hospodářské komoře Jihlava, Benešova 13 v Jihlavě.

Bližší informace naleznete v příloze. Parkování je možné v podzemních garážích CITY PARKU JIHLAVA, Hradební 1 Jihlava (zdarma) viz odkaz http://www.citypark.cz/?page=static&id=kontakt, který se nahází 700 metrů od OHK Jihlava viz přiložený soubor „Trasa k OHK“. 

Přihlásit se můžete zde.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 21. 01. 2015 | 2760 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Zveme Vás na odborný kurz zaměřený na obchodní dovednosti a marketing

Okresní hospodářská komora Jihlava (OHK JI) v rámci udržitelnosti projektu „Excelentní manažer malé a střední firmy“ r. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0022 připravuje pro zaměstanace malých a středních firem Kraje Vysočina odborný kurz zaměřený na obchodní dovednosti, marketing.

Kurz bude probíhat v zasedací místnosti OHK JI, Benešova 13, 586 01 Jihlava, ve dnech 4. 5., 11. 5., 18. 5. a 25. 5. 2015 od 13.00 do 18 hod. ve skupině cca 15 účastníků. Časová dotace činí 20 vyučovacích hodin (4 pětihodinové bloky, kdy jedna vyučovací hodina je v rozsahu 45 minut).

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je rozvoj obchodních dovedností účastníků s orientací na prozákaznický přístup. Mezi tyto dovednosti a techniky bude patřit také trénink vybraných nástrojů a metod obchodního jednání, výběr, hodnocení a řízení vztahů s dodavateli, umění prodat sám sebe. Důležitou součástí tohoto modulu bude také problematika marketingu.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 21. 01. 2015 | 1628 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Zveme Vás na odborný kurz zaměřený na manažerské dovednosti a psychologii

Okresní hospodářská komora Jihlava (OHK JI) v rámci udržitelnosti projektu „Excelentní manažer malé a střední firmy“ r. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0022 připravuje pro zaměstnance malých a středních firem Kraje Vysočina odborný kurz zaměřený na manažerské dovednosti a psychologii.

Kurz bude probíhat v zasedací místnosti OHK JI, Benešova 13, 586 01 Jihlava, ve dnech 27. 3., 3. 4. a 10. 4. 2015 od 13.00 do 18 hod. ve skupině cca 15 účastníků. Časová dotace činí 15 vyučovacích hodin (3 pětihodinové bloky, kdy jedna vyučovací hodina je v rozsahu 45 minut).

Cíle kurzu:

 • zdokonalení všeobecných manažerských dovedností, kterými jsou zejména komunikace, prezentační dovednosti, vedení lidí a leadership,
 • sjednocení vhodné manažerské terminologie v oblasti řízení a vedení lidí,
 • nácvik komunikačních technik nutných při různých rozhovorech, při vedení porad, pohovorů se zaměstnanci (motivačního, kárného, hodnotícího apod.), upevnění speciálních manažerských dovedností.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 21. 01. 2015 | 1636 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Zveme Vás na odborný kurz zaměřený na komunikační dovednosti

Okresní hospodářská komora Jihlava (OHK JI) v rámci udržitelnosti projektu „Excelentní manažer malé a střední firmy“ r. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0022 připravuje pro zaměstnance malých a středních firem Kraje Vysočina odborný kurz zaměřený na komunikační dovednosti.

Účastníci si osvojí základní techniky komunikace, získají náhled na svůj preferovaný komunikační styl a rozšíří si svůj rejstřík komunikačních dovedností.

Kurz bude probíhat v zasedací místnosti OHK JI, Benešova 13, 586 01 Jihlava, ve dnech 16. 3., 23. 3., 30. 3. a 13. 4. 2015 od 13.00 do 18 hod. ve skupině cca 15 účastníků. Časová dotace činí 20 vyučovacích hodin (4 pětihodinové bloky, kdy jedna vyučovací hodina je v rozsahu 45 minut).

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 21. 01. 2015 | 1780 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

Zveme Vás na odborný kurz zaměřený na komunikační dovednosti

Okresní hospodářská komora Jihlava (OHK JI) v rámci udržitelnosti projektu „Excelentní manažer malé a střední firmy“ r. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0022 připravuje pro zaměstnance malých a středních firem Kraje Vysočina odborný kurz zaměřený na komunikační dovednosti.

Kurz bude probíhat v zasedací místnosti OHK JI, Benešova 13, 586 01 Jihlava, ve dnech 16. 3., 23. 3., 30. 3. a 13. 4. 2015 od 13.00 do 18 hod. ve skupině cca 15 účastníků. Časová dotace činí 20 vyučovacích hodin (4 pětihodinové bloky, kdy jedna vyučovací hodina je v rozsahu 45 minut).

Cíle kurzu:

Účastníci si osvojí základní techniky komunikace, získají náhled na svůj preferovaný komunikační styl a rozšíří si svůj rejstřík komunikačních dovedností.

Hlavním cílem kurzu je systematický rozvoj pracovníků malých a středních podniků v kraji Vysočina směřující především ke kultuře vnímání kvality, loajality a zlepšovatelských aktivit jako základního předpokladu pozitivního vývoje celého podniku.

Zde je elektronická přihláška na kurz.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 01. 2015 | 2913 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací