Pozvánka na seminář: JAK S(PRÁVNĚ) PODNIKAT VE 21. STOLETÍ

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 07. 11. 2016

Kurz, který se věnuje praktickému spojení práva obchodních společností a právní ochrany značky, webové domény a názvu společnosti.

Co se na kurzu naučíte?Spolu s prezenčním kurzem získáte neomezený přístup do rozsáhlého e-learningového kurzu obsahujícího moduly Úvod do nového občanského zákoníku, Nemovitosti, Smlouvy, Obchodní korporace a Veřejné zakázky.

V ceně je drobné občerstvení a výukové materiály.

Každý účastník získá osvědčení o absolvování kurzu.

Seminář je určen především pro ty, kteří chtějí začít podnikat a chtějí se dozvědět, co vše je čeká a na co by měli hned v začátku podnikání myslet.
Dále je seminář určen pro společníky a jednatele, kteří se chtějí dozvědět více o svém postavení nebo by chtěli své podnikání posunout na vyšší úroveň ochranou svého jména či značky.

Termín: 23. 11. 2016 09.00 – 12.00 hod.
Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena: pro členy OHK Jihlava 500,-Kč vč. DPH + další 1 účastník zdarma, pro nečleny OHK Jihlava 500,-Kč vč. DPH
Přednášející: Zkušení právníci advokátní kanceláře KROUPAHELÁN, která již šestým rokem pomáhá podnikatelům malým i velkým, aby mohli svůj byznys dělat s klidem a úspěchem.

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 14. 11. 2016.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, a to na základě zaslané faktury.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.