Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU

Počet zobrazených článků: 25 (z celkem 852 nalezených)

Legislativa

Souběh funkcí ve firmě: Proč ne?

Manažeři a společnosti se po nátlaku právníků více či méně přizpůsobili novému soukromému právu a po prvotních obavách zjistili, že se vlastně v chodu společnosti zase tak moc nezměnilo. Existuje ale jeden pojem, který už nějakou dobu dokáže management spolehlivě rozparádit a právníky dělit na dva tábory. Souběh funkcí. Háček spočívá v tom, že jej nezakazuje zákon, ale judikatura.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 09. 2015 | 1458 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Schválená Strategie správy rádiového spektra umožní rozšíření rychlého internetu

Daní za uvolnění frekvencí pro datové služby bude přesunutí televizního vysílání do standardu DVB-T2. Domácnosti i podnikatele s moderními plochými obrazovkami tedy opět čeká investice do výměny přijímačů nebo nákupu set-top boxů.

Schválení Strategie správy rádiového spektra českou vládou vytvořilo v tuzemsku podmínky pro další rozvoj vysokorychlostního internetu a mobilních služeb. Dokument vypracovaný Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) uvádí plánovaná opatření, která mají vytvořit předpoklady pro naplnění cílů státní politiky Digitální Česko

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 09. 2015 | 1542 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

O zakázkách nemůže rozhodovat jenom cena, kritizují podnikatelé připravovaný zákon

Veřejné zakázky jsou jedním z motorů současného ekonomického růstu v zemi. Především oborům jako je stavebnictví pomohly státní, krajské či obecní peníze vymanit se z mnohaleté krize. Firmy se však obávají, že do budoucna pro ně bude komplikovanější se k veřejným zakázkám dostat.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který v současnosti připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), je pro tuzemské firmy klíčovou normou. „Spolu se stavebním zákonem to jsou nejdůležitější normy o investování. Na jejich podobě bude záležet kvalita investičního prostředí a také to, jak bude úspěšná tato vláda,“ upozornil Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 09. 2015 | 1644 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře

Pozvánka na konferenci: NEJLEPŠÍ ŠKOLÍCÍ MOZKY

Vzděláváte se? Jste typ člověka, který má rád pod kontrolou svůj život? Nechcete ztrácet čas? Chcete osobně poznat a získat užitečné rady od těch nejlepších českých a slovenských školitelů?

Právě pro takové lidi jako jste Vy, jsme svolali ty nejlepší školitele a řečníky na jedno místo a připravili pro Vás konferenci Ivo Tomana s názvem 

NEJLEPŠÍ ŠKOLÍCÍ MOZKY

Kdy: 1. října 2015 v SONO centru v Brně, Veveří 2832/113
registrace: 9:00 -  9:45, začátek: 10:00, konec: 16:00 hod.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.hkjihlava.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 09. 2015 | 1496 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

MONITORING SBÍRKY ZÁKONŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

99 239/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.
75/2005 Sb.
99 240/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
432/2003 Sb.
98 237/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
52/1997 Sb.
97 234/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech
118/2013 Sb.
96 233/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
567/2006 Sb.
95 230/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
78/2013 Sb.
93 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
634/2004 Sb.; 362/2007 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb.; 61/2014 Sb.
92 219/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
153/1994 Sb.; 21/1992 Sb.; 87/1997 Sb.
92 220/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
58/1995 Sb.; 21/1992 Sb.
92 221/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
563/1991 Sb.; 586/1992 Sb.; 593/1992 Sb.; 93/2009 Sb.
92 222/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
106/1999 Sb.
92 223/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
185/2001 Sb.; 169/2013 Sb.
90 215/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
344/2012 Sb.
90 216/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.
19/2010 Sb.
89 214/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
177/2009 Sb.
87 212/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
170/2010 Sb.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 30. 09. 2015 | 1593 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Aktuální informace o programech podpory podnikání

Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k

Informace pro žadatele v OP PIK – příjem plných žádostí od 1. 12. 2015

 

Zahájení příjmu plných žádostí do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se posouvá o dva měsíce. Důvodem je nevyhovující technická funkčnost monitorovacího systému MS2014+. Přetrvávající dílčí technické problémy v jednom z modulů systému znemožňují vyhodnotit předběžné žádosti včas a jsou překážkou v efektivním podávání plných žádostí.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 29. 09. 2015 | 1593 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Komise během léta připravila pro podnikatele řadu novinek

Evropská komise během léta nelenila a pro podnikatele připravila řadu finančních podpor a zajímavých zpráv z oblasti zahraničního obchodu.

Dohoda EU-Vietnam
V prvé řadě se Unii podařilo po více než dvou letech dosáhnout dohody s Vietnamem na základních principech vzájemné dohody o volném obchodu. Až 99 % cel by mělo být při obchodování s Vietnamem odstraněno. Vietnam se zavázal, že po vstupu dohody v účinnost liberalizuje 65 % importních cel na výrobky z EU a postupně odstraní zbývající cla do deseti let, zatímco EU se zavázala cla odstranit již do 7 let.

Evropská komise schválila českou podporu biopaliv
Jednou z finančních podpor, kterou se Komise během léta zabývala, bylo i prodloužení programu státní podpory biopaliv v České republice do konce roku 2020.

€222 milionů do Podunajské strategie
Dobrou zprávou je uvolnění speciální finanční obálky pro devět zemí Evropské unie, včetně České republiky a pět zemí mimo EU, pokryté Strategií pro Podunají budou mít možnost financovat přeshraniční projekty na podporu inovací a podnikání, udržovat přírodní a kulturní bohatství, zlepšovat propojení a podporu pro přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v Podunajském regionu.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 21. 09. 2015 | 1559 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Archiv

HK ČR: Zákon o prodejní době neodůvodněně zasahuje do liberálního podnikatelského prostředí

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna opakovaně odložila projednávání návrhu zákona o omezení prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě a dnes jej opět zařadila do svého programu jednání, Hospodářská komora České republiky shrnuje své stanovisko k zákonu.

Jakákoliv regulace prodejní doby zákonem je neodůvodněným zásahem státu do soukromoprávních vztahů podnikatelských subjektů. Přesto se stát chystá rozhodovat o tom, kdy a kam občané mají chodit nakupovat a kdo z podnikatelů smí nebo nesmí o víkendech a státních svátcích pracovat. Právě k tomu totiž směřuje nový zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který dnes v prvním čtení projednává Poslanecká sněmovna. Hospodářská komora ČR zákon považuje za neodůvodněný zásah do liberálního podnikatelského prostředí a za jeden z pokusů vedoucích k jeho umělé regulaci.

„Omezuje svobodu podnikání a spotřeby, která v této společnosti za 25 let už dost zakotvila a zdomácněla,“ reaguje v souvislosti s návrhem na úpravu prodejní doby z pera některých senátorů ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 17. 09. 2015 | 2367 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Prohlášení Hospodářské komory České republiky - Reakce HK ČR na mítink ČMKOS s názvem „Konec levné práce v ČR“

Mzdy, zaměstnanecké benefity i počet nových pracovních míst v ČR rostou

Vedení ČMKOS pojalo svůj dnešní mítink jako apel na zaměstnance v ČR, že mají začít se systematickým tlakem na své zaměstnavatele, aby se s nimi začali dělit o své zisky, které jsou díky hospodářskému oživení údajně velké. Slušný zaměstnavatel se prý se svými zaměstnanci spravedlivě dělí a kdo to nedělá, slušný není. Doslova padlo, že kdo říká, že platy zvýšit nemůže, ten neříká pravdu. Hospodářská komora ČR, zastřešující zhruba 13 tisíc podniků a podnikatelů všech ekonomických segmentů i velikostí, se musí vůči této rétorice ohradit.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 17. 09. 2015 | 2259 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Zahraniční obchod

EXPO & EXPORT 08/2015

NOVÉ exportní a obchodní příležitosti pro české firmy

SCHWEISSEN 2015 - LINZ - RAKOUSKO

Mezi českými odborníky roste zájem o nestandardní veletrh pro svařování - SCHWEISSEN 2015 v příhraničním Linzi – 29. září – 1. října 2015

Již zanedlouho se otevřou brány mezinárodního odborného veletrhu SCHWEISSEN, který se koná jednou za 4 roky v hlavním městě rakouského průmyslu, příhraničním Linzi.

SCHWEISSEN se čím dál více těší zájmu ze strany českých odborníků. Návštěvu veletrhu plánují firmy nejen z Jihočeského kraje a Prahy, ale také z různých regionů České republiky.

Z tohoto důvodu poskytl Reed Exhibitions Messe Wien 150 ks VIP vstupenek pro odborné návštěvníky z ČR. VIP vstupenky můžete objednat u oficiálního výhradního zastoupení veletrhu v České republice do 15. září 2015. Více informací na www.schweissen.at nebo v češtině na www.sp.cz/schweissen.html


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 08. 09. 2015 | 2002 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Semináře a školení

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V KANADĚ PRO ČESKÉ FIRMY

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina a Kraj Vysočina si Vás dovolují pozvat  na podnikatelské setkání

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V KANADĚ  PRO ČESKÉ FIRMY

Termín: 21. září 2015
Čas: 14:00- 16:00 hodin
Místo: sídlo KHK Kraje Vysočina, Benešova 1256/13, Jihlava, zasedací místnost

Cíl setkání: představit českým firmám obchodní příležitosti  v Kanadě, perspektivní průmyslové sektory a další oblasti  související s podnikatelskými aktivitami v Kanadě.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.khkvysocina.cz| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2015 | 1193 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty a dotace EU

Zpráva o ukončení projektu „PRAXE – základ vzdělání“

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina 31. 8. 2015 úspěšně ukončila projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015.

Do projektu se zapojily střední odborné školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje.

Klíčovými aktivitami projektu byly:

KA 1 Přednášky odborníka z praxe – za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 1 127 žáků v 1 121 hodinách a 5 pracovníků v dalším vzdělávání ve 20 hodinách

KA 2 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 65 žáků v 1 660 hodinách

KA 3 Stáž žáků ve firmě - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 254 žáků v 6 810 hodinách

KA 4 Analýza a popis možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělávání v regionu – byla vytvořena komplexní analýza vyhodnocující realizaci projektu z prohledu realizace klíčových aktivit v jednotlivých krajích, která je zde ke stažení.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 31. 08. 2015 | 3025 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativní novinky

Pozvánka na konferenci: NEJLEPŠÍ ŠKOLÍCÍ MOZKY

Vzděláváte se? Jste typ člověka, který má rád pod kontrolou svůj život? Nechcete ztrácet čas? Chcete osobně poznat a získat užitečné rady od těch nejlepších českých a slovenských školitelů?

Právě pro takové lidi jako jste Vy, jsme svolali ty nejlepší školitele a řečníky na jedno místo a připravili pro Vás konferenci Ivo Tomana s názvem 

NEJLEPŠÍ ŠKOLÍCÍ MOZKY

Kdy: 1. října 2015 v SONO centru v Brně, Veveří 2832/113
registrace: 9:00 -  9:45, začátek: 10:00, konec: 16:00 hod.


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 27. 08. 2015 | 2595 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Výběrová řízení

Vybraná výběrové řízení - Kraj Vysočina

NázevTyp podle předpokládané hodnotyFáze zadávacího řízeníPočátek běhu lhůt
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - úprava soklu budov VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18. srpen 2015
Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - oprava po napadení dřevokaznou houbou VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 7. srpen 2015
Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 nadlimitní Příjem nabídek 4. srpen 2015
Část č. 1 – laserové tiskárny na výrobu plošných spojů nadlimitní Příjem nabídek 4. srpen 2015
Část č. 3 – systémová bednění nadlimitní Příjem nabídek 4. srpen 2015
Část č. 2 – digitální osciloskopy a frekvenční analyzátory nadlimitní Příjem nabídek 4. srpen 2015
Aktualizace č. 2 - Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. červenec 2015
Aktualizace č. 3 - Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30. červenec 2015

Číst celý článek Zdroj: http://ezak.kr-vysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 08. 2015 | 1603 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Centrum zahraničního obchodu

Kalendář nejbližších akcí - Výstavy, veletrhy a prezentace

Datum konání Název Druh akce Místo konání
01.09.2015 CAIRO ENERGY 2015 Výstava / Veletrh Káhira, Egypt 
02.09.2015 KazBuild 2015 Výstava / Veletrh ALMATY, Kazachstán 
02.09.2015 Riga Food 2015 Výstava / Veletrh Riga, Lotyšsko 
10.09.2015 FÓRUM - Itálie a green economy Teritoriální seminář Praha, Česká republika 
10.09.2015 Big 5 CONSTRUCT INDIA 2015 Akce bez účasti CzechTrade Indie 
11.09.2015 23. podzimní mezinárodní bjelovarský veletrh 2015 Výstava / Veletrh Bjelovar, Chorvatsko 
14.09.2015 Exposibram 2015 Výstava / Veletrh Belo Horizonte, Brazílie 
14.09.2015 56.MSV - Nemzetközi Gépipari Vásár - Brno | 14-18.9.2015. Akce s účastí CzechTrade Česká republika 
14.09.2015 Transport & Logistika - Brno | 14-18.9.2015. Akce bez účasti CzechTrade Česká republika 
14.09.2015 ENVITECH - Brno | 14-18.9.2015. Akce bez účasti CzechTrade Česká republika 
15.09.2015 Meeting Point CzechTrade na MSV, září 2015 Meeting Point Brno, Česká republika 
15.09.2015 INDIE a THAJSKO - Strategie úspěšného exportu Exportní konference EA Brno, Česká republika 
15.09.2015 ENERGETAB 2015 Výstava / Veletrh Bielsko-Biala, Polsko 
15.09.2015 ÍRÁN - nové obchodní příležitosti pro české exportéry Teritoriální seminář Brno, Česká republika 
16.09.2015 ELECTRIC, POWER AND RENEWABLE ENERGY INDONESIA 2015 Výstava / Veletrh Jakarta, Indonésie 
16.09.2015 JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL - slibné exportní trhy Exportní konference EA Brno, Česká republika 
16.09.2015 ČESKÝ LETECKÝ SEMINÁŘ 2015 Výstava / Veletrh Mianyang, Sichuan, Čína 
17.09.2015 Interior Lifestyle China 2015 Výstava / Veletrh Shanghai, Čína 
17.09.2015 UKRAJINA: současné obchodní příležitosti a specifika obchodu Teritoriální seminář Praha, Česká republika 

Číst celý článek
Zdroj: http://www.czechtrade.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 08. 2015 | 1590 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Obchodní sdělení

PRAXE – základ vzdělání

Logo OPVK

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina realizuje od 30. 9. 2014 do 31. 8. 2015 projekt s názvem „PRAXE – základ vzdělání“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0015, jehož cílem je:

  • seznamovat žáky i učitele v prostředí školy s novými poznatky i trendy v konkrétním oboru,
  • realizovat praktické vyučování na pracovištích zaměstnavatelů tak, aby žáci získali představu o reálném pracovním prostředí a práci v oboru,
  • přibližovat obsah vyučovacích předmětů potřebám zaměstnavatelů a využívat pro praktické vyučování jejich technologické vybavení,
  • zvyšovat odborné a klíčové kompetence žáků za pomoci odborníků z praxe a tím napomáhat ke zvýšení motivace žáků o studovaný obor,
  • přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu,
  • propojit a aktivizovat spolupráci firem a netechnických škol.

 

Číst celý článek
Zdroj: http://www.khkvysocina.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 08. 2015 | 2530 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Centrum zahraničního obchodu

Zahraniční poptávky


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 08. 2015 | 1663 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Legislativa

MONITORING SBÍRKY ZÁKONŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

84 206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
156/2000 Sb.; 119/2002 Sb.; 634/2004 Sb.; 455/1991 Sb.; 61/1988 Sb.; 634/1992 Sb.;
84 207/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
178/2011 Sb.
83 202/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
40/1995 Sb.; 256/2001 Sb.
83 203/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
435/2004 Sb.; 326/1999 Sb.
83 204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
200/1990 Sb.; 269/1994 Sb.; 634/2004 Sb.; 61/1988 Sb.; 553/1991 Sb.; 6/1993 Sb.; 293/1993 Sb.; 153/1994 Sb.; 169/1999 Sb.; 221/1999 Sb.; 326/1999 Sb.; 257/2000 Sb.; 449/2001 Sb.; 119/2002 Sb.; 361/2003 Sb.; 99/2004 Sb.; 412/2005 Sb.; 187/2006 Sb.; 129/2008 Sb.; 300/2013 Sb.
83 205/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
262/2006 Sb.; 99/1963 Sb.; 359/1999 Sb.; 111/2006 Sb.; 264/2006 Sb.; 340/2006 Sb.; 306/2008 Sb.; 479/2008 Sb.; 372/2011 Sb.; 373/2011 Sb.; 2/1969 Sb.; 41/2009 Sb.; 158/2009 Sb.; 282/2009 Sb.; 303/2009 Sb.; 73/2011 Sb.; 375/2011 Sb.; 167/2012 Sb.; 401/2012 Sb.; 182/2014 Sb.
82 200/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
48/1997 Sb.; 551/1991 Sb.; 280/1992 Sb.; 592/1992 Sb.
82 201/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
158/2000 Sb.
81 197/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
211/2010 Sb.
81 198/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
438/2006 Sb.
81 199/2015 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
234/2014 Sb.
79 192/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.
389/2004 Sb.

| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 26. 08. 2015 | 1559 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Kontrolní hlášení k DPH: Proč má být účinnou zbraní na podvody?

Daň z přidané hodnoty je pro státní kasu nejdůležitějším odvodem. Výnosy z ní dosahují téměř 300 miliard ročně, což je více než ze všech daní z příjmu dohromady. Na podvodech a únicích souvisejících s DPH také stát nejvíce tratí. Nejúčinnější zbraní proti podvodníkům má být nově zavedené kontrolní hlášení.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 08. 2015 | 1948 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Pozvánka na 1. Dolnobavorské dřevařské fórum, 10. - 11. října 2015

logo dunaj vltavaZveme Vás ve dnech 10. – 11. října 2015 na pořádané 1. Dolnobavorské dřevařské fórum „Slavnosti dřeva plné zážitků“. Dovolujeme si Vám zaslat přihlášku společně s podmínkami pro účast.  V případě Vašeho zájmu Vás žádáme o vyplnění přiložených formulářů (výstavní plocha v hale nebo ve stanu) a včasné zaslání na naši emailovou adresu: forstwirtschaft-laschinger@alles-rund-ums-holz.eu Vystavovatelům požadujícím výstavní plochu větší jak 100 m² je možné poskytnout slevu. V takovém případě nás kontaktujte na tel.: +49 (0)9927 – 95060.

Pokud budete na veletrhu poskytovat zákazníkům slevu, informujte nás o tom v přihlášce pod “poznámky a další požadavky“. O přijetí Vaší přihlášky Vám bude zasláno odpovídající potvrzení. Jakmile bude připraven plán rozmístění vystavovatelů, zašleme Vám plánek s informacemi o tom, kde se bude Vaše výstavní plocha nacházet. Za dobrého počasí očekáváme kolem 30 000 návštěvníků.

Soubory ke stažení:
Anmeldeformular Freifläche CZ.pdf
Anmeldeformular Halle Zelt CZ.pdf
Infoblatt für den Aussteller CZ.pdf
Teilnahmebedingungen CZ.pdf

Budeme rádi, pokud nám poskytnete k dispozici obrázky, které bychom mohli použít k propagaci naší akce. Předem mnohokrát děkujeme. 

Budeme se těšit na Vaši účast!

S přátelskými pozdravy 

Müller Silvia
Forstwirtschaft Laschinger
Hangenleithen 50
94259 Kirchberg i. Wald
Tel.: +49 (9927) 9506 -0
Fax: +49 (9927) 9506-29
Mail: forstwirtschaft-laschinger@alles-rund-ums-holz.eu
Web: www.alles-rund-ums-holz.eu


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 25. 08. 2015 | 2343 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Ladislav Minčič: Nešťastná třináctka aneb Opravdu sleduje volání po vyšší minimální mzdě solidární zájem o každého nízkopříjmového zaměstnance?

Vláda ve čtvrtek zvýšila minimální měsíční mzdu z 9 200 na 9 900 Kč. V této souvislosti se zejména odboráři často dovolávají analýzy, která prý v České republice neprokázala příčinnou souvislost mezi zvyšováním minimálním mzdy a růstem nezaměstnanosti. Na základě své ekonometrické praxe musím přisvědčit, že to zřejmě při makroekonomickém modelování závislosti celkové míry nezaměstnanosti na růstu minimální mzdy bude pravda, která však vyplývá především z toho, že počet zaměstnanců pobírajících minimální mzdu je jen někde mezi 2 až 3 %.

Podíváme-li se ale na problém mikroekonomickýma očima a vezmeme přitom do úvahy, že podle posledního průzkumu Hospodářské komory ČR není neobvyklé, že se u jednoho zaměstnavatele soustřeďuje více zaměstnanců s minimální mzdou (až 10 % zaměstnavatelů zaměstnává více než 5 zaměstnanců s minimální mzdou), a plná čtvrtina všech zaměstnavatelů si vůbec nemůže dovolit zvyšovat mzdy...

Číst celý článek
Zdroj: http://www.komora.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 24. 08. 2015 | 1568 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu z programu Partnerství znalostního transferu

Termín pro podávání předběžných žádostí byl prodloužen do 30. září 2015. Program má za cíl zlepšit spolupráci mezi akademickou a podnikatelskou sférou a podpořit společné projekty znalostních organizací a podniků.

Výzva k programu Partnerství znalostního transferu je vyhlášena v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 08. 2015 | 1377 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Nová šance pro export: Írán už nemá být neprobádaným územím

Hic sunt leones (Zde jsou lvi). Takové bývalo v historii na mapách označení neprobádaných končin. Pro české podniky je aktuálně takovým územím Írán. To se má ovšem v blízké budoucnosti změnit. Téměř 80milionový nesmírně perspektivní trh po zrušení sankcí otevře brány firmám ze Západu.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 20. 08. 2015 | 1615 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Dotace

Aktuální informace o programech podpory podnikání (17. 8. 2015)

Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) k 17. srpnu 2015.

Číst celý článek
Zdroj: http://www.businessinfo.cz


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 19. 08. 2015 | 1587 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací