Pozvánka na seminář: PRÁVNÍ OTÁZKY SPOJENÉ S PODNIKÁNÍM NA NĚMECKÉM TRHU

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 04. 05. 2016

Problematika počátku, průběhu, jakož i ukončení obchodní spolupráce se zahraničním partnerem v Německu, není pro řadu malých a středních firem v České republice dostatečně známa a činí jim nemalé obtíže.

 

Témata semináře budou následující:Po ukončení semináře budou mít účastníci možnost osobně prodiskutovat problémy vycházející z jednotlivých obchodních vztahů.

 

Termín konání: 19. 5. 2016  09.00 – 12.00 hod.

Místo konání:  Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava

Cena: 300,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava, 600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava

Lektor:  Marcella PAWELKA – zástupce Advokátní kanceláře z Frankfurtu nad Mohanem (hovoří česky)

 

Přihlášku (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 13. 05. 2016.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169