DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Autor: Prchal Tomáš <prchal(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 04. 01. 2019

Pozvánka na seminář

Daň z příjmů právnických osob

Přednášející:   Ing. Jiří KLÍMA, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně 

Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2018 pro daňové přiznání a současně upozornění na hlavní změny pro rok 2019. Změny jsou krom jiného i v zákoně o rezervách a v navazujících předpisech. Tento seminář proto také představuje průřez celou oblastí daně z příjmů právnických osob a upozornění na výkladové problémy. Výklad bude strukturován podle daňového přiznání.Např.                                                                                                                 

-          Změny v oblasti daňových a nedaňových nákladů

-          Změny v osvobození u fyzických a právnických osob

-          Bezúročné a úročené půjčky

-          Opravné položky k pohledávkám

-          Odměny statutárních orgánů, bezúplatný výkon činnosti

-          Hmotný majetek – změny a výklady

 

Termín:           18. 3. 2019  09.00 – 13.00 hod.

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, místnost B 3.16

Cena:               500,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava,

                     1.200,-Kč + 21 % DPH pro členy registrované jinou OHK

                     1.800,- Kč + 21% DPH pro nečleny               

Pro členské firmy zařazené v projektu "Znalostmi k růstu" je účst ZDARMA!

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: podatelna@hkjihlava.cz nebo vyplněním přihlášky ZDE nejpozději do 12.3.2019

 Účastnický poplatek včetně 21 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, variabilní symbol: Vaše IČ. Následně Vám bude zaslána faktura.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE