Znalostmi k růstu

Autor: Prchal Tomáš <prchal(at)hkjihlava.cz>, Téma: Znalostmi k růstu, Vydáno dne: 01. 02. 2017

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005896.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v Okresní hospodářské komoře Jihlava s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí.Cílová skupina:

Projekt obsahuje následující aktivity:

Projekt si klade za cíl proškolit nejméně 217 zaměstnanců členských firem a OSVČ, kteří obdrží větší než bagatelní (40 hodin) podporu. Všichni účastníci obdrží Potvrzení o absolvování = dosažení kvalifikace.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 14 942 172,- Kč

Projekt je realizován od 1.2.2017 do 31.1.2020