Pozvánka na seminář: SNIŽOVÁNÍ RIZIK V PODNIKÁNÍ - Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 10. 05. 2016

Seminář je určen především všem výrobcům, vývozcům, dovozcům a firmám, které se zabývají prodejem, servisem nebo zprostředkováním prodeje výrobků, ať již v tuzemském nebo zahraničním styku, a to včetně zemí mimo Evropskou unii. Ale také všem menším a středním podnikatelům. Seminář je vhodný nejen pro osoby přímo odpovědné za tyto činnosti, ale i pro pracovníky právních a marketingových útvarů.

Absolvováním semináře účastníci získají teoretické a raktické znalosti a základní přehled o dané problematice v České republice, Slovenské republice a Evropské unii. Problematika odpovědnosti za výrobek bude vysvětlena s přihlédnutím k aktuálnímu právnímu stavu v uvedených zemích, a to včetně nového občanského zákoníku.

Seminář je z velké části zaměřen na praktické příklady a ukázky a počítá s průběžnou diskusíJUDr. Petr Záruba - absolvent PF UK Praha se specializací na mezinárodní a letecké právo, s téměř 40-ti letou zkušeností s problematikou odpovědnosti za výrobek. Je autorem nebo spoluautorem 18 publikací z oblasti pojištění a mezinárodního obchodu, z toho 7 o problematice odpovědnosti za výrobek.

Program:

 

Datum konání: 18. 5. 2016, 11.00 - 14:15

Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava

Cena:  1300,-Kč + 21% DPH pro členy OHK Jihlava, 1600,-Kč + 21% DPH pro nečleny OHK Jihlava

Přihlášení: elektronicky http://goo.gl/forms/aMFQbSjSo2 nebo (s uvedením, jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 12. 5. 2016.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ,tel.: 724775169