UPLATŇOVÁNÍ PŘEDPISŮ O DPH V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 24. 03. 2016

Cílem semináře je dát malým nebo středním podnikatelům či pracovníkům větších firem, kteří uzavírají příslušné smluvní vztahy, základní informace o uplatňování právních předpisů o DPH v mezinárodním obchodě, a tak předcházet situacím, kdy sazby DPH ovlivní nabídkové ceny zboží nebo služeb nebo dokonce případná doměření DPH změní ekonomické výsledky obchodních operací. Do obsahu semináře jsou také zařazeny podmínky uplatňování předpisů o DPH v případech postupných obchodů, kdy do obchodních operací vstupují jak subjekty z EU, tak i subjekty ze třetích zemí.Provádění zahraničně obchodní činnosti, jak ve vztahu ke třetím zemím, tak i uvnitř EU, mimo jiné předpokládá u obchodníků i dalších subjektů zúčastněných na obchodních operacích, základní orientaci v předpisech o uplatňování DPH v mezinárodním obchodním styku. Obchodní jednání o smluvních vztazích mají být vedena s vědomím, že daň z přidané hodnoty může být výrazným cenotvorným činitelem v případech, kdy podmínky pro uplatňování těchto předpisů nejsou přesně dodržovány. Jedná se především od osvobození od daně při vývozu nebo dovozu zboží, osvobození od daně v rámci obchodování v EU, a to jak při obchodu se zbožím, tak i poskytování služeb. Součástí semináře jsou také základní informace o fakturaci zboží nebo služeb z pohledu DPH a také z pohledu obecného obchodního práva, zejména ve vztahu k dodacím podmínkám ve smluvních vztazích.

Obsah semináře

 1. Základní právní úprava DPH v ZO v rámci EU a ČR
 2. Obecné informace o zdanitelných plněních v ZO, základní druhy obchodních operací.
 3. DPH při obchodování s třetími zeměmi.
  1. Dovoz zboží do EU a ČR a osvobození od DPH, vztah DPH k celním režimům.
  2. Vývoz zboží a osvobození vyváženého zboží od DPH.
  3. Práce na věci movité a ostatní služby související s vývozem zboží.
  4. Svobodná pásma – svobodné sklady a DPH.
 4. DPH při obchodování uvnitř EU.
  1. Dodání zboží a služeb do jiného členského státu EU, osvobození od DPH.
  2. Pořízení zboží a služeb z jiného členského státu EU, osvobození od DPH.
  3. Třístranné obchody.
 5. Kombinované obchodní operace – postupné obchody s účastí subjektů z EU i mimo EU.
  1. Postupné obchody a jejich právní podstata.
  2. Prodej zboží do zahraničí a DPH.
  3. Nákup zboží v zahraničí a DPH.
  4. Poskytování služeb výrobního charakteru.
Termín: 5. 4. 2016 09.00 – 15.00 hod.
Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena: 1 300,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava, 1 600,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava
Přednášející: JUDr. Jiří BABIŠ – absolvent PF UK se zaměřením na mezinárodní obchod, praxe 41 let v celní správě, více jak 20 let praxe při výuce disciplín zahraničního obchodu.
Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 30. 3. 2016.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.