Vyhlášena výzva v OP PIK Aplikace

Autor: Prchal Tomáš <prchal(at)hkjihlava.cz>, Téma: Informace, Zdroj: www.businessinfo.cz, Vydáno dne: 29. 08. 2017

Ve středu 2.srpna 2017 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášena v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Výzva IV programu podpory Aplikace, který je zaměřen na získávání znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.Podporovanou aktivitou Výzvy IV je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) a konsorcia složená z podnikatelských subjektů nebo organizací pro výzkum a šíření znalostí (výzkumné organizace).

Příjem Žádostí o podporu byl zahájen 3. srpna 2017. Plánovaná alokace Výzvy je 1,6 miliardy korun. Doba realizace projektu nesmí překročit 36 měsíců od data přijatelnosti projektu. Minimální výše dotace na projekt je stanovena na 1 milion korun a maximální 50 milionů korun. Jako v ostatních programech OP PIK, i v programu Aplikace musí být projekt realizován na území České republiky, s výjimkou hlavního města Prahy.

Oproti předchozí Výzvě nedoznala tato Výzva výraznějších změn. Pouze díky změně dokumentu Kategorizace – kód intervence je v konkrétních případech, které stanovuje Výzva a její přílohy, nutné přidat v rámci podnikatelského záměru informace ohledně konkrétních oblastí intervence. Dále se upravovaly způsobilé výdaje převážně v oblasti odpisů, kde je nově možné nárokovat skutečně pouze odpisy z hmotného investičního majetku.

 

Text výzvy