Zveme Vás na seminář: ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 V PRAXI

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 07. 01. 2016

Seminář bude zaměřen na podrobnější informace týkající se zdravotního pojištění, výpočty, specifika, složitější situace, upozornění na nejčastější chyby a další důležité informace a příklady z praxe ke změnám ve mzdové účtárně z pohledu mnoholetého zkušeného kontrolního pracovníka a metodika VZP ČR.

Termín: 3. 2. 2016 10.00 – 14.00 hod.
Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava
Cena: 1 000,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava, 1 500,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava
Přednášející: Ing. Antonín DANĚK – lektor s přednášející a publikační činností a více jak dvacetiletou praxí ve sféře zdravotního pojištění, se zkušenostmi kontrolního pracovníka a metodika VZP ČR.Přihlášku (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 1. 2. 2016.

Účastnický poplatek včetně 21 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, v období od 25. 1. 2016 do 2. 2. 2016. Variabilní symbol: 030216.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.