EET PRAKTICKY

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 26. 10. 2016

Zveme Vás na seminář EET PRAKTICKY!

Prostřednictvím tohoto školení bychom rádi seznámili všechny podnikatele s problematikou elektronické evidence tržeb (EET). Na semináři se samozřejmě účastníci dozvědí nejnovější informace a praktické rady, jak se na evidenci tržeb připravit a mohou pokládat vlastní otázky vystupujícím.3

Cílem semináře je seznámit posluchače s novým Zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, kterým se zavádí povinnost online evidence plateb v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem. Součástí semináře budou i příklady aplikace jednotlivých ustanovení v praxi.Obsah semináře

Metodický výklad

 Postup nutných kroků

 Uživatelské scénáře

Výsledky testování

 

Diskuse a zodpovězení dotazů

Garant: Hospodářská komora České republiky
Termín: 14. 11. 2016  09.00 – 13.00 hod.
Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava, http://www.hotelgmahler.cz/cs/
Cena
: 1.000,-Kč + 21 % DPH  pro členy OHK Jihlava,  1.500,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 9. 11. 2016.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, a to na základě zaslané faktury.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.