Zveme Vás na "PRVNÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S KONTROLNÍM HLÁŠENÍM A EET"

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Vydáno dne: 25. 05. 2016

K 1. 1. 2016 došlo k mnoha legislativním změnám v daňové oblasti, především v návaznosti na daň z přidané hodnoty. Další změny zákona jsou ve schvalovacím procesu. Ještě v roce 2016 začne platit zákon o elektronické evidenci tržeb, který bude mít podstatné dopady na podnikatelskou sféru. Ministerstvo financí také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací.

Cílem tohoto semináře je proto rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech.

Např.


Termín: 13. 06. 2016 09.00 – 13.00 hod.
Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava, http://www.hotelgmahler.cz/cs/
Cena: 1.300,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava, 1.600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava
Přednášející: Ing. Jiří KLÍMA, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Přihlášení: elektronicky http://goo.gl/forms/Te4MarXES2Sb9qdw2 nebo (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 08. 06. 2016.

Účastnický poplatek včetně 21 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300 v období od 06. 06. 2016 do 10. 06. 2016. Variabilní symbol: 130616.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.