KOUČINK JAKO NÁSTROJ ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 26. 05. 2016

Přijďte se seznámit s možnostmi využití koučinku ve firemní sféře. Představíme Vám koučink jako jeden z nástrojů rozvoje zaměstnanců. Přednášejícími budou PhDr. Mgr. Nikola Peřinová a PhDr. Jana Mitysková, MBA, které jsou akreditovanými koučkami v tomto oboru.Program - Koučink jako nástroj rozvoje zaměstnanců
 
Termín: 09. 06. 2016 09.00 – 11.00 hod.

Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava

Cena: 300,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava, 600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava

Přednášející: PhDr. Mgr. Nikola Peřinová (akreditovaný kouč) absolvovala v roce 2003 Lékařskou fakultu MU a následně navázala doktorským studiem na Ped. fakultě MU. Již 16 let se věnuje vzdělávání dospělých a rozvoji zaměstnanců ve výrobě, službách a zdravotnictví. Od roku 2006 působí v HARTMANN akademii na pozici lektora, supervizora sociálních služeb a konzultanta vzdělávání. Svoji lektorskou činnost zaměřuje na oblasti: soft skills, manažerské dovednosti a vybrané odborné kurzy.

PhDr. Jana Mitysková, MBA (akreditovaný kouč) absolvovala Filozofickou fakultu MU (PhDr., 1986) a University of New York in Prague (MBA, 2005). Od roku 1999 do roku 2015 pracovala jako ředitelka lidských zdrojů, jednatelka a prokuristka ve výrobních závodech zahraničních společností. Má dlouholeté zkušenosti s plánováním a realizací rozvojových projektů pro střední management ve výrobě. Momentálně působí v headhuntingové sféře se specializací na osobní a kariérní rozvoj.

Přihlášení: elektronicky http://goo.gl/forms/Bh2lTp4saxY10Iwz2 nebo (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 08. 06. 2016.

Účastnický poplatek včetně 21 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300 v období od 06. 06. 2016 do 08. 06. 2016. Variabilní symbol: 090616.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.