Seminář pro původce živnostenských odpadů

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: statutární město Jihlava, Vydáno dne: 16. 11. 2015

Ze zákona o odpadech vyplývají pro původce odpadů zákonné povinnosti, jakým způsobem nakládat s produkovanými živnostenskými odpady. Z tohoto důvodu jihlavská radnice připravuje pro jihlavské podnikatele bezplatný seminář s názvem Povinnosti původců odpadů a jejich kontrola. Seminář proběhne 23. listopadu 2015 v 15 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva města Jihlavy v budově historické radnice na Masarykově náměstí.Podnikatelé budou mít možnost se dozvědět vše o zákonných povinnostech a možnostech, jak nakládat s odpady vznikajícími v rámci jejich činnosti.

Součástí semináře bude představení plánovaného zapojení podnikatelů do zavedeného systému města pro nakládání s odpady, což by v budoucnu řadě jihlavských podnikatelů usnadnilo nakládání s živnostenskými odpady. Potvrzení účasti na semináři lze provést na e-mailové adrese: zuzana.krausova@jihlava-city.cz.

Seminář připravuje statutární město Jihlava ve spolupráci se společností Služby města Jihlavy.