PODĚKOVÁNÍ

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Informace, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 19. 12. 2016

Děkujeme našim partnerům za spolupráci a podporu tradičního setkání podnikatelů v Horáckém divadle v Jihlavě.

Generálnímu partnerovi setkání společnosti AUTHORIA s.r.o.,

zlatému partnerovi, kterým je pan Ing. arch. Jiří Vohralík,

dalším partnerům, kterými jsou:

Akciová společnost POEX Velké Meziříč
Pivovar Ježek
Vydavatel Jihlavských listů společnost Parola s.r.o.
Akciová společnost OPTOKON
Společnost Kamila chocolates, s.r.o.

kteří rovněž podpořili toto setkání. logo generálního pratnera společnosti AUTHORIA s.r.o.
logo zlatého pratnera, kterým je pan Ing. arch. Jiří Vohralík

 

Logo partnera Akciová společnost POEX Velké MeziříčíLogo partnera Pivovar Ježek Logo partnera, vydavatel Jihlavských listů společnost Parola s.r.o. Logo partnera akciová společnost OPTOKON Logo partnera společnosti Kamila chocolates, s.r.o.