Projekt „Cesta pro mladé“ – cesta k prvnímu zaměstnání.

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Informace, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 22. 12. 2016

Smyslem projektu Fondu dalšího vzdělávání je propojit studenty a firmy, vytvářet mezi nimi kontakty a dát oběma stranám šanci – firmám vybrat si nového kolegu a studentům příležitost prakticky poznat obor, který studují. Projekt také umožňuje toto propojení ve formě vzdělávacího kurzu v rozsahu 80 až 240 hodin finančně podpořit což je pro firmy i studenty výhodné.  Více na www.cestapromlade.cz.Informace  získáte v

Regionální kanceláři Kraje Vysočina
Mgr. Jana Kourková
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
+420 778 728 831
jana.kourkova@fdv.cz