Vzděláváním k profesnímu růstu

Autor: Prchal Tomáš <prchal(at)hkjihlava.cz>, Téma: Projekty 2014 - 2020, Vydáno dne: 01. 07. 2019

Reg. č.: Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010858.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v Okresní hospodářské komoře Jihlava s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí.

Cílová skupina:

Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v Okresní hospodářské komoře JihlavaProjekt obsahuje následující aktivity:

Obecné IT

Měkké a manažerské dovednosti

Jazykové vzdělávání

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Interní lektor

Projekt si klade za cíl proškolit nejméně 125 zaměstnanců členských firem a OSVČ, kteří obdrží větší než bagatelní (40 hodin) podporu. Všichni účastníci obdrží Potvrzení o absolvování = dosažení kvalifikace. Nejméně 13 podpořených účastníků bude ve věku nad 54 let.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 11 947 300,- Kč

Projekt je realizován od 1.7.2019 do 30.6.2022