Končí příjem žádostí o podporu v rámci I. výzvy programu MARKETING

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Archiv, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 03. 11. 2015

Do kdy lze žádat o podporu: Do 30. listopadu 2015.
Kdo může žádat: Malí a střední podnikatelé.
Kolik lze získat: Dotace 200 tis. až 5 mil.Kč
Míra podpory: 50% způsobilých výdajů

Na co lze podporu získat (podporované aktivity):Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

OHK Jihlava nabízí spolupráci při zpracování projektové žádosti o podporu

 

Informace poskytne:
Ing. Miloslav Ileček
OHK Jihlava
Benešova 13
ilecek@hkjihlava.cz
561 114 331
603 253 941