Udržitelnost projektu: „Inovace vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol“

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Inovace vzdělávání, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 04. 04. 2016

Dne 1. 4. 2016 došlo k aktualizace všech třech vzdělávacích modulů, které zájemci mohou stáhnout v elektronické podobě, případně osobně vyzvednout tištěné verze modulů na adrese realizátora projektu, tj. OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava.

Jedná se o tyto vzdělávací moduly:

  1. Sociální dovednosti a efektivní komunikace.pdf
  2. Pedagogické kompetence a skupinová dynamika.pdf
  3. Sebeprezentace a autentická profesionalita pedagogického pracovníka.pdf