Pozvánka na seminář: SNIŽOVÁNÍ RIZIK V PODNIKÁNÍ - Prevence vzniku pohledávek a finanční management

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 10. 05. 2016

Seminář je určen především všem výrobcům, vývozcům, dovozcům a firmám, které se zabývají prodejem, servisem nebo zprostředkováním prodeje výrobků, ať již v tuzemském nebo zahraničním styku, a to včetně zemí mimo Evropskou unii. Ale také všem menším a středním podnikatelům. Seminář je vhodný nejen pro osoby přímo odpovědné za tyto činnosti, ale i pro pracovníky právních a marketingových útvarů.

Absolvováním semináře účastníci získají teoretické a praktické znalosti a základní přehled o dané problematice v České republice, Slovenské republice a Evropské unii. Problematika odpovědnosti za výrobek bude vysvětlena s přihlédnutím k aktuálnímu právnímu stavu v uvedených zemích, a to včetně nového občanského zákoníku.

Seminář je z velké části zaměřen na praktické příklady a ukázky a počítá s průběžnou diskusí.JUDr. Jan Havlíček – advokát a rozhodce. Absolvent PF MU Brno, kde také složil státní rigorózní zkoušku, a dále absolvoval doktorský studijní program na Katedře mezinárodního a evropského práva pod vedením školitelky prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. V rámci vědecké činnosti i praxe se věnuje obchodnímu právu, občanskému právu, mezinárodnímu i vnitrostátnímu rozhodčímu řízení. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity pracoval jako odborný garant modulu Mezinárodní obchod. Je zakladatelem internetového právního časopisu Právní labyrint.

Program:

 

Datum konání: 18. 5. 2016, 09:00 – 11:00

Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava

Cena:  ZDARMA!!!

Přihlášení: elektronicky http://goo.gl/forms/EGshsXWvLS nebo (s uvedením, jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 12. 5. 2016.