JAK S(PRÁVNĚ) NA NEMOVITOSTI

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 16. 09. 2016

Praktický kurz shrnující základy smluvního práva a práva nemovitostí doplněný o odpovědi na nejčastější dotazy a připomínky kupujících, prodávajících a realitních makléřů z každodenní praxe advokáta.

Co se na kurzu naučíte?
- získáte základní orientaci ve smluvním právu - naučíte se správně uzavírat, měnit a ukončovat smlouvy
- dozvíte se nejčastější chyby rezervačních a kupních smluv – budete vědět, na co si dát pozor
- pochopíte základy práva nemovitostí a důležité momenty v procesu prodeje nemovitosti
- budete vědět, za jaké vady odpovídá prodávající, jak nemovitost správně předat a jaké dluhy přecházejí na kupujícího
- naučíte se správně orientovat v listu vlastnictví a budete znát průběh katastrálního řízení
- budete vědět, jaké daně jsou s prodejem nemovitosti spojenySpolu s prezenčním kurzem získáte neomezený přístup do rozsáhlého e-learningového kurzu obsahujícího moduly Úvod do nového občanského zákoníku, Nemovitosti, Smlouvy, Obchodní korporace a Veřejné zakázky.

V ceně je drobné občerstvení a výukové materiály.

Každý účastník získá osvědčení o absolvování kurzu.

Seminář je určen především pro realitní makléře a pro každého, kdo se chystá prodat nebo koupit nemovitost.

Termín: 20. 10. 2016 09.00 – 12.00 hod.
Místo konání: Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15, 586 01 Jihlava
Cena: pro členy OHK Jihlava 500,-Kč vč. DPH + další 1 účastník zdarma, pro nečleny OHK Jihlava 500,-Kč vč. DPH

Přednášející: Mgr. Jiří HELÁN, KROUPAHELÁN. Přednášející je advokátem, spoluautorem prvního e-learningového kurzu o právu nemovitostí a smlouvách podle nového občanského zákoníku a garantem portálu www.kontrolasmluv.cz.

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 10. 10. 2016.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, a to na základě zaslané faktury.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.