Zveme Vás na seminář: ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Vydáno dne: 07. 01. 2016

Správná aplikace dosavadního zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zůstává i po téměř deseti letech od jeho přijetí závislá na alespoň základní znalosti rozhodovací praxe. Pro praktické využití se jedná zejména o judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR a Krajského soudu v Brně, k jiným otázkám jsou pak k dispozici alespoň rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Termín: 22. 1. 2016  09.00 – 15.00 hod.
Místo konání: OHK Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava.
Cena: 1 000,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava, 1 500,-Kč + 21 % DPH pro nečleny OHK Jihlava.
Přednášející:   Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. - lektor se dlouhodobě věnuje jako soukromá osoba přednáškové činnosti. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení Realizace veřejných zakázek na Ministerstvu financí České republiky.Mezi tématy budou zastoupeny zejména tyto otázky:

Přihlášku (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: jirova@hkjihlava.cz nejpozději do 20. 1. 2016.

Účastnický poplatek včetně 21 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, v období od 18. 1. 2016 do 21. 1. 2016. Variabilní symbol: 220116.

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petra JÍROVÁ, tel.: 724 775 169.