LOGISTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBCHODNÍCH OPERACÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 07. 03. 2016

Aby bylo možné uzavřené smluvní vztahy v mezinárodním obchodním styku skutečně plnit, pokud jsou spojeny s dodávkami zboží, je nutné každou obchodní operaci logisticky zajistit. V souladu s dodací podmínkou každé smlouvy aktéři příslušné smlouvy jsou povinni zajistit pohyb zboží, ochranu zásilek zboží při jeho pohybu – dopravě, zajišťují také nutné manipulace se zbožím, případně jeho skladování.Mezinárodní obchodní styk je zejména dán také skutečností, že celá řada logistických operací je právně i fakticky upravena příslušnou mezinárodní smlouvou nebo normovanými obchodními zvyklostmi. Jedná se zejména o zajištění pohybu zboží při použití jednotlivých druhů dopravy nebo při použití zasílatelských firem zejména při kombinované dopravě, pojištění zásilek proti poškození nebo ztrátě.

Do obsahu semináře jsou zařazeny právě základní informace o smluvních podmínkách logistického zajištění obchodních operací.

Obsah semináře

  1. Logistika a její význam v mezinárodním obchodu.
  2. Přepravní smlouva a její základní náležitosti, odpovědnost za škodu na zásilce.
  3. Světové přepravní systémy /námořní přeprava zboží, mezinárodní železniční přeprava zboží, mezinárodní silniční přeprava zboží, mezinárodní letecká přeprava zboží a přeprava zboží poštou/.
  4. Zasílatelská smlouva a podstata zasílatelských logistických systémů.
  5. Skladování zboží a manipulace se zbožím /skladní smlouva, manipulační smlouva-přebalení zboží, změny adjustace zboží, neutralizace dokumentů o zboží apod./
  6. Pojištění a jeho význam v mezinárodním obchodě.
  7. Dokladové vybavení zásilek zboží při prodeji zboží do zahraničí a při nákupu zboží ze zahraničí.
  8. Logistické zajištění nákupu zboží v zahraničí.

Termín: 22. 3. 2016  09.00 – 15.00 hod.

Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava

Cena: 1 300,-Kč + 21 % DPH  pro členy OHK Jihlava, 1 600,-Kč + 21 % DPH  pro nečleny OHK Jihlava

Přednášející: JUDr. Jiří BABIŠ – absolvent PF UK se zaměřením na mezinárodní obchod, praxe 41 let v celní správě, více jak 20 let praxe při výuce disciplín zahraničního obchodu.

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 15. 3. 2016.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.