Zveme Vás na KRAJSKOU EXPORTNÍ KONFERENCI

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: KHK Kraje Vysočina, Vydáno dne: 12. 04. 2016

loga pořadatelů expotní konferenceHospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery

Vás srdečně zvou na

KRAJSKOU EXPORTNÍ KONFERENCI

Pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina


Datum:
21. dubna 2016 (prezence od 9,30 hod., program 10:00-14:30 hod.)
Místo: Hotel Villa EDEN v konferenční místnosti, 17. listopadu, 58601 Jihlava

Hlavní témata setkáníNa konferenci vystoupí zástupci HK ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Rozhodčího soudu při HK ČR
a AK ČR, právních kanceláří, pojišťovacích společností, bank a další významných aktérů v podpoře exportu.

Prominentní řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z oblasti exportu zkušeným exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně využít existující možnosti podpory exportu.

Akce klade zvýšený důraz na segment malých a středních podniků.

Partneři konference:

partneři Krajseké exportní konference

Program:

09:30 – 10:00 Prezence
10:00 – 10:15 Zahájení konference

Ing. Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR
Ing. Miloslav Stašek, ředitel Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR
Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček, předseda KHK Kraje Vysočina

10:15 – 11:00   První blok – Modelový exportní případ (1. a 2. fáze)
11:00 – 11:45   Druhý blok – Modelový exportní případ (3. a 4. fáze)
11:45 – 12:00   Přestávka
12:00 – 13:00   Pokračování druhého bloku - Modelový exportní případ (3. a 4. fáze)
13:00 – 13:45   Třetí blok - Modelový exportní příklad (5. fáze)
13:45 – 14:00   Příběh exportéra (best practices)
14:00 – 14:30   Náměty ke zlepšení podpory exportu – otázky & odpovědi

Součástí Krajské exportní konference bude i speciální část, ve které budete míst možnost vznést náměty ke zlepšení podpory exportu.

Chceme Vám prostřednictvím špičkových odborníků přinést takové informace, které budete moci využít pro kvalifikované rozhodnutí o zahájení, resp. rozšíření či zkvalitnění svých exportních aktivit.

Zároveň chceme přispět ke zvyšování povědomí o aktuálních nástrojích podpory exportu, které Vám mohou pomoci k lepšímu zacílení exportních aktivit a pronikání na trhy s vyšší finanční rentabilitou.

Našim cílem je také oslovit tzv. nové exportéry, tedy firmy, které mají zajímavý produkt či službu a o jejich exportu zatím jen uvažují.

Rozdílem oproti jiným podobným akcím bude kladený důraz na praktičnost, jednotlivá témata budou demonstrována na modelovém exportním případu - od získání informace do podpisu kontraktu.

Registrace

Na konferenci se můžete přihlásit nejpozději do 15. dubna 2016 na kontaktech:
KHK Kraje Vysočina, e-mail: podatelna@khkvysocina.cz nebo telefonicky na +420 567 309 320


Účastnický poplatek:
500,- Kč pro členy HK ČR
900,- Kč pro nečleny (ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Platba je možná v hotovosti před zahájením akce nebo převedením na číslo účtu 182980176/0300 u ČSOB,
VS: 160421.