Povinnost každého zaměstnavatele uzavřít smlouvu s lékařem !!

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Legislativní novinky, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 01. 12. 2015

V této souvislosti upozorňujeme na nové delikty, které byly zavedeny novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, publikovanou pod č. 267/2015 Sb. Těchto správních deliktů se mohou dopustit právnické nebo podnikající fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance (ať v pracovním poměru nebo na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti), a jsou za ně stanovené poměrně citelné pokuty.Těmi nejvýznamnějšími a i možná nejcitelnějšími mohou být nové správní delikty na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb zakotvené v § 92h odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném od 1. prosince 2015, za které zaměstnavateli hrozí pokuta ve výši až 1 milion korun. Správních deliktů podle tohoto ustanovení se dopustí zaměstnavatel tím, že nesplní některou z povinností, kterou mu stanoví zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a to konkrétně:

Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 258/2000 Sb., kterou dochází k upřesnění a rozšíření správních deliktů a sankcí za ně, vstoupil v účinnost již 1. prosince 2015, je nejvyšší čas, aby si všichni zaměstnavatelé zkontrolovali, zda mají uzavřeny smlouvy s poskytovali pracovnělékařských služeb (takzvanými závodními lékaři) správně, respektive zda je vůbec mají uzavřeny.