JAK NA NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 15. 09. 2016

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) bude účinný od 1. 10. 2016. Oproti starému zákonu o veřejných zakázkách je v něm celá řada novinek a změn. Poznejte včas nový ZZVZ na uceleném, srozumitelném a prakticky zaměřeném kurzu vedeném zkušenými advokáty.

Co se na kurzu naučíte?

  - naučíte se orientovat v novém ZZVZ a používat jej pro svoji praxi
  - pochopíte podstatu a principy zadávání veřejných zakázek
  - zjistíte, jak se vyhnout nejčastějším chybám druhých, a poznáte rozhodovací praxi ÚOHS
  - budete vědět, jak formulovat zadávací a kvalifikační dokumentaci v souladu se ZZVZ
  - naučíte se, jak postupovat v jednotlivých krocích zadávacího řízení podle ZZVZ
  - dozvíte se, jak se bránit proti nezákonnému postupu zadavatelůSpolu s prezenčním kurzem získáte neomezený přístup do rozsáhlého e-learningového kurzu obsahujícího moduly Úvod do nového občanského zákoníku, Nemovitosti, Smlouvy, Obchodní korporace a Veřejné zakázky.

V ceně je drobné občerstvení a výukové materiály.

Každý účastník získá osvědčení o absolvování kurzu.

Seminář je určen především pro zástupce obcí, krajů, orgánů veřejné správy a zadavatele obecně, kteří chtějí získat základní znalosti o zadávacím řízení dle nového ZZVZ. Dále je seminář určen pro podnikatele, kteří získali dotaci z veřejných rozpočtů nebo se jako dodavatelé účastní zadávacích řízení a mají zájem se dozvědět vše podstatné o novém ZZVZ.

Termín: 17. 10. 2016 09.00 – 12.00 hod.

Místo konání: Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15, 586 01 Jihlava

Cena: pro členy OHK Jihlava 500,-Kč vč. DPH + další 1 účastník zdarma, pro nečleny OHK Jihlava 500,-Kč vč. DPH

Přednášející: Zkušení právníci advokátní kanceláře KROUPAHELÁN, která se již šestým rokem specializuje na právo veřejných zakázek.

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 10. 10. 2016.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, a to na základě zaslané faktury.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.