2. ročník soutěže Podnik přátelský rodině

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 02. 11. 2016

PPR

Kraj Vysočina organizuje a již také zahájil 2. ročník soutěže Podnik přátelský rodině.

Cílem je zviditelnit a ocenit ty firmy, které se zabývají problematikou slaďování pracovního a rodinného života a pomáhají svým zaměstnancům nacházet rovnováhu v této oblasti. Činíme tak na základě nově schválené Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017-2021. V návaznosti na tento koncepční dokument přibývá v regionu aktivit, jejichž cílem je vytvářet rodinám s dětmi podmínky, které jim usnadní jejich pracovní i osobní život. Motivace je zřejmá. Pokud se bude rodinám s dětmi takových podmínek dostávat, stane se Kraj Vysočina jejich trvalým domovem.

Pravidla soutěže [PDF, 665 kB]
Více informací o soutěži [PDF, 2 MB]
Návod na vyplnění dotazníku [PDF, 340kB]
Chci se zapojit do soutěže (soutěžní dotazník PODNIK PŘÁTELSKÝ RODINĚ 2016)Do 1. ročníku se zapojilo celkem 27 zaměstnavatelů z Kraje Vysočina. Věříme, že i druhý ročník bude neméně úspěšný. Dbáme na to, aby se „Podnik přátelský rodině“ stal prestižní soutěží, která se těší oblibě mezi zaměstnavateli. Jsme přesvědčeni, že úspěšnou firmu zdobí nejen dobré hospodářské výsledky, ale zejména pak spokojení zaměstnanci. Na Vysočině je mnoho takových firem a rádi je budeme dávat za vzor ostatním.