JAK UZAVÍRAT OBCHODNÍ SMLOUVY

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 16. 09. 2016

Prakticky zaměřený kurz s aktivním zapojením účastníků kombinující výklad a diskuzi vycházející zejména z praxe advokátní kanceláře při sepisování a připomínkování smluv, jednání o uzavření smlouvy a jejich uzavírání nebo ukončování.

Co se na kurzu naučíte?
- poznáte, jak smlouvy číst
- pochopíte proces uzavření, změny a ukončení smlouvy
- naučíte se, jak používat obchodní podmínky a poznáte typické smluvní klauzule
- zjistíte, jak omezit obchodní rizika ve smlouvě
- naučíte se, jak rozšířit nebo omezit odpovědnost stran smlouvy
- dozvíte se, jaké máte nároky z porušení smlouvy a jak tyto nároky uplatnit
- naučíte se základní zásady pro uzavírání smluv se spotřebiteliSpolu s prezenčním kurzem získáte neomezený přístup do rozsáhlého e-learningového kurzu obsahujícího moduly Úvod do nového občanského zákoníku, Nemovitosti, Smlouvy,
Obchodní korporace a Veřejné zakázky.

V ceně je drobné občerstvení a výukové materiály.

Každý účastník získá osvědčení o absolvování kurzu.

Seminář je určen především pro ty, jejichž práce běžně zahrnuje přípravu smluv, jejich připomínkování nebo jejich uzavírání – pro obchodníky, manažery a zástupce společností.
Dále je seminář určen pro ty, kteří mají chuť si své vědomosti o smluvním právu prohloubit a utřídit.

Termín: 19. 10. 2016 09.00 – 12.00 hod.
Místo konání: Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15, 586 01 Jihlava
Cena: pro členy OHK Jihlava 500,-Kč vč. DPH + další 1 účastník zdarma, pro nečleny OHK Jihlava 500,-Kč vč. DPH

Přednášející: Zkušení právníci advokátní kanceláře KROUPAHELÁN, která se specializuje na obchodní právo smluvní, právo obchodních společností a transakce M&amp;A a právo veřejných zakázek.

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 10. 10. 2016.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, a to na základě zaslané faktury.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.