ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 08. 02. 2017

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina a EUFC CZ s.r.o.

si Vás dovolují pozvat na seminář

ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROJEKTŮ
aneb „Co v metodice programů EU nenajdete“

Do konce roku 2015 bylo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace podpořeno v Kraji Vysočina 820 projektů. Celkem 389 žadatelů získalo přes 5,3 mld. Kč. Získat dotační podporu může být pro Vaši fi rmu jak významná konkurenční výhoda, tak cesta k bankrotu. Tento výjimečný seminář je určený pro progresívní podnikatele – majitele firem, kteří potřebují racionálně posoudit:

příležitosti a rizika
dotačního spolufi nancování
fi remních investic
časovou, fi nanční
a administrativní
náročnost dotací
trendy a nové oblasti
v dotační politice


Seminářem provedou přední dotační poradci EUFC CZ s.r.o. s mnohaletou praxí v oblasti přípravy i hodnocení projektů. Rádi také zodpovědí dotazy týkající se konkrétní problematiky, včetně konzultací individuálních investičních záměrů.Termín semináře: úterý 14. února 2017, od 13:00 do 16:00 hodin (prezence od 12:30 hod.)
Místo setkání: Benešova 13, Jihlava (pobočka KHK Kraje Vysočina)
Program semináře: I. Zahájení semináře
  II. Kvalitní identifi kace investičního záměru s vhodnou dotační podporou
(potřebnost, efektivnost, omezující podmínky, udržitelnost)
  III. Proces přípravy kvalitní projektové žádosti
(harmonogram, přílohy žádosti, analýza rizik, studie proveditelnosti, úspěch při
hodnocení)
  IV. Úspěšné řízení projektových aktivit
(výběrová řízení, změnová řízení, monitoring, kontroly poskytovatele)
  V. Udržitelnost projektu
(monitoring, kontroly poskytovatele a FÚ, rizika pokut a jejich prevence)
  VI. Diskuse a individuální konzultace (15:00–16:00)

 

Součástí akce je občerstvení.

Účast: 400,- Kč za osobu (člen KHK Kraje Vysočina), 800,- Kč za osobu (ostatní).

Kapacita je omezena.

Uzávěrka přihlášek: 10. února 2017REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: jirova@hkjihlava.cz

KONTAKTNÍ OSOBA:
Ing. Bc. Petra Jírová
tel: 561 114 322
e-mail: jirova@hkjihlava.cz
web: www.hkjihlava.cz