Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 852 nalezených)

Semináře a školení

Pozvánka na KONZULTAČNÍ DEN: INDIE – země budoucnosti

Na konzultačním dnu budou individuálně projednány obchodní možnosti uplatnění na Indickém trhu, současná situace a očekávaný vývoj v tomto perspektivním teritoriu.

Termín konání: 27. 8. 2015  –  od 9.00 do 16.00 hod.
Místo konání: Okresní hospodářská komora, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cenazdarma
Konzultant:  Ing. Ivan Kameník, Ph.D., MBA – vedoucí zastoupení Czech Trade  v Bangalore, Indie

Upozorňujeme na skutečnost, že půjde o individuální konzultace a proto je kapacita omezená.

Účast je nutné rezervovat včas.

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte:

Ing. Miloslav Ileček
603 253 941
561 114 331
ilecek@hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 14. 08. 2015 | 3537 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Jak prověřit obchodního partnera v Rusku

Na stránkách i-RU.CZ je zajímavý článek o možnosti, jak prověřit obchodního partnera v Rusku.

Citace:

Generální konzulát ČR v St. Peterburgu zveřejnil pro české podnikatelské subjekty v Rusku článek advokátní kanceláře NB CONSULTING s přehledem otevřených internetových zdrojů, které dávají možnost alespoň částečně si prověřit svého potenciálního obchodního partnera v RF.

K nim patří především poznatky z Rejstříku o státní registraci právnických osob a živnostníků, dále Evidence arbitrážních sporů, Databáze dlužníků, Registru nespolehlivých dodavatelů a Informačního servisu Federální migrační služby.

Pro potřeby GK ČR v Sankt Petěrburgu článek poskytla advokátní kancelář NB CONSULTING (http://www.nbconsulting.ru/ )

Přečíst si celý článek na i-RU.CZ


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 13. 08. 2015 | 2606 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hospodářská komora ČR posílí byznys podnikatelů s Číňany. Podepsala memorandum, které to umožní

Hospodářská komora ČR chce zvýšit vývoz českých podnikatelů do Číny a posílit hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi. Proto dnes svým podpisem stvrdili prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a prezident Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík novou dohodu, v níž si obě komory mimo jiné vytyčily za cíl podpořit české a čínské podnikatele a propagovat ČR a její podnikatelskou sféru v Číně.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 12. 08. 2015 | 1590 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Výpis snímku z katastrální mapy nově k dispozici na Czech POINTU OHK Jihlava

Podnikatelé a občané, kteří potřebují při nákupu či prodeji pozemku nebo domu doložit snímky z katastrálních map, už nemusí pro ně chodit na katastrální úřad. Kontaktní místa veřejné správy, která provozuje Hospodářská komora České republiky v rámci projektu Czech POINT, poskytují od dnešního dne novou službu – Výpis snímku z katastrální mapy. Služba bude dostupná prostřednictvím 48 kontaktních míst Hospodářské komory ve všech krajích České republiky.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 07. 08. 2015 | 1668 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Seznamte se s ISO 9001:2015

NQA uvádí přehled nových požadavků ISO 9001 závazných pro systém managementu kvality 

Kdy: 3.9.2015 od 8:00
Kde: Hospodářská komora Jihlava
Kdo: Ing. Milan Trčka, Předseda TNK6, ÚNMZ Praha
Jak: Umožníme vám zvládnout novou normu ISO 9001:2015

Osvojíte si nové vydání normy. Vysvětlíme vám její závaznou strukturu a co jsou identické požadavky pro systémy managementu.

  • Vyjasníte si, jak uplatňovat myšlení založené na rizicích pro vytvoření integrovaného systému managementu.
  • Dozvíte se, proč budou na vedení firmy kladeny vyšší požadavky na rizika a jak to souvisí s managementem změn.
  • Naučíte se aplikovat P-D-C-A pro projekt "Zavedení ISO 9001:2015 v naší firmě".
  • Budete lépe chápat nový model řízení organizace založený na procesním řízení s omezenou dokumentací systému kvality.

Přihláška a další informace: pdf

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 04. 08. 2015 | 1825 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výběrová řízení

Vybraná výběrové řízení - Kraj Vysočina

Název

Typ podle předpokládané hodnoty

Fáze zadávacího řízení

Počátek běhu lhůt

Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce fasády a sociálních zařízení podlimitní Příjem nabídek 29. červenec 2015
II/357 Unčín – sanace svahu VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. červenec 2015
Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - oprava střešních krytin a nátěrů VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. červenec 2015
Provedení diagnostiky vozovky georadarem a deflektrometrem včetně zaměření laserscanerem podlimitní Příjem nabídek 24. červenec 2015
Domov Kamélie Křižanov – oprava obvodové zdi parku a podlahy VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. červenec 2015
Školní statek Humpolec - Rekonstrukce elektroinstalace konírny VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. červenec 2015
Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina podlimitní Příjem nabídek 17. červenec 2015
II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část I podlimitní Příjem nabídek 14. červenec

Číst celý článek Zdroj: http://ezak.kr-vysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 07. 2015 | 1923 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

MONITORING SBÍRKY ZÁKONŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

76 185/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
112/2008 Sb.; 50/2015 Sb.
75 183/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.
376/2006 Sb.
75 184/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
65/2015 Sb.
74 179/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
318/2008 Sb.
74 181/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.
432/2003 Sb.
71 173/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
515/2004 Sb.
70 171/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
133/2012 Sb.
69 169/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.
61/2007 Sb.
68 163/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
426/2011 Sb.
68 164/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
99/1963 Sb.; 120/2001 Sb.
68 165/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
40/2009 Sb.
68 166/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
253/2008 Sb.
68 167/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
26/2000 Sb.
68 168/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
154/2000 Sb.
66 160/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
16/2012 Sb.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 07. 2015 | 1693 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hlavní připomínky HK ČR na jednání Tripartity

Zástupci Hospodářské komory ČR dnes diskutovali s představiteli vlády i odbory, hlavním tématem kritiky HK ČR byl připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek a rovněž novela stavebního zákona. Připomínky pak zazněly i na téma návrhu státního rozpočtu na rok 2016.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 07. 2015 | 1790 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Aktuální informace o programech podpory podnikání (22. 7. 2015)

Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 22. červenci 2015.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 07. 2015 | 1594 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2015

Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 07. 2015 | 1636 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Centrum zahraničního obchodu

Zahraniční poptávky

DatumZeměNázev
30.07.2015 Saúdská Arábie Dodávky kabelů a komponentů pro IT sítě
29.07.2015 Polsko Ječmen, oves nahý
29.07.2015 Španělsko Přesné obrábění
28.07.2015 Bělorusko Kuželové soukolí
27.07.2015 Korejská republika Pivo
27.07.2015 Kolumbie Vysokonapětové vypínače/spínače, hromosvody
27.07.2015 Kolumbie Rozváděčové skříně
27.07.2015 Turecko Živý skot
27.07.2015 Německo Šití v zakázce - textilní obaly se zipem
27.07.2015 Kolumbie Zdravotnické náplasti textilní a mikroporové

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 07. 2015 | 1761 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Centrum zahraničního obchodu

Kalendář nejbližších akcí - Výstavy, veletrhy a prezentace

Datum konáníNázevDruh akceMísto konání
18.08.2015 Commonwealth Bank AgQuip Field Days 2015 Výstava / Veletrh Gunnedah, NSW, Austrálie
01.09.2015 CAIRO ENERGY 2015 Výstava / Veletrh Káhira, Egypt
02.09.2015 Riga Food 2015 Výstava / Veletrh Riga, Lotyšsko
02.09.2015 KazBuild 2015 Výstava / Veletrh ALMATY, Kazachstán
10.09.2015 FÓRUM - Itálie a green economy Teritoriální seminář Praha, Česká republika
10.09.2015 Big 5 CONSTRUCT INDIA 2015 Akce bez účasti CzechTrade Indie
11.09.2015 23. podzimní mezinárodní bjelovarský veletrh 2015 Výstava / Veletrh Bjelovar, Chorvatsko
14.09.2015 Exposibram 2015 Výstava / Veletrh Belo Horizonte, Brazílie
15.09.2015 ENERGETAB 2015 Výstava / Veletrh Bielsko-Biala, Polsko
16.09.2015 ELECTRIC, POWER AND RENEWABLE ENERGY INDONESIA 2015 Výstava / Veletrh Jakarta, Indonésie
16.09.2015 ČESKÝ LETECKÝ SEMINÁŘ 2015 Výstava / Veletrh Mianyang, Sichuan, Čína
17.09.2015 Interior Lifestyle China 2015 Výstava / Veletrh Shanghai, Čína
18.09.2015 Mezinárodní technický veletrh 2015 Výstava / Veletrh Plovdiv, Bulharsko
18.09.2015 BIHE 2015 Výstava / Veletrh Baku, Ázerbájdžán
20.09.2015 Fine Food Australia 2015 Výstava / Veletrh Sydney, Austrálie
21.09.2015 Chyby v praxi zahraničního obchodu Odborný seminář Praha, Česká republika
22.09.2015 TRAKO 2015 Výstava / Veletrh Gdaňsk, Polsko
22.09.2015 HI Industri 2015 Výstava / Veletrh Herning, Dánsko
22.09.2015 PRŮMYSLOVÝ SALON 2015 Výstava / Veletrh Samara, Rusko
23.09.2015 THE GREEN EXPO 2015 Výstava / Veletrh Mexico City, Mexiko

Číst celý článek
Zdroj: http://www.czechtrade.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 07. 2015 | 1782 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Agenturní pracovník není nadávka. Firmy takto získávají i kvalitní profesionály

V českých firmách získali agenturní pracovníci nálepku zahraničních gastarbeiterů z těch nejnižších sociálních skupin a se špatnou znalostí jazyka. Tento způsob zaměstnávání však může být přínosem také u kvalifikovaných oborů, včetně menších firem.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 24. 07. 2015 | 1607 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Tisková zpráva HK ČR: Novela stavebního zákona letitý problém zdlouhavého povolování staveb neřeší

Praha, 23. července 2015 – ČR patří „stavebně“ mezi nejpomalejší země v Evropě. Za dobu, co v ČR trvají povolovací řízení, v zahraničí se postaví nové továrny. Přesto novela stavebního zákona, kterou předložilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), lhůty pro povolování staveb nezkracuje. Naopak umožňuje úřadům je nastavit natolik benevolentně nebo vůbec, že se výstavba českých silnic a naplňování průmyslových zón novými investory bude nadále zdržovat. Hospodářská komora ČR oceňuje, že se MMR snaží problémy ve stavebnictví řešit, předložená novela ale není dostatečně ambiciózní, jak by měla.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 24. 07. 2015 | 2607 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Tisková zpráva HK ČR: Novela stavebního zákona letitý problém zdlouhavého povolování staveb neřeší

ČR patří „stavebně“ mezi nejpomalejší země v Evropě. Za dobu, co v ČR trvají povolovací řízení, v zahraničí se postaví nové továrny. Přesto novela stavebního zákona, kterou předložilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), lhůty pro povolování staveb nezkracuje. Naopak umožňuje úřadům je nastavit natolik benevolentně nebo vůbec, že se výstavba českých silnic a naplňování průmyslových zón novými investory bude nadále zdržovat. Hospodářská komora ČR oceňuje, že se MMR snaží problémy ve stavebnictví řešit, předložená novela ale není dostatečně ambiciózní, jak by měla.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 24. 07. 2015 | 1660 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Obchodní sdělení

Nabídka pronájmu haly

 Areál byl původně vybudován pro potřeby polygrafické firmy, díky tomu jsou výrobní prostory velmi čisté s únosnou podlahou a moderním sádrokartonovým zvukově pohlcujícím stropem.
Samotný areál se skládá z několika budov - hala, administrativní budova byty, průjezd a prostory nad průjezdem.
V objektu se nachází i prostorný dvůr, kde lze pořádat víkendové akce pro zákazníky.

Stáhnout prezentaci areálu.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 07. 2015 | 1486 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

ČSSZ má nové interaktivní tiskopisy. Obsahují kontrolu vyplňovaných údajů

105 nových interaktivních tiskopisů připravila pro své klienty Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Jejich poslední sérii nasadila ČSSZ na svém ePortálu 1. července. Hlavní výhodou nových tiskopisů je logická kontrola vyplňovaných údajů, která upozorní na případné chyby či neúplné vyplnění, a jednoduché odeslání do ČSSZ nebo příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Interaktivní tiskopisy fungují na tabletech i chytrých telefonech.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 13. 07. 2015 | 1644 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Exkluzivní srovnání: Zaměstnanec vs. živnostník – odvody, sociální a ekonomická hlediska

Z členské základny HK ČR dostáváme opakovaně dotazy na rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky, tedy samostatnými podnikateli – OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Hodnocení výhod a nevýhod obou skupin je stále předmětem živých debat a je vždy do značné míry subjektivní.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 07. 2015 | 2476 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Registrace do českého systému elektronické evidence tržeb bude vycházet z datových schránek

Díky odstupu dvou a půl let po Chorvatsku může být český systém postaven ještě na bezpečnějších základech. Podle ministerstva financí nejsou na místě obavy z nedostatečného pokrytí České republiky signálem. Například v Chorvatsku není on-line pouhých pětadvacet podnikatelů.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 09. 07. 2015 | 1736 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Nabídka pronájmu haly

Areál byl původně vybudován pro potřeby polygrafické firmy, díky tomu jsou výrobní prostory velmi čisté s únosnou podlahou a moderním sádrokartonovým zvukově pohlcujícím stropem.
Samotný areál se skládá z několika budov - hala, administrativní budova byty, průjezd a prostory nad průjezdem.
V objektu se nachází i prostorný dvůr, kde lze pořádat víkendové akce pro zákazníky.

Stáhnout prezentaci areálu.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 06. 07. 2015 | 2262 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výběrová řízení

Výběrové řízení - Kraj Vysočina

Název

Typ podle předpokládané hodnoty

Počátek běhu lhůt

III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1

podlimitní

25. červen 2015

Stavebnice pro ZŠ

VZ malého rozsahu

23. červen 2015

II/150 Babice – Okrouhlice, část 2

podlimitní

23. červen 2015

Nemocnice Třebíč - oprava oplocení a schodiště

VZ malého rozsahu

19. červen 2015

II/353 Počítky – odvodnění komunikace a Chodník u silnice II/353 Počítky

podlimitní

17. červen 2015

Rozšíření optické metropolitní sítě v Telči

VZ malého rozsahu

13. červen 2015

Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13

podlimitní

3. červen 2015

Číst celý článek
Zdroj: http://ezak.kr-vysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 06. 2015 | 1634 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

MONITORING SBÍRKY ZÁKONŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

62 151/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
86/2011 Sb.
61 147/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
326/2000 Sb.
61 148/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.
76/2003 Sb.
59 139/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
99/1963 Sb.; 120/2001 Sb.; 256/2013 Sb.
57 132/2015 Sb. Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
541/2002 Sb.; 469/2005 Sb.
56 131/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
458/2000 Sb.; 582/1991 Sb.; 589/1992 Sb.; 155/1995 Sb.; 15/1998 Sb.; 189/1999 Sb.; 309/1999 Sb.; 406/2000 Sb.; 435/2004 Sb.; 159/2006 Sb.; 187/2006 Sb.; 261/2007 Sb.; 165/2012 Sb.; 310/2013 Sb.; 234/2014 Sb.
55 127/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
247/2014 Sb.; 586/1992 Sb.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 06. 2015 | 1779 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Centrum zahraničního obchodu

Kalendář nejbližších akcí - Výstavy, veletrhy a prezentace

Datum konáníNázevDruh akceMísto konání
23.06.2015 Nafta a plyn - MIOGE 2015 Výstava / Veletrh Moskva, Rusko 
24.06.2015 Konzultace s ekonomickými diplomaty a zahraničními zástupci CzechTrade Meeting Point Praha 1, Česká republika 
26.06.2015 Jak úspěšně exportovat do MAROKA a ALŽÍRSKA Exportní konference EA Praha 1, Česká republika 
29.06.2015 Imbibe Live 2015 Výstava / Veletrh Londýn, Velká Británie 
30.06.2015 ENERGETICKÝ SEMINÁŘ - THAJSKO Akce s účastí CzechTrade Česká republika 
02.07.2015 ISPO SHANGHAI 2015 Výstava / Veletrh Šanghaj, Čína 
08.07.2015 ČESKO-RUSKÉ BUSINESS FÓRUM Výstava / Veletrh Jekatěrinburg, Rusko 
09.07.2015 F-AIR COLOMBIA 2015 Výstava / Veletrh Medellín, Kolumbie 
22.07.2015 The 15th Shanghai International Children, Baby, Maternity Industry Expo 2015 Výstava / Veletrh Šanghaj, Čína 
18.08.2015 Commonwealth Bank AgQuip Field Days 2015 Výstava / Veletrh Gunnedah, NSW, Austrálie 
01.09.2015 CAIRO ENERGY 2015 Výstava / Veletrh Káhira, Egypt 
02.09.2015 KazBuild 2015 Výstava / Veletrh ALMATY, Kazachstán 
02.09.2015 Riga Food 2015 Výstava / Veletrh Riga, Lotyšsko 
10.09.2015 FÓRUM - Itálie a green economy Teritoriální seminář Praha, Česká republika 
10.09.2015 Big 5 CONSTRUCT INDIA 2015 Akce bez účasti CzechTrade Indie 
11.09.2015 23. podzimní mezinárodní bjelovarský veletrh 2015 Výstava / Veletrh Bjelovar, Chorvatsko 
14.09.2015 Exposibram 2015 Výstava / Veletrh Belo Horizonte, Brazílie 
15.09.2015 ENERGETAB 2015 Výstava / Veletrh Bielsko-Biala, Polsko 
16.09.2015 ČESKÝ LETECKÝ SEMINÁŘ 2015 Výstava / Veletrh Mianyang, Sichuan, Čína 
16.09.2015 ELECTRIC, POWER AND RENEWABLE ENERGY INDONESIA 2015 Výstava / Veletrh Jakarta, Indonésie 

Číst celý článek
Zdroj: http://www.czechtrade.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 06. 2015 | 1641 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací