Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině

Autor: Prchal Tomáš <prchal(at)hkjihlava.cz>, Téma: Projekty 2014 - 2020, Vydáno dne: 20. 05. 2019

Projekt „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ /ID O02807.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje VysočinaČinnost asistenčních center:

 

Kontakt asistenční centrum OHK Jihlava:

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Prchal

e-mail: prchal@hkjihlava.cz

telefon: 567 309 320