Pozvánka na seminář: DODACÍ PODMÍNKY KUPNÍCH A JINÝCH SMLUV VČETNĚ INCOTERMS

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 22. 04. 2016

Jednou z nejdůležitějších částí kupních nebo i jiných mluv o dodávkách zboží do zahraničí nebo dodávkách zboží ze zahraničí je stanovení podmínek dodání zboží – DODACÍ PODMÍNKY. Jedná se zejména o stanovení lhůt dodání a důsledků porušení dodacích lhůt, stanovení místa dodání jako místa přechodu nákladů a rizik z prodávajícího/dodavatele na kupujícího/odběratele zboží a také určení místa změny vlastnického práva ke zboží. K tomu všemu, pro dodávky zboží v mezinárodním obchodním styku, se používají výkladová pravidla „Dodací podmínky INCOTERMS“, v současné době ve znění INCOTERMS 2010.Seminář je určen zejména pro malé a střední podnikatele, kteří si sami připravují nebo si také projednávají nabízené texty kupních a jiných smluv se zahraničními klienty bez účasti odborných právních nebo jiných kanceláří.

Obsah semináře:
1. Základní rizika vznikající v mezinárodním obchodním styku.
2. Základní struktura smluvních vztahů v ZO a místo dodací podmínky.
3. Změna vlastnického práva a její význam pro dodání zboží.
4. Doby dodání zboží, jejich význam ve smlouvě, smluvní sankce z nedodržení lhůt dodání.
5. Sjednané místo plnění, přímé obchodní náklady a jejich kalkulace v obchodních fakturách.
6. Přechod nákladů a rizik při dodání zboží včetně INCOTERMS.
7. Dokumenty svědčící smluvním plněním a jejich význam.

Termín: 17. 5. 2016 09.00 – 15.00 hod.
Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena: 1 300,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava, 1 600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava
Přednášející: JUDr. Jiří BABIŠ – absolvent PF UK se zaměřením na mezinárodní obchod, praxe 41 let v celní správě, více jak 20 let praxe při výuce disciplín zahraničního obchodu.

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 11. 5. 2016.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.