JAK S(PRÁVNĚ) PODNIKAT VE 21. STOLETÍ

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 16. 09. 2016

Kurz, který se věnuje praktickému spojení práva obchodních společností a právní ochrany značky, webové domény a názvu společnosti.

Co se na kurzu naučíte?

- zjistíte, jak a proč založit obchodní společnost a kolik Vás to bude stát
- dozvíte se, na co myslet již při zakládání obchodní společnosti
- seznámíte se s tím, jak vypadá běžný chod obchodní společnosti
- naučíte se, jak na trhu chránit své obchodní jméno
- dozvíte se, kdy a proč se vyplatí si zaregistrovat ochrannou známku
- pochopíte, jaký význam mají jednotlivá práva k označení (název společnosti, ochranná známka, nezapsané označení a doménové jméno) a jak jsou provázána
- budete vědět, jak se bránit, pokud někdo zasahuje do Vašich práv k označeníSpolu s prezenčním kurzem získáte neomezený přístup do rozsáhlého e-learningového kurzu obsahujícího moduly Úvod do nového občanského zákoníku, Nemovitosti, Smlouvy,
Obchodní korporace a Veřejné zakázky.

V ceně je drobné občerstvení a výukové materiály.

Každý účastník získá osvědčení o absolvování kurzu.

Seminář je určen především pro ty, kteří chtějí začít podnikat a chtějí se dozvědět, co vše je čeká a na co by měli hned v začátku podnikání myslet.
Dále je seminář určen pro společníky a jednatele, kteří se chtějí dozvědět více o svém postavení nebo by chtěli své podnikání posunout na vyšší úroveň ochranou svého jména či značky.

Termín: 18. 10. 2016 09.00 – 12.00 hod.
Místo konání: Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15, 586 01 Jihlava
Cena: pro členy OHK Jihlava 500,-Kč vč. DPH + další 1 účastník zdarma, pro nečleny OHK Jihlava 500,-Kč vč. DPH

Přednášející: Zkušení právníci advokátní kanceláře KROUPAHELÁN, která již šestým rokem pomáhá podnikatelům malým i velkým, aby mohli svůj byznys dělat s klidem a úspěchem.

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 10. 10. 2016.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, a to na základě zaslané faktury.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.