Program „Výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání“

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Výukové podpory, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 09. 03. 2016

Okresní hospodářská komora připravila pro pedagogické pracovníky a lektory dalšího vzdělávání, kteří se zabývají vzděláváním dospělých výukový program v oblasti využívání inovativních vyučovacích metod, který přispěje k rozvoji profesních kompetencí nejen pedagogických pracovníků, ale i lektorů soukromých subjektů, interních lektorů firem a všech, kteří se zabývají vzděláváním dospělých.  Celý program „Výukové podpory pro lektory dalšího vzdělávání“  je sestaven ze šesti modulů a jeho část určená pro pedagogické pracovníky je akreditována MŠMT.  

Projekt OHK Jihlava byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Jednotlivé modulz ke stažení:

1. Využití didaktických pomůcek a idaktické techniky.pdf

2. Použití e-learningu.pdf

3. Využití PowerPointové prezentace.pdf

4. Netradiční a kreativní metody.pdf

5. Zásady a pravidla při tvorbě písemných materiálů ve vzdělávání dospělých.pdf

6. Vzdělávání dospělých.pdf