Asistenční kanceláře HK ČR

Autor: Prchal Tomáš <prchal(at)hkjihlava.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 01. 2019

     

Hospodářská komora ČR se snaží pomáhat českým firmám vyřešit problém s nedostatkem pracovní síly na trhu práce.

Jedním z problémů, se kterým se projekty (Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty, Režim Ukrajina a Režim Srbsko) potýkají, je vysoká „ztrátovost“ uchazečů a velká chybovost podávaných dokumentů na příslušných úřadech. HK ČR se rozhodla na základě spolupráce s firmami OSPRO MB, spol. s.r.o. na Ukrajině a MONTO, s.r.o. v Srbsku napomoci řešení tohoto problému a tím zajistit vyšší efektivitu těchto projektů.Obě společnosti zajišťují následující služby:

Služby obsažené v Základním balíčku:

 1. kompletní servis s nahlášením volného pracovního místa na Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP“)
 2. výběr uchazečů (dle požadavků Klienta) v zahraničí
 3. přípravu žádostí a zpracování dokumentů pro ÚP
 4. překlady, přípravu pracovních smluv, potvrzení o zajištění ubytování
 5. cestovní pojištění uchazečům (před vstupem na území)
 6. přípravu žádosti o nahlášení uchazeče do projektů Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty/ Režim Ukrajina/ Režim Srbsko či obdobného projektu
 7. příprava žádosti o vydání krátkodobého víza, případně žádosti k vydání dalších pobytových oprávnění
 8. asistence při podání žádosti apod.

Postup při poskytování služeb:

 1. V případě zájmu o pomoc v této oblasti vyplňte kontaktní formulář – tím se pro HK ČR stáváte zájemcem o spolupráci v dané oblasti.
 2. Správné vyplnění bude potvrzeno HK ČR, v případě že nebude správně vyplněno nebo budou potřeba doplňující informace, budete kontaktováni pracovníkem HK ČR.
 3. Komunikace ohledně doplňování informací může probíhat prostřednictvím emailu, telefonu. Je možné i osobní setkání.
 4. Požadavky a údaje z kontaktního formuláře budou předány odborné firmě ke zpracování.
 5. Mezi odbornou firmou a zájemcem bude uzavřena smlouva.
 6. Služby odborné firmy budou poskytovány za úplatu dle ceníku.

Podrobné informace včetně ceníku služeb naleznete na stránkách HK ČR ZDE

Kontaktní formulář:

Chcete ukrajinského pracovníka?

Chcete srbského pracovníka?